Jordbro

Jordbro behöver ett kultur- och föreningshus

Jordbros kultur- och föreningshus är en otroligt viktig mötesplats i Jordbro. Det är viktigt för invånarna, för kreativiteten och för föreningarna som nyttjar lokalerna.

Nu får föreningarna höra att de ska lämna huset för att huset ska rivas. Vissa av föreningarna blir erbjudna lokaler (som de flesta inte har råd att betala hyran för) medan andra som återkommande hyr lokaler inte blivit kontaktade alls. En förening som vi i Vänsterpartiet kontaktade sa att vi var den första från kommunen som pratat med dem. Andra verksamheter som fritidsgård, bibliotek och sportoteket kommer också att behöva flyttas. Det som är speciellt med Jordbro kultur- och föreningshus är att det finns flera olika verksamheter och föreningar i samma hus vilket gör att möten mellan människor ökar.

Vänsterpartiet har lyft frågan i kommunfullmäktige, senast med en skriftlig fråga som debatterades i februari.

Sedan dess har vi varit i kontakt med flera föreningar och fått mail från föräldrar som är oroliga för vad som kommer hända när föreningen där deras barn är aktiva i riskerar att läggas ner. De flesta föreningarna har erbjudits lokaler för att kunna vara i tills det nya kultur- och föreningshuset är på plats (men det verkar som att inte alla föreningar kommer att få plats i det nya kultur- och föreningshuset). Men lokalhyrorna har för de flesta föreningar varit högre än vad deras ekonomi klarar av. Och vissa föreningar som regelbundet hyr lokaler har inte blivit kontaktade alls av kommunen.

Konsert med Jordbro världsorkester i kultur- och föreningshuset

Det pratas ofta om hur otryggt det är i Jordbro och att det behövs krafttag mot kriminalitet. Vänsterpartiet är engagerade i frågan om trygghet i Jordbro och har pratat med invånarna för att höra om vad de tycker. Det är tydligt att invånarna har bra tankar om vad som behövs göras i det förebyggande arbetet. 

När det skrivs om Jordbro i media så handlar det ofta om otrygghet och kriminalitet, något som många Jordbrobor tycker är en orättvis bild eftersom Jordbro också är en trevlig kommundel att bo i. Nästan alla positiva saker som skrivs om Jordbro i media handlar om evenemang som är kopplade till Jordbro kultur- och föreningshus. Det behövs fler mötesplatser och initiativ för kultur, skapande och gemenskap i Jordbro, inte färre.

Trygghetsmöte med invånare i Jordbro i kultur- och föreningshuset

– Jordbro kultur- och föreningshus är verkligen en viktig del i Jordbro. Det är en viktig mötesplats för Jordbroborna och erbjuder en plats för unga att träffas och vara kreativa på, säger Pembegül Celepli, boende i Jordbro och ersättare för Vänsterpartiet i idrotts- och fritidsnämnden.

Pembegül Celepli

Vi i Vänsterpartiet tycker det är uppåt väggarna att man planerar att riva nuvarande kultur- och föreningshus innan något nytt är på plats. Man har inte ens påbörjat dialogen med föreningarna om vilka behov de har i sin verksamhet för det nya huset. Det finns två detaljplaner för centrala Jordbro: Jordbro etapp 1 och Jordbro etapp 2. Etapp 1 är påbörjad och den innebär en rivning av Jordbro kultur- och föreningshus för att ge plats åt bostäder. Etapp 2 innebär att man bl.a. ska utreda lämplig placering av ett nytt kultur- och föreningshus. Men detaljplanen för etapp 2 är inte påbörjad och enligt lokalresursplanen i ekonomikonferensen kan ett nytt kultur- och föreningshus vara på plats för 2023. Men då kommer Jordbro under flera år stå utan ett kultur- och föreningshus.

Jordbro united dans & show

Kommunledningen (S, C, L, KD) verkar driva linjen att man först ska riva Jordbro kultur- och föreningshus och och sen bygga ett nytt kultur- och föreningshus. Och så hoppas man att föreningarna överlever de åren de står utan kultur- och föreningshus. Moderaterna å andra sidan tycker att man bara ska riva och inte bygga något nytt alls.

Har man gjort någon social konsekvensanalys av vad förlusten av Jordbro kultur- och föreningshus skulle innebära? Det finns en liten del om sociala konsekvenser i detaljplaneförslaget för etapp 1. Men där står det ingenting om de sociala konsekvenserna av att Jordbro under flera år kommer att stå utan ett kultur- och föreningshus.

– Om man bryr sig om att föreningslivet ska utvecklas och må bra i Jordbro så är det genom tät dialog med föreningarna och invånarna, inte genom att ta bort den viktigaste mötesplatsen i Jordbro, säger William Friström, ersättare för Vänsterpartiet i kultur- och demokratinämnden.

William Friström

När vi har tagit upp frågan med kommunledningen så säger de att de ska riva kultur- och föreningshuset för att bygga bostäder och att på så sätt få ett tryggare och bättre Jordbro.

Men på vilket sätt gör man Jordbro tryggare genom att ta bort den viktigaste mötesplatsen för föreningarna, Jordbroborna och speciellt de unga?

 

Kopiera länk