Miljö

Nej till en bergtäkt i Ekeby

I lördags var vi på ett möte i Ekeby Loge som anordnades av gruppen ”Stoppa den planerade bergtäkten på Ekeby, Tungelsta”. Anledningen är att risken är överhängande att det ska etableras en bergtäkt och masshantering som kommer förstöra för natur, djur och boende i området. Det var ett drygt hundratal engagerade människor som kom på mötet för att visa sitt motstånd.

Många engagerade i kampen mot bergtäkten

Det är företaget Jehander som vill öppna en bergtäkt i området. Mötet blev aktuellt nu eftersom Mark- och miljööverdomstolen kom med en dom i april 2018 som innebär att företaget Jehander får tillstånd att etablera och bedriva täkt, kross, m.m. på platsen under 20 år.

Frågan om en bergtäkt började redan under 90-talet och ansökningarna har avvisats flera gånger. Många har varit aktiva i arbetet mot bergtäkten och det har varit mycket fram och tillbaka med ansökningar och överklaganden genom åren.

En tidslinje med dokument och artiklar under årens tid var uppsatta för att få en introduktion och en kontext

En person som har varit aktiv i motståndet från början är Mia Engström.

”Det är viktigt att fortsätta visa att det kommer inte vara lätt att ha en täkt här. Vi är så många som kommer bli drabbade och vi ger inte upp i vårt motstånd. Många har skulder för sina hus och kan inte flytta från sina hus. Folk kommer inte vilja flytta hit om täkten blir verklighet”

Mia Engström (till vänster) och Camilla Flinkenbo är aktiva i kampanjgruppen mot bergtäkten

Hon berättar att många är oroliga för hur verksamheten i bergtäkten kommer påverka naturen, grundvattnet, bullernivåer, hästarna och trafiken. Buller och annat oljud kommer drabba de boende i närheten negativt. Sprängningar kommer vara vanligt förekommande och under etableringstiden (som kan vara i upp till två år) får man överskrida villkoren. Det finns en oro att det här kommer drabba hästarna i närheten eftersom på andra ställen så har hästar drabbats negativt vid sprängningar vilket har inneburit avlivning.

Motståndet mot täkten är stort. Hundratals boende är emot, kommunen är emot och alla partier i Haninge kommunfullmäktige är emot. Hur kan då ett företag tillåtas fortsätta med sina planer?

Går det då inte att göra något mer? Det kan vara svårt att driva vidare frågan juridiskt men det går fortfarande att driva opinion och sätta press på Jehander.

Kampanjgruppen har framfört förslag på möjliga sätt att gå vidare. Ett sätt är att kommunen ställer högre krav på trafiksäkerhet på den väg där alla lastbilar ska gå till och från täkten – att tillgodose cyklisters, närboendes och barns behov. Ett annat sätt skulle kunna vara att kommunen lämnar in ett klagomål till EU-kommissionen om att stoppa bergtäkten av miljö-, hälso- och trafikskäl. Det skulle dock inte kunna ändra domen men kritik från EU-kommissionen skulle väga tungt i opinionsarbetet.

Camilla Flinkenbo är en av de närboende och har engagerat sig i kampanjgruppen på senare tid. Vi frågade henne vad hon tyckte om mötet.

”Mötet gick bra. Jag är imponerad av utthålligheten. Att många – trots år av kamp fortsätter att engagera sig! Jag är också imponerad av Haninges kommunpolitiker och deras engagemang över partigränserna.

Den här domen är inte demokratisk! I min mening borde kommuner har större möjlighet att arbeta strategiskt och få följa sina översiktsplaner. Hur ska de annars kunna stödja sina invånare om de blir överkörda av privata vinstintressen? Det finns även de som inte haft talesrätt i processen som borde haft det. En fråga som vi tittar vidare på”.

Vänsterpartiet håller verkligen med om att bergtäkten på Ekeby inte bör bli av. Den kommer innebära negativa effekter för natur, djur, och människor. Tunga transporter kommer öka kraftigt och bli en trafikfara för barn och andra trafikanter. Buller kommer öka vilket kommer drabba Tungelstaborna.

Det var inspirerande att delta på ett möte med så engagerade människor! Vi i Vänsterpartiet står på de boendes sida i det här och vill bidra i kampen mot bergtäkten.

Kopiera länk