Hållbarhet
CC-BY-SA-2.0, Fabrice Florin

Utlys klimatnödläge i Haninge kommun

Fredagen den 20 september så inleddes klimatveckan Global Climate Strike ➡️ Sep. 20-27 med globala klimatdemonstrationer. Så här skriver de på hemsidan:

Young people have woken up much of the world with their powerful Fridays for Future school strikes for the climate. As we deal with devastating climate breakdown and hurtle towards dangerous tipping points, young people are calling on millions of us across the planet to disrupt business as usual by joining the global climate strikes on September 20, just ahead of a UN emergency climate summit, and again on September 27. Together, we will sound the alarm and show our politicians that business as usual is no longer an option. The climate crisis won’t wait, so neither will we.

På över 90 platser i Sverige så strejkade och demonstrerade man för klimatet. Miljontals människor deltog i klimatdemonstrationer i mer än 150 länder runt om i världen.

Samtidigt som miljontals demonstrerar för klimatet så varnar Röda korset i en rapport om att antalet människor i nöd förväntas ökas dramatiskt till följd av ett förändrat klimat. I veckan har vi också kunnat läsa om en internationell studie som slår fast att grön tillväxt inte är möjligt i stor skala, något som vi i Vänsterpartiet har vetat länge. Även svensk forskning från Lunds universitet slår fast att förlita sig på ”grön tillväxt” inte kommer att ta oss ur klimatkrisen och sågar därmed miljöliberalers ståndpunkt.

Vänsterpartiet stödjer till fullo strejkerna och demonstrationerna. Klimatkatastrofen är en ödesfråga och måste behandlas som den kris den är. Politiken måste göra mer!

Därför har vi i Vänsterpartiet Haninge skickat in en motion om att utlysa klimatnödläge.

Samuel Skånberg (V) på klimatdemonstration

Samuel Skånberg, gruppledare för Vänsterpartiet i Haninge, kommenterar:

– Vi har under flera årtionden vetat om den här klimatkatastrofen. Men politiker har låtit privata företags kortsiktiga vinster och ekonomisk tillväxt stå i första rummet. 71% av världens utsläpp kommer från 100 företag. Det är verkligen dags att prata om fossilkapitalismen. Vi behöver en radikal omställning i samhället, dels för att klara Parisavtalets mål men även för att göra de nödvändiga klimatanpassningarna som oundvikligen kommer att ske. Ett första steg är att erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge

Läs motionen nedan eller ladda ner som pdf här.

Utlys klimatnödläge

Flertalet politiker i Haninge säger att klimatet är viktigt. Men utmaningarna vi står inför är så stora och brådskande att vi tyvärr ännu inte kan säga att vi gör det som krävs.

I Parisavtalet 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen bör begränsas till max 1,5 grader. I nuläget tyder ingenting på att detta mål kommer att nås. Istället är vi på väg mot en katastrofal uppvärmning på mellan 3 och 5 grader.

Även vid en begränsad uppvärmning står Haninge inför ett nödläge. SMHI:s klimatscenario för Stockholms län visar att dricksvattnet för två miljoner människor hotas när saltvatten tränger in i Mälaren. Klimat- och sårbarhetsutredningen slår fast att allvarliga infektionssjukdomar som borrelia, denguefeber och badsårsfeber kommer att hota medborgarnas hälsa. Risken för dödliga värmeböljor, översvämningar och stormar ökar, samtidigt som kvaliteten på badvatten och luft blir allt sämre. En fjärdedel av Stockholms skärgård hotas försvinna med ökade havsnivåer, troligen redan under våra barns livstid. Klimatkrisen måste börja behandlas som den kris den faktiskt är. Vi kan inte vänta längre, vi måste ändra kurs.

I hundratals städer och länder världen över har man utlyst ett klimatnödläge, och för en tid sedan blev Storbritannien först med att låta parlamentet göra det. Idén har framgångsrikt förts upp på agendan av klimatrörelsen Extinction Rebellion som vill använda ett sådant nödläge som startskott för en mer handlingskraftig omställning.

Lokala myndigheter kan spela en avgörande roll i att nå en global krislösning. Allt fler länder, städer och kommuner världen över deklarerar nu klimatnödläge och det är hög tid för Haninge kommun att göra detsamma. En informationskampanj i samband med utlysningen av nödläget kan ha stor effekt. Syftet är att upplysa medborgarna om vad som görs från kommunens håll och vad de kan göra själva. Naturligtvis bör åtgärderna vara väl förankrade i den samlade klimatforskningen.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att Haninge kommun erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås.

att Haninge kommun i en informationskampanj redovisar de åtgärder som kommunen gör och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan göra.

att Haninge kommun ska prioritera samarbete med andra kommuner nationellt och internationell för att bygga upp kompetens och en best practice kring klimatarbetet.

att Haninge kommun utlyser en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet under året och följa upp vidtagna åtgärder.

 

Kopiera länk