Socialpolitik

Bedriv jourhem och andra boenden inom socialnämnden i egen regi

Socialnämnden har drabbats av hårda nedskärningar de senaste åren. Nu senast riskerar socialnämnden många miljoner i underskott för att man inte blivit kompenserad för de ökade kostnaderna inom försörjningsstöd. Vänsterpartiet anser att nämnden måste få en utökad budget.

Tidigare år har nämnden tvingats till stora nedskärningar, något som vi i Vänsterpartiet har motsatt oss. Det sparas ner på det förebyggande arbetet, nedskärningar som kostar mer i långa loppet.

Förra året fattade man beslut om att lägga ner familjecentralerna i Jordbro och Brandbergen, något som vi också motsatte oss. En anonym tjänsteman beskrev det så här:

De förtroendevalda skjuter sig själva i foten, förtroendet för dem kommer att rasa fullständigt. Det handlar inte bara om familjecentralen. Listan är lång, Jordbromalmsskolan, Kultur och föreningshuset, polisstationen. Samhället abdikerar, de ger upp och det kommer också de som bor där göra. Det är fruktansvärt vilken utveckling som sker.

Vänsterpartiet är emot att skära ner på det sociala arbetet. Däremot är Vänsterpartiet inte emot riktiga effektiviseringar och besparingar som inte drabbar verksamheten negativt. Därför har vi bland annat lagt en motion om att sänka politikerlönerna. Ett annat sätt att spara in pengar på är att inte betala stora placeringskostnader till vinstdrivande företag utan istället bedriva jourhem och annat i egen regi. Vi lämnade därför in en motion på förra kommunfullmäktige om att starta ett bolag för att hantera placeringar inom socialnämnden. Läs den nedan eller ladda ner den här (pdf).

Motion – Kommunalt bolag för att hantera placeringar

Inom socialnämnden så ligger kostnaderna för placeringar inom individ- och familjeomsorgen på en hög nivå enligt årsredovisningen för 2019. Enligt förvaltningen är det främst tre typer av placeringar som driver upp kostnaderna:

  • Institutionsvård för ungdomar, inkluderat SiS-placeringar
  • Jourhemsplaceringar för barn och ungdomar
  • Boende som bistånd för vuxna med missbruk

Priset för SiS-placeringar sätts av Statens institutionsstyrelse (SiS) och därför går det inte att påverka priset. Men för de andra placeringarna så finns möjlighet att påverka priser. Jourhemsplaceringar för barn och ungdomar kostar ca 1,7 tkr dygnet och en genomsnittlig placering kostar ca 170 tkr per år. Boende som bistånd för vuxna med missbruk med dygnskostnader på ca 1,3 kr och genomsnittlig placeringskostnad på ca 150 tkr per år.

En åtgärd som skulle sänka kostnader är om placeringar kan göras till lägre pris. Ett sätt att sänka placeringskostnader är att bedriva jourhem och andra boenden i egen regi.

Förslag till beslut:

  1. Uppdra till socialnämnden att utreda möjligheten att starta ett kommunalt bolag för att bedriva jourhem och andra boenden i egen regi med syfte att minska placeringskostnader för kommunen
  2. Uppdra till socialnämnden att ta kontakt med andra kommuner i länet för att undersöka intresset att starta ett gemensamt kommunägt bolag
Kopiera länk