artikel

Nafi Cilgin, först på listan till fullmäktige

Han säger att han som lärare och socionom har ett brinnande intresse för samhällsfrågor.
Jämställdhet, rättvisa och integration är grundstenarna i hans politik säger han. Plånbokens tjocklek ska inte vara den avgörande faktorn om barn ska få vad de behöver eller om ungdomar ska ha möjlighet till olika fritidssysselsättningar. Han avslutar med att säga att kort sagt så kommer han att försöka vara de svagas röst i samhället samt hävda deras rättigheter i samtliga sammanhang.

Kopiera länk