Jämlikhet

Sänk politikerlönerna!

Vänsterpartiet har länge arbetat för att sänka politikerlönerna, i kommunen, i regionen och i riksdagen. Förtroendevalda politiker ska inte leva på en nivå som skiljer sig från folket som har valt dem.

Senaste höjningen av politikerlönerna var i mars 2019. I och med höjningen så tjänar nu ett kommunalråd (100% tjänstgöringsgrad) 918 408 kr per år. Eller 76 534 kr per månad. Kommunstyrelsens ordförande har ett extra påslag på 10% vilket innebär att kommunstyrelsens ordförande nu tjänar mer än 1 miljon kronor per år.

Vi har under senaste åren hört om ”det tuffa ekonomiska läget”. Och nu så blir det ännu värre i och med Corona-krisen. Då tycker vi att det är självklart att folkvalda föregår med gott exempel och sänker sina orimligt höga lönerna. I Haninge genomfördes faktiskt en sänkning på 90-talet, just för att det var ekonomiskt tufft. I dessa Corona-tider så sänker Nya Zeelands regering sina löner av den anledningen. I Sundbyberg så sänktes lönerna under 2018.

Vänsterpartiet tyckte att det är helt orimligt att folkvalda ska tjäna så mycket pengar. Därför lade vi ett eget förslag. Inget annat parti hade invändningar mot en höjning av politikerlönerna. Följande partier hade alltså ingenting emot att ett kommunalråd nu tjänar 76 534 kr per månad:

 • Socialdemokraterna
 • Moderaterna
 • Sverigedemokraterna
 • Kristdemokraterna
 • Liberalerna
 • Centerpartiet
 • Miljöpartiet

Men vi ger inte upp! Därför har vi lagt en motion om att sänka politikerlönerna. Läs motionen nedan eller ladda ner här.

Motion – sänk politikerlönerna

Vänsterpartiet anser att förtroendevalda politiker inte ska leva på en nivå som skiljer sig från folket som har valt dem. Dels så är det en fråga om att vi ska använda skattepengar på ett bra sätt och då är det självklart bättre att t.ex. anställa fler inom den kommunala verksamheten än att ge politiker höga löner. Men det är också viktigt att politiker inte lever i en helt annan ekonomisk verklighet än flertalet i samhället. Då blir det svårt att förstå hur ens politiska beslut påverkar människor. Höga politikerlöner bidrar också till politikerförakt.

Ett kommunalråd med 100% tjänstgöringsgrad i Haninge tjänar idag 918 408 kr per år eller 76 534 kr per månad.

Medianlönen i Sverige för 2018 är enligt SCB 30 900 kr. Här är en lista på medianlöner i några välfärdsyrken för att få en uppfattning om vad folk ute i samhället tjänar taget från SKR:s hemsida:

 • Barnskötare – 24 300 kr
 • Förskolelärare – 30 800 kr
 • Grundskolelärare – 35 000 kr
 • Allmänsjuksköterskor – 30 500 kr
 • Skolsköterskor – 36 500 kr
 • Socialsekreterare – 33 400 kr
 • Undersköterska inom kommun – 25 900 kr
 • Läkare – 43 300 kr

Vi anser att ett kommunalråd med 100% tjänstgöringsgrad ska följa nivån för ett prisbasbelopp. För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr. Det är fortfarande en bra bit över de med lägst löner men samtidigt en rejäl sänkning av de nuvarande höga arvoden.

Nu när samhällsdebatten handlar om att man ska göra nedskärningar i välfärden för att det är ekonomiskt sämre tider så anser vi att det är lönerna för de högst avlönade politikerna som sticker i ögonen på folk och som bör sänkas mest. Men även de deltidsengagerade på lägre tjänstgöringsgrad ska också få sina löner sänkta en del.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

 1. Att lönen för ett kommunalråd med tjänstgöringsgrad på 100% sätts till 47 300 kr (nivån på ett prisbasbelopp för 2020)
 2. Att kommunstyrelsens ordföranden behåller sitt 10% påslag av en kommunalrådslön (dvs den nya lönen blir 110% av 47 300 kr)
 3. Att lönen för deltidsengagerade förtroendevalda med en tjänstgöringsgrad på 50% eller mer sänks motsvarande utifrån den nya kommunalrådslönen på 47 300 kr och att lönen för deltidsengagerade med en tjänstgöringsgrad på mindre än 50% sänks med 10%
 4. Att lönen för ett kommunalråd med tjänstgöringsgrad på 100% framöver följer nivån på ett prisbasbelopp

 

 

Kopiera länk