Aktivitet

Frukostpåsar till pendlare i Jordbro på 8 mars

 

 

I morse var sex kamrater från Vänsterpartiet uppe i ottan på internationella kvinnodagen 8 mars för att dela ut frukostpåsar och information till pendlare i Jordbro. Vi lyfte vad partiet har gjort och vill göra nationellt för feminismen plus vår nya motion om jämställdhetsmiljon i Haninge. Det var en kall och ruggig morgon men många lös upp då de såg oss sätta fokus på jämlika löner, hur vi kan arbeta mot ingrodda strukturer och hur vi minskar trakasserier och våld. De 200 frukostpåsarna gick fort åt. Tack ni kamrater som trotsade kylan!

”Hela 31 procent av kvinnorna känner sig otrygga i området där de bor enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Även i hemmet är de mer otrygga och ökar risk för att utsättas för våld. Av personer som blivit utsatta för grov misshandel uppgav 29,1% av kvinnorna att de behövde uppsöka sjukvård. Sedan 2000 har 269 kvinnor dödats av sin man eller ex-man.

Mer än tre fjärdedelar av föräldrapenningen tas ut av kvinnor. Det bidrar till att kvinnor får sämre löneutveckling samt svagare ställning på arbetsmarknaden. På längre sikt påverkar det också pensionen negativt. Om arbetslivets villkor ska bli likvärdiga för kvinnor och män krävs därför inte enbart förändringar i lönebildningen utan också av fördelningen av ansvaret för barn och hushållsarbete, en utbyggd barn- och äldreomsorg och stärkt rätt till heltidsarbete.”

Hela motionen kan du läsa här:

Motion från Vänsterpartiet – inför en jämställdhetsmiljon 

 

 

 

Kopiera länk