• Hem
  • Kommunala grupp...
sida
Kommunfullmäktige

Kommunala gruppen

Petar Kotljarevski

Gruppledare för Vänsterpartiet
Ledamot i Vänsterpartiet Haninges styrelse
Ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamot i Stadsbyggnadsnämnden

Mail: [email protected]

Bosatt i kommunen sedan 1983. Under min ungdom har jag varit aktiv i olika föreningar som hade anknytning till socialism. Läs mer

Sevim Celepli

Föräldraledig 

Vice gruppledare för Vänsterpartiet
Ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige

Mail: [email protected]

Jag har varit en Haningebo under hela mitt liv och bor idag i Vendelsömalm med min familj. Jag har genom åren funnit min egen roll i det samhälle jag lever i. Det har alltid funnits en passion och en strävan inom mig att jobba med frågor som berör välfärden och som kan ge mening till människors livskvalité. Läs mer

Patrik Olofsson

Politisk sekreterare för Vänsterpartiet Haninge

Mail: [email protected]
Telefon: 08-606 47 58, telefontid: måndag 9-16

Presentation av Patrik här.

 

Åsa Levin

Deltidsengagerad förtroendevald
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamot i Socialnämnden

Mail: [email protected]
Telefon: 08-606 84 14

Född och uppvuxen på Gotland, men Haningebo sedan snart 20 år.  Jag har varit med i Vänsterpartiet i Haninge sedan 2014, och har känt att det är allt viktigare för mig att engagera mig för förändring. Jag vill vara en del av att forma ett hållbart samhälle där rättvisa, jämställdhet och jämliket är självklart.

Jag har arbetat inom LSS i många år, både som boendestöd för barn och vuxna, i daglig verksamhet, och som arbetsledare. Sadlade om för ett par år sedan och har nu en examen inom miljövetenskap. Jag brinner för miljö- och klimatfrågor, jämställdhet, och social hållbarhet.

Haninge ska vara en kommun där invånarna- oavsett förutsättningar ska kunna leva i närhet till en levande natur, med tillgång till bra förskolor och skolor, -ett levande kultur- och föreningsliv, -och välfärd med fokus på god omorg istället för vinster! För mig betyder rättvisa inte att alla får lika mycket, utan att alla bidrar efter förmåga, och att alla får vad de behöver!

Eylem Sütcü

Ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige
Ordinarie ledamot Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Representant i Samrådet för finskt förvaltningsområde
Mail: [email protected]

Najib Regragui

Ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige
Mail: [email protected]

Harald Gärdek

Ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Mail: [email protected]

Katherine Alcantara
Contreras


Ersättare i Kommunfullmäktige
Ordinarie ledamot i Äldrenämnden
Mail: [email protected]

Nafi Cilgin

Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i Barn- och förskolenämnden
Ersättare i Valnämnden

Mer om Nafi här
Mail: [email protected]

Anders Lind

Ersättare i Kommunfullmäktige
Mail: [email protected]

Sahir Drammeh

Ordinarie ledamot i Grundskolenämnden
Mail: [email protected]

Anders Nylander

 

Ordnarie ledamot Idrotts- kultur- och fritidsnämnden
Mail: [email protected]

Jag har arbetat i Haninge kommun, på socialförvaltningen i 21 år. Där har jag bland annat varit IT-pedagog, arbetsledare för Arbetsmarknadsinsater och de sista åren arbetade jag på mottagningen för nyanlända.

Jag är upp vuxeni ett socialdemokratiskt hem, men anser att de tappat sin ideologi. Då kände jag att Vänsterpartiet var det parti som stämde överens med mina värderingar.

Jag har en historia som hockeydomare och vet vilka kostnader fritidskativiteter kan innebära för barn och unga. Jag brinner för att idrott- kultur och fritidsaktiviteter finnas tillgängliga för alla, och att alla ska kunna delta!

Henrik Malmrot

Ordinarie ledamot i Barn- och förskolenämnden
Mail: [email protected]

Margareta Ekström

Ersättare i Grundskolenämnden
Representant i Haninge kommuns pensionärsråd
Mail: [email protected]

Född och uppvuxen i Göteborg. Efter studentexamen genomgick  jag Tullverkets eftergymnasiala utbildning och har därefter tjänstgjort i myndigheten hela mitt yrkesverksamma liv.

Är pensionär och bor i ett kedjehus i Vendelsömalm tillsammans med man, två hundar och en katt. Jag är aktiv i SPF Seniorerna och jag umgås gärna med barn och barnbarn, med mina hundar och är en entusiastisk trädgårdsodlare. En och annan skönlitterär bok framför allt deckare läses.

Miljö- och klimatintresset började redan på 80-talet och jag har varit aktiv i olika miljöorganisationer. När jag upptäckte Vänsterpartiets miljöpolitik och dessutom tog del av partiets åsikt om vinstdrivande företag inom skola vård och omsorg var vänsterpartiet mitt självklara val.

Andreas Falk

Ersättare i Stadsbyggnadsnämnden
Mail: [email protected]

Jag är uppvuxen söder om Västerhaninge och ideellt föreningsaktiv sedan 1989. Utbildad arkitekt och forskare inom träbyggnad har jag varit verksam som forskare och universitetslärare mellan 2000 och 2020. För närvarande driver jag egen verksamhet.Under mina år inom universitetsvärlden har jag verkat för att sprida kunskap och förståelse för förnyelsebara material och resurshushållning inom byggandet och samhället i stort, till blivande arkitekter civilingenjörer – morgondagens beslutsfattare i byggsektorn. Idag arbetar jag bland annat med kunskapsspridning och utveckling av byggandet och av samhället i stort mot mer effektivt och hållbart resursutnyttjande. På fritiden undervisar jag i kampkonst och ägnar mig åt japansk kalligrafi, biodling och min trädgård.

Jag vill leva i ett jämlikt samhälle präglat av jämställdhet, medmänsklighet och solidaritet, med grundläggande hänsyn och respekt för jorden, ekosystemen, naturen och dess resurser som en förutsättning för hållbart mänskligt liv.
Jag vill bidra till en politik som ger lika förutsättningar för alla, oavsett bakgrund, hemort och livsåskådning; en politik som värnar de gemensamma tillgångarna i alla former för det gemensammas bästa, en politik som motverkar exploatering för privata intressen och utnyttjande på det gemensammas bekostnad; en politik som begränsar vinstdrivande företag inom basala samhällsfunktioner.
Därför är jag med i Vänsterpartiet.

Dali Kovacevic

Ersättare i Socialnämnden
Mail: [email protected]

Jag är utbildad undersköterska med psykiatrisk inriktning. Jag har nu arbetat inom psykiatrin i snart 4 år, och arbetar idag som boendestödjare.

Jag har varit en riktig debattör sen barnsben och brann för rättvisa. Detta har följt mig in i vuxen ålder och jag började redan som tonåring identifiera mig som feminist.Min önskan och mitt mål är att få vara med och förändra samhället till det bättre. Jag blev medlem i Vänsterpartiet sommaren 2022 och min resa har gått fort.

Jag är stolt över att få representera en invandrarkvinna i politiken och hoppas få inspirera andra unga tjejer till att agera och försöka göra skillnad.

 

Sofia Abukar

Ersättare i Äldrenämnden
Mail: [email protected]

Jag bor i Jordbro och är utbildad undersköterska som jobbat inom akutvård och numera jobbar inom äldreomsorgen i Haninge kommun.
Mitt intresse har alltid varit att lyfta människors röster som inte har vart hörda och få höra på vad de har att säga.
Att få dem att känna sig hörda, och försöka åtgärda deras problem och hjälpa med vad de behöver är något väldigt viktigt för mig som jag starkt strävar efter.

 

Cynthia Gomez Rojas

Ersättare i Idrotts- kultur- och fritidsnämnden
Mail: [email protected]

Jag är utbildad undersköterska och har arbetat inom vården i 10 år. Jag studerar nu till kulturvetare med inriktning Socialantropologi, på Stockholms universitet.
Jag är från Ecuador och när jag kom till Sverige var jag bara 9 år gammal. Jag och min familj har alltid varit samhällsintresserade, och politisk aktiva. Detta har gjort att strävan för ett bättre samhälle inom olika områden alltid har varit vår familjs motto.

Som invandrare har jag sett hur Sverige förändrats från dåligt till värre för varje år som gått när det handlar om rättvisa, samhällsklyftor, yttrandefrihet och fördomar gentemot invandrare.
Anledningen till att jag läser till kulturvetare med inriktning Socialantropologi är för att jag vill ge Sveriges befolkning en förståelse för att Kultursektorn är viktig! Kultur är inte bara något som handlar om finkultur vs populärkultur. Kulturen är en institution som är viktig för samhället.
Jag vill använda min plats som ersättare i Idrott-kultur och fritidsnämnden är för att ge alla Haningebo en trygghet inom Kultursektor. Många familjer inte har råd och möjlighet att sätta sina barn i olika aktiviteter. Dels på grund av kostnaden men också för avståndet. Utan tillgång till kultur och meningsfull fritid kan vi inte förhindra att om ungdomar exempelvis hamnar i kriminalitet.
Det är viktigt att alla Haningebor har samma möjlighet, oavsett var hur de bor, och vilka förutsättningar de har!

Ps. Jag Tackar alla Haningebor som röstade på oss i Vänsterpartiet.

Ann-Catrin Eneroth

Representant i Haninge kommuns funktionshinderråd

Tamara Spiric

Nämndeman vid Södertörns Tingsrätt

Sevil Soltani

Nämndeman vid Södertörns Tingsrätt

Övriga personliga hedersuppdrag

Eva Otter

Borgerlig vigselförättare

Peter Grip

Borgerlig begravningsförättare

Kopiera länk