artikel

Vänsterpartiet minns skotten i Ådalen

Enligt en utredning som berördes på Folk och Försvars konferens i Åre så kommer troligen snart ett lagförslag som medger att militär personal sätts in mot terrorister.

Vad ordet ”terrorist” egentligen avser förstår vi säkerligen alla idag. Men de flesta ord utsätts för en viss begreppsglidning, ordens innebörd förändras över åren. Och därför är vänsterpartiet negativa till att man förändrar den lag som hindrar myndigheterna att involvera militär personal.

Så här skriver Flamman: Terrorism är brottslighet och inte krigshandlingar och bör därför bekämpas inom ramen för det öppna och civila samhället. Den anser vänsterpartiet som motsätter sig de ökade befogenheterna för försvarsmakten som försvarsberedningen nu öppnar för. – Jag vill inte ha ett samhälle där militär kan sättas in mot civila, säger Berit Jóhannesson, V-ledamot av försvarsberedningen.  Dessutom, tillägger hon, kan terrorism inte bekämpas med militära medel. I Sverige kan vi istället förebygga terrorism och annan svår brottslighet genom socialt och polisiärt arbete.”Hela artikeln finns att läsa på flammans hemsida https://www.flamman.se/inrikes.php?id=2989

Kopiera länk