Vänsterpartiet Haninge
Maria Rashidi

Manscentrum bedriver viktigt arbete

Seminarium om hedersförtryck och våld i nära relationer
Seminarium om hedersförtryck och våld i nära relationer

Igår var vi många vänsterpartister som gick på ett mycket viktigt och lärorikt seminarium om mäns våld mot kvinnor och särskilt hedersrelaterat våld. Seminariet anordnades av Manscentrum, Kvinnojouren och Brottsofferjouren.

Maria Rashidi
Maria Rashidi

Kvällen började med en oerhört lärorik föreläsning av Maria Rashidi. Maria Rashidi är ordförande i en förening som heter Kvinnors rätt och är själv offer för det extrema våld som kan utföras i hederns namn, där hon bland annat fick syra kastat i sitt ansikte. Maria har gett många intervjuer och även skrivit en bok om sina erfarenheter.

Seminarier som det här är ett av många viktiga arbeten som Manscentrum gör i Haninge. Men det i särklass viktigaste arbetet är självklart att förändra tankemönstret på män som har våld som en del av sin kris- och konflikthantering.

Därför tycker Vänsterpartiet att det är ledsamt att höra att Manscentrum riskerar att läggas ned på grund av minskat stöd från kommunen. Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att Manscentrum får kommunens stöd och har väckt en interpellation i kommunfullmäktige i frågan.

Manscentrum har under sina 20 år mött runt 5000 män och haft runt 35 000 samtal. De är en ideell förening men alla anställda är professionella psykoterapeuter med lång erfarenhet från områden som socialtjänst, vuxen- och barnpsykiatri samt kriminalvård. Deras upptagningsområde är i första hand Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Manscentrum har under senaste åren drabbats av ekonomiska bekymmer till följd av:

  • Minskade föreningsanslag
  • Slopade projektanslag för en manslots
  • Inte fått extramedel som de sökt enligt avtal

Lågvariga och ordentliga föreningsanslag ä viktiga för att Manscentrum (och Kvinnojouren och Brottsofferjouren) ska kunna utföra ett bra, strategiskt och lågsiktigt arbete. Manscentrum har tidigare fått projektanslag för en manslots.

De fick inte fönyade projektanslag eftersom kommunen nu sjäva erbjuder en manslots. Men risken är stor att många män som skulle vara i behov av en manslots inte skulle gå till en kommunal manslots, men de skulle mycket väl gå till en manslots på Manscentrum där de också kan vara anonyma. Manscentrum har varit i kontakt med många män som jobbat inom kommunen, som exempelvis lärare. De männen kanske är extra oroliga för att prata om sina problem. Risken är stor att man kommer att tappa kontakten med många män om de inte kan gå till Manscentrum.

Manscentrum är i stort behov av stöd från kommunen för att kunna fortsätta sin verksamhet. Dels genom ökade föreningsanslag men också genom projektanslag. Om de inte kommer att få extra medel är risken väldigt stor att de behöver lägga ner hela sin verksamhet innan sommaren.

När Manscentrum nu har tydliggjort att de behöver stöd från kommunen för att kunna fortsätta sitt arbete över huvud taget så tycker vi det är självklart att kommunen gör vad man kan för att rädda den här verksamheten.

 

 

Kopiera länk