artikel

De kallas ”evighetsgäldenärer”

Den rubriken har Lars Ohly valt på ett inlägg som handlar om inkassobolagens verksamhet.

I SVT: s God morgon Sverige säger en tjänsteman från Kronofogdemyndigheten att man måste undersöka om den kraftiga ökningen av ärenden beror på en sjunkande betalningsmoral.Vilka är då dessa ”destruktiva” människor med ”dålig betalningsmoral”?  Jo, det är personer som till följd av skilsmässor, långtidssjukskrivningar, arbetslöshet och konkurser har blivit överskuldsatta. Dom kallas ”evighetsgäldenärer” och kämpar i åratal för att göra rätt för sig och för att betala av sina skulder.De bemöts av hån och nedlåtande attityder samtidigt som inkassobolagen håvar in stora vinster genom att köpa och sälja deras skulder.

Läs Lasses inlägg i sin helhet..

https://www.vansterpartiet.se/PUB_LasseHarOrd/30688.cs

Kopiera länk