Kommunfullmäktige

Motion om öppna väggar

William Friström är en av våra ledamöter i kommunfullmäktige och sitter som ersättare i kultur- och demokratinämnden och har skrivit en motion om öppna väggar.

William Friström (V)

Du har skickat in en motion om att ha “öppna väggar” i kommunen. Vad innebär det?

Det innebär att vi skulle ha utrymme(n) för folket själva att skapa den offentliga konsten. Öppna väggar är vertikala ytor för vem som helst att måla på. Vilket oftast innebär graffiti. De är som gratis ateljéer endast begränsade av förhållandet av att vara utomhus.

Öppen vägg utanför Länsmuseet Gävleborg
En öppen vägg utanför Länsmuseet Gävleborg

Vad är det som fick dig att skriva motionen? Varför är det viktigt med öppna väggar?

Vi i vänsterpartiet tror på demokratin i en mer fullständig mening. Vi menar att det gemensamma utrymmet måste ägas och användas av folket. Vi har uttryckt oss såhär i budgeten: “Gatan tillhör oss alla. Självklart ska vi ha större inflytande över den. Därför ska gatukonst i olika former uppmuntras och banas väg för så att vi alla kan vara med och skapa.” Vi ser öppna väggar både som ett sätt att stödja och uppmuntra konsten såväl som ett sätt att stärka det demokratiska livet. Detta är extra viktigt under en tid när kommunen skär i kulturlivet och odemokratiska högervindar blåser kallt över samhället.

Graffitifrämjandet har en lista över svenska städer som har öppna väggar.

Motionen kan du läsa nedan eller som pdf här.

Öppna väggar

Gatan tillhör oss alla. Självklart ska vi ha större inflytande över den. Därför ska gatukonst i olika former uppmuntras och banas väg för så att vi alla kan vara med och skapa. Ett sätt är att ha så kallade “öppna väggar” som Malmö, Göteborg, Helsingborg, Åmål, flera delar av Stockholm och fler, har gjort. Entusiaster har redan pratat om potentiella platser i Haninge så intresset finns.

Folk har ett behov av att måla och det bör därför finnas möjligheter att göra det bland folket. I Haninge har vi inte heller någon atelje och det här fungerar som det för dem som skapar konst på väggar. Det behöver heller inte kosta så mycket. I Helsingborg så höll de kostnaden på under 40 000 kr då de använde befintliga väggar. Vi har dessutom 1% till konsten vilket är pengar vi kan använda för just detta. Det kan användas både för att förbereda den/dem utvalda väggen/väggarna såväl som driften. 

Vi vill att kommunen uppmuntrar gatukonst och öppnar upp offentliga ytor för fritt skapande i form av “Öppna väggar”. Detta är alltså vertikala ytor där folk får måla fritt i det offentliga rummet. 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda för var vi kan ha dessa “öppna väggar”. Detta bör undersökas på befintliga platser såväl som på planerade nybyggen. 

att väggarna i fråga därefter blir lagliga att måla på. Att de blir så kallade “öppna väggar”. 

Mer gatukonst i Gävle
Kopiera länk