• Hem
  • Kommunala grupp...
sida
Kommunfullmäktige

Kommunala gruppen

Petar Kotljarevski

Gruppledare för Vänsterpartiet
Ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamot i Socialnämnden

Sevim Celepli

Vice gruppledare för Vänsterpartiet
Ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige
Ordinarie ledamot i Grund- och förskolenämnden
Ordinarie ledamot i Beredningen för social hållbarhet
Ersättare i Storsthlm Förbund

Mail: [email protected]

Jag har varit en Haningebo under hela mitt liv och bor idag i Vendelsömalm med min familj. Jag har genom åren funnit min egen roll i det samhälle jag lever i. Det har alltid funnits en passion och en strävan inom mig att jobba med frågor som berör välfärden och som kan ge mening till människors livskvalité. Därför har jag också valt att arbeta inom yrken som arbetsförmedlare och nu senast socialsekreterare inom försörjningsstöd. I dessa roller har jag träffat på människor i livskriser, nyanlända med hopp om en ljusare framtid här i Sverige, arbetslösa ungdomar som mår psykiskt dåligt och barn i fattigdom. Inifrån verksamheterna har jag fått se hur klassklyftorna alltmer ökar i vårt samhälle och att det blir allt svårare för den enskilda individen att ta sig fram. Med denna insikt beslutade jag mig för att engagera mig politiskt, med hopp om att via politiken kunna påverka det samhälle vi lever i till det bättre – för alla.

Jag representerar Vänsterpartiet i kommunfullmäktige och i kommunens grund- och förskolenämnd. En av mina största hjärtefrågor är barns rättigheter och välmående. Den samhällsgrupp som är mest företrädd av andra och minst av sig själv. De frågor som jag brinner för är barn och ungas välmående och goda förutsättningar till ett livslångt lärande. Jag tycker att det är viktigt att varje elev får det stöd som eleven har rätt till och behöver för att kunna klara av sin skolutbildning och känna att skolan är en rolig plats att komma till. Jag tycker att det är viktigt att förskolebarn har rätt till lika mycket tid i förskolan som sina lekkamrater oavsett vårdnadshavarens sysselsättning eller medborgarstatus. Framförallt är det viktigt för mig att alla kommunens organ arbetar utifrån ett barnrättsperspektiv och att barnets bästa beaktas i alla beslut som tas där barn och unga berörs.

Därför känner jag att jag hör hemma i den politik som Vänsterpartiet för, en kommun för alla där alla är lika viktiga. Partiet som värnar om de som oftast hamnar mellan stolarna hos myndigheter och som oftast lever utifrån tuffa livsförhållanden. Vänsterpartiet vill minska klyftorna och öka jämställdheten och jämlikheten i kommunen, och det vill jag med.

Åsa Bååth

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Ordinarie ledamot i Äldrenämnden

Mail: [email protected]

Presentation inför valet

I mitt liv har jag varit Haninge trogen. Uppväxt i Vendelsö på Kvarnängens gård. Ett litet arrendejordbruk. Där upplevde jag klass samhällets avigsidor; direktören och ägaren som pappa bockade för.

Jag har arbetat i sjukvården och äldreomsorgen hela mitt yrkesverksamma liv. Har arbetat aktivt i fackföreningen Kommunal för rättvisa och solidaritet i arbetslivet. Mitt politiska intresse började i tonåren och min hemvist har alltid varit Vänsterpartiet. Från första gången jag gick till valurnan 1973 har jag varit partiet troget.

Började arbeta aktivt i partiet 2017 och började i äldrenämnden som ersättare. Vid valet 2019 kom jag in i kommunfullmäktige som ordinarie ledamot. Då började även arbetet i kommunala gruppen styrelsen på deltid. Sedan oktober 2020 är jag gruppledare för Vänsterpartiets parlamentarikergrupp och är vald till mandattidens slut.

Jag brinner för de politiska frågorna som berör välfärden och att den ska drivas utan vinstintressen. Sverige har råd med bra skolor som är likvärdiga för alla barn. Förskolegrupperna ska bli mindre och mer personal.

Klassamhället måste monteras ner och alla ska ha samma chans. Vi måste arbeta aktivt för att bryta den segregation och utanförskap som många upplever idag. En grogrund för många unga att hamna i kriminalitet.

De unga ska känna att det finns ett lockande liv med bostad till rimlig hyra och ett arbetsliv att utvecklas i. Bostadsfrågan är brinnande idag och hyresrätter med prisvärda lägenheter måste byggas för unga, lågavlönade och pensionärer med låga pensioner. Fler måste få komma ut i arbetslivet och ha friheten att försörja sig.

Äldre ska ha ett tryggt liv och det ska finnas en värdig vård när man behöver det. Olika former att bostäder från egen lägenhet, trygghetsboende, kollektivboende och bra vård- och omsorgsboenden. Vänsterpartiet Haninge ska utveckla ett samhälle för alla.

Patrik Olofsson

Politisk sekreterare för Vänsterpartiet Haninge

Mail: [email protected]
Telefon: 08-606 47 58, telefontid: måndag 9-16

Presentation av Patrik här.

William Friström

Ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i Kultur- och demokratinämnden
Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
Ombud till folkets husförening

Mail: [email protected]
Bor i Hemfosa

Presentation

Nafi Cilgin

Ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige
Ordinarie ledamot i Valnämnden

Presentation inför valet

Margareta Jonsson

Ersättare i kommunfullmäktige

Göran Johansson

Ersättare i kommunfullmäktige

Najib Regragui

Ersättare i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Harald Gärdek

Ordinarie ledamot i Stadsbyggnadsnämnden

Eylem Sütcü

Ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Representant i Samrådet för finskt förvaltningsområde

Mail: [email protected]

Margareta Ekström

Ersättare i Idrotts- och fritidsnämnden

Född och uppvuxen i Göteborg. Efter studentexamen genomgick  jag Tullverkets eftergymnasiala utbildning och har därefter tjänstgjort i myndigheten hela mitt yrkesverksamma liv.

Är pensionär och bor i ett kedjehus i Vendelsömalm tillsammans med man, två hundar och en katt. Jag är aktiv i SPF Seniorerna och jag umgås gärna med barn och barnbarn, med mina hundar och är en entusiastisk trädgårdsodlare. En och annan skönlitterär bok framför allt deckare läses.

Miljö- och klimatintresset började redan på 80-talet och jag har varit aktiv i olika miljöorganisationer. När jag upptäckte Vänsterpartiets miljöpolitik och dessutom tog del av partiets åsikt om vinstdrivande företag inom skola vård och omsorg var vänsterpartiet mitt självklara val.

 

Tamara Spiric

Nämndeman vid Södertörns Tingsrätt

Sevil Soltani

Nämndeman vid Södertörns Tingsrätt

Övriga personliga hedersuppdrag

Eva Otter

Borgerlig vigselförättare

Peter Grip

Borgerlig begravningsförättare

 

 

 

Kopiera länk