Äldreomsorg

Åsa Bååth vill förbättra situationen för hemtjänstpersonalen

Åsa Bååth, nytillträdd ersättare i äldrenämnden för Vänsterpartiet, har länge jobbat inom hemtjänsten. Under sitt arbetsliv har hon och hennes arbetskamrater fått jobba under konstiga förhållanden. De får lägga ner onödig tid på att jaga parkeringsplatser, tid som går ut över brukarens tid. Men nu tar hon steget in i politiken och har redan sett till att Vänsterpartiet har skrivit in en motion om frågan.

Åsa Bååth (V)

V: Hej Åsa! Du lyfte problemet om parkeringstillstånd i hemtjänsten som sedan resulterat i en motion. Vill du berätta mer om vad den handlade om?

Åsa: Motionen handlar om att de bilburna hemtjänstgrupperna inte har parkeringstillstånd i kommunen utan måste själva betala parkering. Man måste leta parkeringsplatser och tiden räcker inte till.

V: Finns det inte tid för det?

Åsa: Man har en transporttid med den är väldigt lågt tilltagen. Och om man inte hittar en parkeringsplats inom den tiden så får man ta av brukarens tid.

V: Men betyder inte det att brukaren då får mindre tid?

Åsa: Jo, brukaren får mindre tid det den är bedömd att få hjälp med.

V: Det lät ju inte bra. Men vad ser du för lösning?

Åsa: Min lösning är att Haninge kommun tillsammans med övriga fastighetsägare gör ett generellt parkeringstillstånd för hemtjänst-, stödgrupps-, och nattpatrullsbilar.

V: Tror du att det skulle vara lätt att införa?

Åsa: Ja, det tror jag. Jag har själv genomfört det i min bostadsrättsförening. Och det finns även bostadsrättsföreningar som själva har tagit initiativ och satt upp egna p-platser för hemtjänstbilar.

V: Men Haninge kommun och Haninge Bostäder måste väl redan ha det?

Åsa: Nej, tyvärr måste vi även där betala för p-platser.

V: Vad händer om ett besök tar längre tid än planerat och parkeringstiden går ut?

Åsa: Då får vi själva som personal stå för de p-böter vi får. Och det är helt orimligt att vi ska avbryta ett ärende för att gå ner och lägga i mer p-pengar!

V: Har du själv betalat p-bot någon gång?

Åsa: Nej, men jag har betalat diverse småsummor i parkeringsavgifter. Men det är några arbetskamrater som jag har träffat på som har behövt betala p-böter som ett resultat av arbetet.

V: Då får vi hoppas att motionen går igenom!

Åsa: Ja, det får vi!

(Du kan läsa motionen här).

Kopiera länk