Vänsterpartiet Haninge

Inför en koldioxidbudget i Haninge

Idag är det den 15 mars och det är Global Strike for Future vilket är en arrangemang av nätverket Fridays For Future, ett löst nätverk som bildats med anledning av Greta Thunbergs klimatstrejk. Just på Global Strike for Future så finns det registrerade 1325 städer i sammanlagt 98 länder!

Foto: Julian Meehan, CC-BY-2.0

Rörelsen Fridays For Future har spridit sig över hela världen och varje fredag strejkar unga och vuxna utanför sina kommunhus för att påminna om de omställningar som klimathotet kräver och få politiker att agera. För sitt klimatarbete så har Greta Thunberg nu även blivit nominerad till Nobels fredspris.

I videon nedan berättar Greta Thunberg om hur hennes klimatengagemang väcktes.

Klimathotet är vår tids ödesfråga. Vetenskapen är tydlig och vi vet vad som behöver göras. Nu är det bara en fråga om att politiker fattar mod och tar rätt beslut.

– Vi behöver inga fler visionära tal från politiker. Vi kräver en tydlig tidsplan från EU, riksdag, landsting och kommuner om bindande koldioxidbudgetar och en omställningspolitik som säkrar 1,5-gradersmålet på ett rättvist sätt, säger Andreas Magnusson, klimatstrejkare och talesperson för Global Strike for Future i Falun.

Vänsterpartiet hade med ett förslag om koldioxidbudget/klimatbudget i vår budget. Budgeten gick inte igenom så nu lägger vi en motion om att införa en koldioxidbudget i Haninge. Motionen kan du läsa nedan eller ladda ner här

Ta fram en koldioxidbudget för Haninge

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Därför har Sverige tillsammans med de flesta av världens länder beslutat att agera för att den genomsnittliga temperaturökning absolut inte ska gå över 2 grader men med siktet på att inte gå över 1,5 grader. En viktig del i avtalet är att alla undertecknande länder minskar utsläppen i en rättvis takt. För att kunna uppnå målen i Parisavtalet behövs kraftfulla åtgärder för att minska våra utsläpp av växthusgaser. Det är också viktigt att ha en plan med tydliga och effektiva mål längs vägen så att vi vet att vi håller oss inom tidsplanen.

För att vi ska klara Parisavtalet kan bara en begränsad mängd koldioxid släppas ut i atmosfären. Ett bra verktyg för att säkerställa att Haninge gör vad vi kan för att nå klimatmålen och att Haninge inte släpper ut mer än vad det finns utrymme för är att ta fram en koldioxidbudget.

Järfälla kommun var först med att ta fram en koldioxidbudget och arbetar med åtgärder inom transport och nybyggnation för att minska koldioxidutsläppen med 10-15 % årligen. Arbetet att ta fram koldioxidbudgeten gjordes i samarbete med Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus) vid Uppsala universitet tillsammans med miljökonsultbolaget Ramböll.

Nu har även Borlänge, Gävle, Håbo, Knivsta, Ragunda, Skellefteå, Säter, Västerås, Åre och Östersund fått koldioxidbudgetar framtagna.

Uppsala universitet söker fler intresserade kommuner med syfte att hjälpa kommunerna med att ta fram lokala koldioxidbudgetar. Uppsala universitet bjuder även in kommuner att delta i Vinnova-projekt ”Digital plattform för beräkning av koldioxidbudgetar och simulering samt samskapande av klimatåtgärdspaket”.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att Haninge kommun anmäler sitt intresse att delta i samverkansprojektet för att ta fram en koldioxidbudget för Haninge

att Haninge kommun anmäler sitt intresse att delta i Vinnovaprojektet “Digital plattform för beräkning av koldioxidbudget och simulering av samskapande av klimatåtgärdspaket” för att få hjälp med att ta fram effektiva förslag för att minska Haninge kommuns klimatutsläpp

att det klimat- och miljöpolitiska programmet uppdateras utifrån resultaten från projekten

Kopiera länk