Vänsterpartiet Haninge

Lyssna på Jordbros föreningar

Återigen så är det risk för att man struntar i föreningarna och invånarna i Jordbro. Det finns nämligen planer på att riva Jordbro kultur- och föreningshus för att bygga bostäder. Tanken är att det senare ska byggas ett nytt kulturhus som ersättning. Men det verkar inte som att kommunen har fört en dialog med föreningarna kring det här innan beslut och vad det kommer innebära för kultur- och föreningslivet i Jordbro.

Gamla Jordbromalmsskolan till vänster inom det rödmarkerade området

Vänsterpartiet har därför ställt en interpellation (en skriftlig fråga) till kultur- och demokratinämndens ordförande om vad planerna är. Svaret som vi har fått gör oss inte lugnare utan tvärtom oroliga för att kultur- och föreningslivet i Jordbro kommer att bli hårt drabbat.

Det nya kulturhuset planeras bli mindre och alla verksamheter som nu finns (föreningsverksamhet, fritidsgård och bibliotek bland annat) i Jordbro kultur- och föreningshus (gamla Jordbromalmsskolan) förväntas inte få plats. Och det är väldigt oklart när det nya kulturhuset ens ska börja byggas och ännu mer osäkert är det när föreningarna kan börja nyttja det nya kulturhuset.

Föreningar som är verksamma i Jordbro kultur- och föreningshus har fått höra att de ska vara utrymda från lokalerna i Jordbromalmsskolan i augusti 2019. En fråga som naturligt infinner sig är var föreningarna ska vara i glappet mellan rivningen och det nya (eventuella) kulturhuset är klart. Kultur- och demokratinämndens ordförande säger att föreningarna ges möjlighet att korttidshyra lokaler. Flera föreningar säger att kommunen har varit i kontakt med dem och erbjudit dem hjälp med att hitta nya lokaler. Men det är lokaler som har dyr hyra (marknadshyra) och som föreningarna aldrig kommer att ha råd med till skillnad från lokalerna i Jordbro kultur- och föreningshus. Så frågan är vilken hjälp det verkligen är för föreningarna.

Jordbro kultur- och föreningshus är en mötesplats för föreningar och invånare i Jordbro

Och hur pass mycket ”korttidshyra” kommer det här att handla om? Hur lång tid kommer det egentligen att ta tills det nya kulturhuset är på plats?

Hur mycket bryr man sig ens om förenings- och kulturlivet i Jordbro om man river den enda riktiga mötesplatsen i Jordbro innan man ens vet när och var man ska börja bygga det nya kulturhuset? Hur mycket bryr man sig om att föreningarna ska blomstra när man bara erbjuder dem hjälp  att hitta lokaler med en hyra de aldrig kommer att ha råd med?

Men det är inte för sent att lyssna på föreningarna! Bjud in alla föreningarna till ett stormöte och låt dem berätta hur deras verksamheter fungerar och vad de behöver för att kunna finnas kvar och utvecklas. Vad tror föreningarna att beslutet om en rivning av Jordbros kultur- och föreningshus kommer innebära för dem. Hur kan man tillgodose föreningarnas behov?

På måndags kommunfullmäktigemöte 2019-02-11 så kommer den här frågan att debatteras. Hör gärna av er med synpunkter till oss innan dess till [email protected].

 

 

 

Kopiera länk