Jordbro

Alla partier bortsett från V röstade för rivning

Idag på kommunstyrelsen röstade alla partier bortsett från Vänsterpartiet för ett uppdrag till Tornberget om att riva Jordbros kultur- och föreningshus (gamla Jordbromalmsskolan).

Vänsterpartiet lade ett eget förslag på fem punkter:

  1. Upphäva tidigare beslut om rivning av Jordbromalmsskolan
  2. Uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att skyndsamt inleda en dialog med föreningar och Jordbroborna gällande kravställning och önskemål på kultur- och föreningshuset avseende placering, lokalers utformning, utrustning, storlek, m.m. och om de vill behålla och utveckla nuvarande kultur- och föreningshus eller om de vill bygga ett nytt
  3. Uppdra till stadsbyggnadsnämnden att påbörja och intensifiera arbetet med relevanta detaljplaner för att säkerställa att ett nytt kultur- och föreningshus kommer på plats i Jordbro så snabbt som möjligt om beslut fattas om att riva nuvarande Jordbro kultur- och föreningshus
  4. Återaktualisera rivningsbeslut av Jordbromalmsskolan om/när ett nytt kultur- och föreningshus är på plats
  5. Uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att ge nödvändigt stöd till föreningar i eventuellt glapp som kan uppstå när de inte kan nyttja lokaler i kultur- och föreningshus och arbeta aktivt för att kultur- och föreningslivet i Jordbro inte drabbas negativt av förändringarna

Vänsterpartiet begärde votering (rösträkning) för att ge möjlighet för enskilda ledamöter att visa en avvikande åsikt.

Inte en enda ledamot från de andra partierna (S, C, L, KD, M och SD) i kommunstyrelsen röstade för Vänsterpartiets förslag eller någon av punkterna eller valde att avstå i omröstningen.

Dagens ETC var innan beslutet på plats i Jordbro och intervjuade personal på förvaltningar, bibliotek, fritidsgård och föreningar om vad de tyckte om planerna. Några talande citat från artikeln:

– Man pratar om att de unga är framtiden – det här är verkligen inte att satsa på framtiden.

– Även om det nu skulle bli så att de bygger nytt, hur ska föreningarna klara tiden fram till dess?

– Det tar lång tid att bygga upp ett samhälle och det går otroligt fort att riva ner det. Jag tycker att det här är fruktansvärt sorgligt.

Vänsterpartiet är väldigt besvikna över det här beslutet. Vi menar att det behövs mer resurser till Jordbro och föreningslivet, inte en rivning av den viktigaste mötesplatsen. Det pratas om att man ska bygga ett nytt kultur- och föreningshus men det är väldigt oklart när ett sådant kommer vara på plats (tidigast 2023 säger förvaltningen) och allt tyder på att inte alla föreningar kommer få plats.

Vi kommer fortsätta att kämpa för Jordbroborna och deras föreningsliv.

Kopiera länk