Hållbarhet

Vänsterpartiet vill bevara Rudan – nej till bilbro!

Enligt en artikel i Mitt i Haninge så har S kommit överens med M, KD och L om en bilbro över till Rudan.

Vänsterpartiet är starkt emot en bilbro till Rudan.

Enligt artikeln ska det ha ha tecknats en avsiktsförklaring mellan S och M, KD och L i samband med detaljplanen kring bostadsområdet kring Örnens väg tecknats.

Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) skriver mer på sin blogg om artikeln och Socialdemokraternas syn på en bilbro.

Vänsterpartiet var kritiska till att detaljplanen för Örnens väg försvagade det redan svaga ekologiska sambandet och föreslog att ärendet skulle återremitteras. Det röstades ner. Vänsterpartiet och Rättvisepartiet Socialisterna lade ett särskilt yttrande där vi påtalade vikten av att förstärka istället för att försvaga gröna samband:

Vi är positiva till att det byggs mer i Haninge. Vi är positiva till att det byggs blandat.

 

Planområdet ligger inom en av spridningskorridorerna som utgör delar av av barrskogssambandet Jordbro, vilket sammanfaller med det gröna svaga sambandet mellan Hanveden- och Tyrestakilen. Sambandet är i nuläget svagt och i behov av förstärkning.

 

Vänsterpartiet ville återremittera ärendet för att återkomma med lämpliga kompensationsåtgärder, som exempelvis att bevara bredden på korridoren och/eller skapa en ekodukt.

 

Vänsterpartiet och Rättvisepartiet socialisterna var de enda partierna som röstade för en återremiss vilket inte var tillräckligt för en återremiss.

 

Vi vidhåller fortfarande vikten av att bevara det ekologiskt svaga sambandet mellan Tyresta- och Hanvedenkilen och är kritiska till att det inte föreslagits tillräckliga kompensationsåtgärder för spridningskorridoren.

På mötet i juni så var det tydligt från Samarbetskoalitionen (S, MP och C) att en bilbro inte var aktuell. Det fanns inte heller med i förslaget till detaljplanen. Det fanns helt enkelt inte på kartan.

– Det finns redan en gång- och cykelbro över till Rudan och det går bra att ta sig över idag, säger Samuel Skånberg, kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet och ledamot i Hållbarhetsberedningen. Om man behöver åka bil till Rudan så går det redan att göra det idag om man åker någon kilometer söderut och tar Lillsjövägen vid Jordbro och sen Rudanvägen. Det är viktigt att vi skyddar Rudan från exploatering som är ett naturreservat med höga naturvärden. Det här en öppning för att exploatera området och bygga dyra bostäder. Vi motsätter oss starkt detta då Rudan är ett värdefullt naturreservat och friluftsområde som besöks och uppskattas av många.

 

Kopiera länk