Brandbergen

Gemensam motion – Förbättra gatubelysningen i Haninge

Moderaterna och Vänsterpartiet går fram med en gemensam motion i kommunfullmäktige om att förbättra gatubelysningen i Haninge.

(V)i kräver besked om släckt belysning

Vänsterpartiet har hela vintern drivit på om bättre belysning i Haninge. Vi har t o m stått med tomtebloss och facklor bredvid Brandbergen centrum ett par dagar innan jul för att visa hur mörkt och nedsläckt det är.

Allt för många områden upplevs som dunkla och otrygga.


Nu har Moderaterna och Vänsterpartiet gått samman och skrivit en gemensam motion och ger Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att förbättra belysningen och tryggheten i Haninge.

Moderaterna och Vänsterpartiet har tidigare samarbetat i frågor där vi tycker lika. Flera Haningebor har uppmärksammat att gatubelysning saknas eller att den inte är tillräckligt bra på flera platser i kommunen.

-Vi lyssnar på Haningeborna och vill därför förbättra gatubelysningen i hela kommunen. Hanteringen av befintlig gatubelysning behöver också ses över, därför föreslår Moderaterna och Vänsterpartiet åtgärder för att förbättra gatubelysningen, säger Linus Björkman, 2:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Linus Björkman (m)

-Som kvinna ska man inte behöva vara rädd att befinna sig på vissa områden. Mörka områden med dålig belysning är väldigt otrygga för många kvinnor, säger Pembegül Celepli, kommunfullmäktigeledamot, Vänsterpartiet.

Pembegül Celepli (v)

-En fungerande gatubelysning skapar en tryggare och trevligare omgivning i Haninge. Det är kommunens ansvar att erbjuda Haningeborna just detta. När kommunledningen saknar viljan att prioritera tryggheten i den offentliga miljön måste vi i oppositionen agera, säger Linus Björkman, 2:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden

-I ljusa och upplysta områden begås det färre brott. Så god belysning har en brottsbekämpande effekt, säger Pembegül Celepli, kommunfullmäktigeledamot, Vänsterpartiet.

Kopiera länk