Äldreomsorg

I spåren av Corona

Åsa Bååth är ledamot i äldrenämnden, vice gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige.

Åsa Bååth (V)

Hur gör man en analys av den kris som drabbat Sverige och övriga världen? Hur kommer man i Haninge kommun göra analysen även för politiker som varit högst ansvariga för de nedskärningar som dränerat äldreomsorgen på kvalite och konstruerat en modern ättestupa?

Idag har vi den största kris landet har haft i modern tid. Alla är drabbade på olika sätt. De som har betalat mest med sina liv är personer som måste leva på äldreboenden för deras hälsa är nedsatt av olika sjukdomar. 

Detta är ett kvitto på den nedrustning som skett inom äldreomsorgen sedan införandet av NPM, new public management, där vården styrs med metoder från privata näringslivet. Offentlig sektor får inte kosta, nyliberalismen har satt marknadspriser på äldre och sjuka människor. Även den stora privatiseringsvågen har medfört försämringar i vårdkvaliteten.

Under 80-talet byggde vi upp en äldreomsorg som var världsledande, framför allt inom demensvården. Man vallfärdade till Sverige för att lära sig hur man driver en äldreomsorg med perspektiv på den individuella människan. Vi klassificerade demens sjukdomar under grava hjärnsjukdomar och arbetade fram förhållnings sätt och arbetsmetoder som tog hänsyn till de skador på hjärnan som skedde och dess konsekvenser. Allt för att ge de drabbade ett etiskt och värdigt liv. Det var och är en diagnos som drabbar en mycket hög procent av de äldre. Det finns ingen medicin som botar utan den bästa behandlingen är en hög personaltäthet på demensboenden och en hemtjänstpersonal som inte arbetar under stress. Nationellt införde man högre ersättningsnivåer om man bedrev demensvård för att man skulle ha en högre bemanning. Den avskaffades av Allianspartierna 2007 när de var i regeringsställning.

Idag i Coronans tid är det just personer med demenssjukdomar som drabbas hårt i Haninge. Innan hade vi en mycket slimmad organisation där det var mycket långa arbetspass och under helgerna en undermålig bemanning. Det har varit en hög sjukfrånvaro och mycket stort antal timanställda. Personalen har vid flera tillfällen larmat om en ohållbar situation och nu i krisen är det markant hur illa det ser ut. Haninge har högst antal avlidna av de som smittats på Södertörn. Vi har en mycket lojal personal som gett allt för sina boende och brukare för att skydda dem för pandemin. Vi har förvaltningspersonal som gör ett mycket bra jobb trots otrolig press.

Nu måste vi som politiker ta vårt ansvar och de som har suttit och sitter i majoritet måste stå för ansvaret att de nedskärningar man genomfört under ett flertal år som är orsaken till krisläget i Haninge. Nu är vi i botten och det har gått över smärtgränsen. Även de stora privatiseringar som genomförts har sänkt kvaliteten. Vardaga är en av de stora utförarna och har 233 % överdödlighet i statistik från palliativa registret under tiden mars-maj 2020. Ett företag med låg bemanning och många timanställd.

Vänsterpartiet undrar om de politiker som suttit i kommunledningen under åren kommer att göra en självrannsakning. Kommer Corona-krisen bli en väckarklocka för de politiker som har skurit ned i verksamheten år efter år? Idag ser vi resultatet av det nyliberala projektet och högerpolitik.

/Åsa Bååth

Kopiera länk