artikel

Ann-Catrin Eneroth, nummer sju på valsedeln

Skolfrågan är viktig för Ann-Catrin Eneroth som arbetar som telefonist.
Lärartäthet och en bra arbetsmiljö borde alla elever ha rätt till. Att bygga hyresrätter borde vara självklart – rätten till eget boende är en viktig fråga.

Kopiera länk