Brandbergen
public domain: https://pxhere.com/sv/photo/1205311

S-ledda högerstyret lägger ner familjecentraler

Återigen så drabbar högerpolitiken Jordbro och Brandbergen. Nu har det S-ledda högerstyret beslutat att familjecentralerna i Jordbro och Brandbergen ska läggas ner. Det blir ännu en samhällsinstitution som avvecklas pga “effektiviseringsskäl”. Vänsterpartiet hade egna förslag både i grund- och förskolenämnden och i socialnämnden.

Vänsterpartiet har pratat med en tjänsteman på kommunen som har arbetat med familjecentralerna. Det här är vad hen har att säga om familjecentralerna:


Vänsterpartiet Haninge: Berätta kort om familjecentralerna

Tjänsteman: Familjecentralerna är en verksamhet där olika verksamheter samlas under ett tak, det har rört sig om representanter från landstinget, kommunen men även från civilsamhället. Det är ett mycket smart och effektivt sätt att möta familjer i närsamhället.  Det kan vara den nyinflyttade familjen som har frågor kring förskola, hur det fungerar. Det kan vara kvinnor och män som behöver stöd och hjälp med olika saker i vardagen som till exempel frågor kring barnhälsovård, öppen förskola och frågor kring socialtjänst.

Oftast finns familjecentraler i områden där det behövs extra stöd, det är många som inte har bil, som inte har SL-kort och behöver stöd i sitt närområde.

Vänsterpartiet: Vad tycker du om att man slår ihop familjecentralerna i Jordbro och Brandbergen och flyttar dem till en ny i Handen?

Tjänsteman: Haninge kommun och landstinget sviker medborgarna, det finns en anledning till att man placerade dem i Jordbro och Brandbergen. Det var ett mycket gediget planeringsarbete när vi valde dessa två områden. Det var ett klart gemensamt beslut av tjänstemän och förtroendevalda. Vi var stolta över det kloka beslutet. De som verkligen behöver stödet från familjecentralen kommer inte ha möjlighet att besöka den i Handen. Det kommer inte att hända. Ett fullständigt misslyckande och ett riktigt dåligt förslag, hoppas verkligen inte att det går igenom. Detta är ju något som socialdemokrater och kristdemokrater har drivit gemensamt i alla år och det har varit ett överskridande mellan partier. På samma sätt har det sedan verkat i praktiken mellan olika huvudmän. Helt bedrövligt om de gör verkan av sitt hot.

Vänsterpartiet: Hur tror du att det här kommer att påverka Jordbro och Brandbergen

Tjänsteman: De förtroendevalda skjuter sig själva i foten, förtroendet för dem kommer att rasa fullständigt. Det handlar inte bara om familjecentralen. Listan är lång, Jordbromalmsskolan, Kultur och föreningshuset, polisstationen. Samhället abdikerar, de ger upp och det kommer också de som bor där göra. Det är fruktansvärt vilken utveckling som sker.


Med andra ord så låter det som en rejält dålig idé att lägga ner familjecentralerna i Jordbro.

Det blågröna regionstyret har beslutat med Anna Starbrink (L) (ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden på Region Stockholm) i spetsen att lägga ner barnavårdcentralerna i Jordbro, Brandbergen och Vendelsö för att samla allt till en ny i Handen.

Enligt Mitt i Haninge så är Anette Haaf (S) (ordförande för socialnämnden i Haninge) överens med regionstyret med samordningen.

Att regionen väljer att lägga ner barnavårdcentraler är olyckligt. Men det allra minsta man bör göra är att protestera och förmå regionen att ompröva sina beslut eftersom det drabbar Haninges invånare hårt och det drabbar familjecentralerna vilket är ett resultat av kommunala beslut.

Frågan har varit uppe både i grund- och förskolenämnden och i socialnämnden.

Samuel Skånberg (V), ledamot i socialnämnden och Sevim Celepli (V), ledamot i grund- och förskolenämnden

– Det här beslutet kommer att innebära att kontakten kommer att försämras med just den målgruppen som familjecentralerna är tänkta att nå. Brandbergen och Jordbro är dessutom listade som utsatta områden av Polisen, så det är verkligen tråkigt att man då i dessa områden väljer att ta bort familjecentralerna som har så bra förebyggande insatser, säger Sevim Celepli, ledamot i grund- och förskolenämnden för Vänsterpartiet.

– Det har inte gjorts någon konsekvensanalys av nedläggningen av familjecentralerna. Hur kommer det här att påverka Jordbro och Brandbergen? Undrar Samuel Skånberg, gruppledare för Vänsterpartiet och ledamot i socialnämnden

Vänsterpartiet föreslog i socialnämnden att återremittera ärendet för att göra en konsekvensanalys. När det förslaget föll så hade vi ett förslag om att socialnämnden ska verka för att verksamheterna i familjecentralerna i Jordbro och Brandbergen ska fortsätta drivas i så stor utsträckning som möjligt. Vi begärde rösträkning men tyvärr så röstade ingen annat ledamot än Vänsterpartiets för vårt förslag.

Vänsterpartiet ser med oro på hur det skärs ner mer och mer i kommunen. Jordbro drabbas extra hårt, dels av nedläggningen av familjecentralen men också av det nyligen tagna beslutet om rivning av kultur- och föreningshuset.

Vi behöver satsa mer på förebyggande insatser och nödvändiga satsningar på välfärden i Jordbro och Brandbergen för att invånarna ska få lika bra samhällsservice som andra delar av kommunen. Det som händer nu är att det S-ledda högerstyret gör tvärtom.

Kopiera länk