artikel

Karin Otter, socionom, står på andra plats

bland kandidaterna till fullmäktige.
Hon vill värna om de resurssvaga grupperna i samhället och förstärka skolans resurser. Dessutom säger hon att hon vill öka jämställdheten inom socialtjänsten och hemtjänsten så att kvinnor får den hjälp de behöver på sina egna villkor.

Kopiera länk