Arbetsrätt

Nu sätter vi stopp för 12-timmarspassen

Kommunledningen får bakläxa om 12-timmarspassen

Vänsterpartiet och Moderaterna lägger vid nästa kommunfullmäktige fram en gemensam motion mot påtvingade 12-timmarspass inom äldreomsorgen i Haninge kommun. Vår förhoppning är givetvis att motionen kommer gå igenom och att alla som vill värna personalen inom äldreomsorgen röstar på motionen.

Läs hela pressmeddelandet här.

Läs hela motionen här.

Vänsterpartiet och Moderaterna är beredda att ta ansvar och hitta en lösning på de problem som uppstått inom äldreomsorgen. Idag finns ett stort missnöje med de påtvingade 12-timmarspassen, som lett till sämre arbetsmiljö och sämre kvalité.

Protesterna mot 12-timmarspassen har varit omfattande, vilket både Mitt i Haninge och Kommunalarbetaren skrivit om. Kommunalarbetare har även skrivit om detta gemensamma initiativ från Vänsterpartiet och Moderaterna. Likaså Dagens Nyheter.

Veronica Pagard Salem (M)

De som går fram med motionen är Veronica Pagard Salem (M), som är andre vice ordförande i äldrenämnden i Haninge kommun, och Åsa Bååth (V), som är ledamot i äldrenämnden i Haninge kommun.

Åsa Bååth (V)

Vi föreslår kommunfullmäktige:

  1. Att kommunen omedelbart upphör med påtvingade 12-timmarspass inom äldreomsorgen.
  2. Att äldrenämnden ges i uppdrag att tillse att en dialog med personalen genomförs där man tillsammans tar fram en modell för schemaläggning som både tillgodoser arbetsgivarens behov av bemanning och kompetens och arbetstagarnas behov av god arbetsmiljö och återhämtning.
Kopiera länk