Äldreomsorg

Slutet för påtvingade 12-timmarspass inom äldreomsorgen

På kommunfullmäktige 2021-10-08 var kvällens rysare när vi i oppositionen skulle rösta igenom att motionen från 2019 om de påtvingade 12-timmars passen i äldreomsorgen ska slutbehandlas i kommunfullmäktige i februari 2022. Den här motionen la Vänsterpartiet tillsammans med Moderaterna. Detta här var vår sista chans. Voteringen slutade med 1 rösts övervikt för oppositionens förslag – vi vann och nu har vi en chans att i februari  få bort dessa hälsovådliga pass.

De partier som röstade mot var S, L, C och KD.

Åsa Bååth, gruppledare för Vänsterpartiet i Haninge och ledamot i äldrenämnden.

Haninge kommun arbetar efter föråldrade schemaläggningar som måste skrotas nu. Det måste fram en bättre dialog mellan Kommunal och arbetsgivaren.

Åsa Bååth, gruppledare för Vänsterpartiet Haninge och ledamot i äldrenämnden

 

På våren 2019 gjordes en överenskommelse mellan arbetsgivare och Kommunal att man ska börja med heltidsresan. Det innebar att alla som vill ska få heltidstjänst inom äldreomsorgen. Äntligen ska kvinnor kunna försörja sig, få upp sin inkomst, bli kreditvärdiga för hyreskontrakt och lån, kunna få upp sina pensioner så man kan få ett bra liv vid pensionering. Något som vi tyckte var jättebra.

Men i kommunen försökte man på äldreboenden pressa in ett heltidsschema på den gamla schemaläggningen som bygger på deltidsarbete och som ligger på fyra veckors perioder. Man införde   12-timmarspass (11 timmars arbete, 1 timmas lunch) vid helgtjänstgöring 1 ggr per period. Det framkallade stora protester från arbetstagarna. Den helgen har man ingen ork och har ingen chans till ett privatliv vid sidan av arbetet. Det skapar också en stor hälsorisk då även dygnsvilan påverkas negativt. När man har så långt tjänstgöringspass så blir vårdkvaliteten sämre, speciellt inom demensvården – man orkar inte – vilket ger en frustration. Detta är priset som arbetstagaren får betala för att man ska få arbeta heltid. Som vanligt ska arbetstagaren ta käftsmällen med stora hälsorisker och inskränkningar i sina privatliv.

Denna motion har varit uppe i kommunalrådsberedningen och den är färdig på förvaltningsnivå, men inte gått vidare till  kommunstyrelsen och sedan vidare till kommunfullmäktige för slutbehandling. Nu undrar man varför? Och nu kommer det fram att man tänker införa ett långpass till och på vissa enheter är det redan gjort. Kommunledningens egna svar varför man inte tagit motionen vidare är att man från politiken inte ska gå in och lägga sig i utan det är en fråga som gäller arbetsmiljö och arbetstider och då ska  kommunen och Kommunal förhandla.

Man ska vara medveten om att det är på avtalets nedre gräns man rör sig. Och det har aldrig varit förbjudet för en arbetsgivare att ha bättre villkor och ge bättre kvalité än vad ett avtal ger.

Man ska också betänka att vi har en hög sjukfrånvaro inom äldreomsorgen och i yttersta änden är politikerna de som har arbetsmiljöansvaret.

Det går inte att stå i talarstolen som ansvarig  politiker och säga att det ska bli bättre än innan pandemin, redogöra för 40 miljoner plus inom äldreomsorgen och sedan införa fler av dessa hälsovådliga pass.

Åsa Bååth, gruppledare för Vänsterpartiet Haninge och ledamot i äldrenämnden

 

Arbetsmiljön är mycket sämre idag än innan pandemin och det är mycket dålig dialog mellan arbetsgivare och Kommunal. Även vill man införa att nattpersonal ska arbeta kvällspass. Det finns många utredningar om de stora hälsorisker nattarbete innebär och de slår alla fast att man inte ska växla mellan olika dygnsrytmer utan man enbart ska ha nattarbete. Vi måste ta fasta på:

  • Att Haninge kommun arbetar efter föråldrade schemaläggningar som måste skrotas nu. Det måste fram en bättre dialog mellan Kommunal och arbetsgivaren.
  • Kommunals Haningeupproret med krav om borttagande av 12-timmarspass, heltid som norm, trygga anställningar och högre bemanning, är frågor som Vänsterpartiet kommer driva politiskt och som vi stöder till 100 %.

Och nu hoppas vi på att kunna rösta bort 12-timmarspassen i februari!

Åsa Bååth, gruppledare för Vänsterpartiet Haninge och ledamot i äldrenämnden
Kopiera länk