artikel

Haningeborna ska få rösta om trängselskatten

Det är givetvis ett efterlängtat besked även om vår röst egentligen bara blir en opinionsyttring. Men det är givetvis självklart att de som berörs ska få yttra sig.
Hur det kommer att gå är ytterst svårtippat. Opinionen inne i Stockholm tyck ha svängt över och blivit klart för skatten. T.o.m. vissa som profilerat sig på sitt motstånd talar numera med små bokstäver. Det gäller främst högeralliansens företrädare av lätt insedda skäl.

Hur det ska gå här i Haninge ska bli spännande att se..

Kopiera länk