Miljö

Inför vegonorm i Haninge

I dagarna har vi kunnat läsa om senaste IPCC-rapporten Climate Change and Land. Den tar upp skogs- och markanvändning (dvs jordbruk) och vilka utsläpp det medför. Några saker rapporten tar upp:

  • Jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning bidrar till stora utsläpp (23%). Men rätt hanterade kan de bli en kolsänka, dvs ”suga åt sig” koldioxid istället för att släppa ifrån sig växthusgaser
  • Mindre konsumtion av kött och en mer växtbaserad kost kan drastiskt minska utsläppen av växthusgaser. Det finns också hälsovinster av en mer växtbaserad kost
  • Man höjer ett varningens finger för ett ensidigt fokus på biobränslen
  • Problemet med matsvinn tas också upp där 25-30% av den totalt producerade maten försvinner som svinn

Vänsterpartiet i Haninge har tidigare fått igenom ett viktigt mål om att minska köttkonsumtionen med 25% till 2022 (jämfört med 2017). Men det räcker inte med minskning på 25% för att kommer ner på en hållbar nivå, vi måste fortsätta med att öka den växtbaserade maten och minska den animaliebaserade.

Därför lägger vi idag en motion om att införa vegonorm i Haninge, dvs att växtbaserad mat ska vara standard.
(Ladda ner motionen som pdf här)

Motion om att införa vegonorm i Haninge

Klimatkrisen är vår tids ödesfråga. Varje dag kan vi läsa om rapporter om hur utsläppen ökar, om hur den globala upphettningen går snabbare än forskarna förutspått och om hur klimatförändringen redan idag påverkar oss. Katastrofer till följd av mer extremt väder ökar, vi får ökad förekomst av både extrem torka och av översvämningar.

Förra sommarens skogsbränder blev ett uppvaknande för många som ännu inte hade förstått hur allvarligt läget är. Vi måste agera nu och vi måste göra stora insatser för klimatet.

Klimatkrisen kräver att vi måste minska utsläpp av växthusgaser från samhällets alla olika sektorer. Vi måste minska utsläppen från resor och transporter, boende och uppvärmning, energiproduktion, industri och från jordbruket.

I senaste IPCC-rapporten kan vi läsa om att en övergång till en mer växtbaserad kost drastiskt skulle minska utsläppen från maten.

Animalieproduktionen står för runt 15% av av världens totala utsläpp av växthusgaser. Enligt Naturvårdsverket uppgår idag matens klimatpåverkan till 1,8 ton koldioxidekvivalenter per person och år. En helt vegetabilisk kost skulle ge utsläpp på 0,3 ton.

Jordbruksverket lyfter fram att vi också behöver äta mindre kött för att jordens resurser ska räcka för att producera mat åt alla.n

Ur ett hälsoperspektiv är en växtbaserad kost ett mycket mer hälsosamt alternativ. Världshälsoorganisationen slår fast att charkuteriprodukter orsakar cancer och att rött kött troligen orsakar cancer. Flera forskningsrapporter visar på ett samband mellan konsumtion av mejeriprodukter och förekomst av cancer. För män gäller det prostatacancer och för kvinnor bröstcancer.

Det är viktigt att barn och unga tidigt får lära sig en hälsosam och hållbar livsstil så att de under sin barndom mår bra och har låg miljö- och klimatpåverkan. Men det är också viktigt att tidigt sätta goda vanor så att chansen ökar att de fortsätter med en hälsosam och hållbar livsstil i sitt vuxna liv.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att Haninge kommun inför vegonorm genom att erbjuda en växtbaserad rätt som huvudalternativ
att om en rätt med animaliska råvaror ska serveras bör den stå som ett alternativ
att detta ska gälla i kommunens alla serveringar – allt från förskola till äldreboenden, samt i såväl verksamhet i kommunal drift som i verksamhet som drivs på uppdrag av kommunen

Kopiera länk