Djurrätt och djurskydd

Fyra röster från förbud mot vilda djur på cirkusar

27 ledamöter ville förbjuda vilda djur på cirkusar, 30 ledamöter ville inte förbjuda, 3 hade ingen åsikt och 1 dök inte upp till omröstningen.

JA innebär att gå på kommunledningens linje vilket är avslag, NEJ innebär att gå emot kommunledningen och rösta bifall till motionen

Igår röstade kommunfullmäktige om Vänsterpartiets motion om att förbjuda vilda djur på cirkusar. Från motionen:

Cirkusens verksamhet bygger på att den befinner sig på resande fot, och på att djuren gör konster för publiken. Båda dessa faktorer kan bidra till problem för djuren.

Resandet och de omständigheter som transporten innebär kan orsaka stress hos djuren och deras utevistelse blir begränsad till tillfälliga inhägnader. De konster som djuren förmås att göra är ofta onaturliga för dem, och kan i vissa fall ge skador.

Uppvisning av djur på cirkus ses av några människor som en möjlighet att lära sig om djuren. Problemet är att den bild som de förmedlar har ingenting med djurens naturliga liv och beteende att göra. Detta gynnar inte framtidens arbete för ett etiskt hållbart samhälle där djurens egenvärde respekteras.

[…]

Frågan om att använda djur på cirkus är en fråga som går över partigränser. Representanter för Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Moderaterna har skrivit motioner i frågan, på lokalnivå och på riksnivå. Omtanke om djuren är en fråga som berör folk från alla politiska läger.

Det är självklart för oss i Vänsterpartiet att värna djuren. Djur är kännande varelser och kan uppleva såväl välbefinnande som stress och lidande. De ska behandlas väl och få möjlighet till ett naturligt beteende. Läs vad vi som parti har svarat på Djurens Rätts frågor inför valet, vår politik om djurförsök, vår politik om minskad köttkonsumtion och vår motion Respekt för djuren. Vi är ett parti som inte pratar om att vi är djurvänner, vi lägger konkreta politiska förslag som skulle minska lidandet för väldigt många djur. Därför är det en självklarhet för oss att även protestera mot de djur som far illa i cirkusar.

Vi har tidigare lagt en väldigt liknande motion tidigare som debatterades 2017. Det dåvarande styret (S, MP, C) ville avslå motionen medan M och L var positiva men de hade synpunkter på en formulering. De la tyvärr inget eget förslag vilket sannolikt hade löst saken. Så därför lade vi i Vänsterpartiet en ny motion med en annan formulering. Rättsläget hade dessutom förändrats vilket innebar att det fanns större möjlighet för motionen att gå igenom.

Att bifalla motionen skulle vara detsamma som en opinionsyttring (menar kammarrätten gällande en nära identisk motion från Västervik) vilket innebär att det fanns inga reella hinder för djurvänner att rösta bifall, något vi förklarade i vårt egna förslag som vi röstade på.

Ändå så röstade en enig kommunledning (S, C, L, KD) för att avslå den. Moderaterna och Liberalerna var positiva till motionen när den diskuterades 2017 och menade då att de bara hade problem med en formulering som nu har justerats. Det var visst mest snack från Liberalerna eftersom de nu inte ens lade ner rösterna.

Det fattades 4 röster för att vi tydligt skulle visa att i Haninge ska vi inte upplåta mark åt cirkusar som har vilda djur. Om kommunledningen hade gett sina ledamöter frihet att rösta som de ville så hade det räckt med att 4 stycken hade lagt ner sina röster (eller att 2 hade röstat bifall) för att motionen skulle gå igenom.

JA innebär att gå på kommunledningens linje vilket är avslag, NEJ innebär att gå emot kommunledningen och rösta bifall till motionen

Det framgår med all tydlighet hur mycket mittenhögerstyret bryr sig om djuren.

Kopiera länk