Vänsterpartiet Haninge

Värna Haninge kvinnojour

Haninge kvinnojour är en ideell, partipolitiskt- och religiöst obunden förening som stödjer och arbetar med kvinnor som blivit utsatta för mäns fysiska och psykiska våld, hot och trakasserier.

De följer med utsatta till läkare, polis, advokat och sociala myndigheter, de informerar dem om deras rättigheter, de stöttar dem i rättegångar, de anordnar föreläsningar, debatter och kampanjer om mäns våld mot kvinnor och barn. Och de erbjuder skyddat boende.

Något som kan försvåra för Haninge kvinnojour är möjligheten att få beläggning på det skyddade boendet eftersom Haninge, Nacka, Värmdö, Tyresö, Botkyrka, Huddinge och Nynäshamn gick i februari ut med en gemensam upphandling av skyddat boende. Unizon och ROKS har kritiserat upphandlingen eftersom de menar att det kommer försvåra arbetet för kvinnojourer och istället göra skyddat boende till en marknad där mäns våld görs till en vinstaffär. ROKS har kritiserat upphandlingen eftersom de sätter yttre faktorer framför kvinnornas och barnens behov. Upphandlingen ställer krav som riskerar att stänga ute kvinnojourerna. Därför har inte ROKS kvinnojourer deltagit i upphandlingen. 

I Järfälla så deltog Unizons kvinnojour i upphandlingen men de ratades till förmån för ett privat företag vars ägare varit åtalad för barnmisshandel. ROKS beslut att inte delta i upphandlingen visade sig vara välgrundat.

Vänsterpartiet har ställt en interpellation om Haninge kvinnojour där vi frågar om hur den här upphandlingen kommer att påverka förutsättningarna för Haninge kvinnojour att driva det skyddade boende. Svaret vi fick från socialnämndens ordförande Anette Haaf (S) gjorde oss dock inte lugnare. Det verkar inte bekymra kommunledningen att upphandling och konkurrensutsättning kommer att drabba kvinnojouren.

I interpellationsdebatten frågade vi också om vad Anette Haaf (S) tyckte om att skyddat boende konkurrensutsätts och att kvinnojourerna riskerar att slås ut av privata aktörer. Tyvärr så fick vi inget svar.

Vänsterpartiet kommer fortsätta att kämpa för att Haninge kvinnojour och andra föreningar som jobbar mot mäns våld mot kvinnor ska kunna fortsätta sin viktiga verksamhet. Vi vill inte att privatisering och vinstjakt ska sätta käppar i hjulet för det arbetet.

Kopiera länk