Arbetsrätt

Waxholmsbolaget åter till landstinget!

I snart 30 år har landstinget upphandlat kollektivtrafiken i länet. Det har ofta resulterat i stora problem med förseningar och inställda avgångar när den nya entreprenörer tagit över.

I skärgården har Waxholmsbolagets trafik varit utsatt för upphandlingar och upphandlingsförsök i flera omgångar sedan 1992 utan att man en enda gång fått en effektivare och billigare trafik. Den borgerliga majoriteten har anlitat dyra konsulter för att utreda hur trafiken ska kunna effektiviseras, men resultaten har varit helt verklighetsfrämmande. Upphandlingar har överklagats, rederier har lagt så låga anbud att gått i konkurs och underlaget har varit så otydligt att vinnande redare dragit sig ur, vilket har lett till att verksamheten flera gånger måste räddas med dyra direktupphandlingar.

På fartygen är det unikt låg personalomsättning, många har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv under Waxholmsbolagets flagg. Det finns stort kunnande, yrkesstolthet och lojalitet mot fartyg och passagerare, men detta utnyttjas inte av upphandlingsivrarna. Flera vinnande redare har sparat in på underhåll av fartygen för att maximera vinsten, med följden att landstinget fått betala dyra upprustningar när kontrakten löpt ut. Varje bolagsbyte innebär minskat engagemang av förlorande rederi i slutet av kontraktet och en inkörningstid på flera år innan det nya rederiet förstått hur verksamheten ska skötas någorlunda effektivt och pålitligt.

Waxholmsbolagets verksamhet liknar ingen annan kollektivtrafik, inte ens annan fartygstrafik i landet kan jämföras. Det är enorma skillnader i intäkter mellan låg- och högsäsong. På sommaren är behovet väldigt olika beroende på vädret, vilket gör det omöjligt att räkna rätt på ett anbud. Fartygen utgör dessutom en enormt viktig livlina för boende och företag i skärgården. Förutom passagerare så transporteras gods, post och tidningar av Waxholmsbolaget.

De borgerliga har inför varje upphandling sagt att nu ska det göras ordentligt, men det har ändå resulterat i misslyckanden gång på gång. Inför kommande upphandling påstås samma sak, men det finns inget som tyder på att man skulle lyckas nu. När fackföreningarna anordnade en hearing i Landstingshuset så att politikerna skulle höra personalens syn på upphandlingar inom kollektivtrafik, så kom inte en enda politiker från högerblocket. Vänsterpartiet i landstinget begärde i vintras revision av de gångna årens upphandlingar för att belysa hur mycket de kostat skattebetalarna, men blev nedröstade i fullmäktige. Det rederi som man nu direktupphandlat för att bedriva trafiken med 17 av Waxholmsbolagets fartyg anses inte kvalificerat att delta i kommande upphandling.

Bästa sättet att få en effektiv och prisvärt trafik med långsiktig trygghet är att landstinget återtar verksamheten i egen regi. Den kompetens som behövs finns ombord och kan lättare utnyttjas om det sker i ett samhällsägt långsiktigt perspektiv!

En sammanställning av årens upphandlingsmisslyckanden och övrig information finns Röda Lanternan.

 

Kopiera länk