Barn och omsorg

Haninge förskolors begränsning av tid på kommunens förskola handlar inte om pandemin

Vid utbrottet av Corona fanns en stor förståelse att Haninge kommun sänkte 30 timmars rätt till förskola till 15 timmar i veckan. Det gäller barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar. Minskningen av tid var för att minska smittspridning och högt sjuktal bland personalen. Många ställde upp och barnen fick vara hemma på heltid för att hjälpa till i denna nationella kris. Däremot var det samma avgift som tidigare.

Beslutet gällde till 2020-08-31. Torsdag 2020-08-20 trodde föräldrar och förskolepersonal att det skulle återgå till 30 timmar. Även vid min kontakt med förvaltningen uppgav de också att det skulle återgå. Vid kontakt samma dag med Tobias Hammarberg (L), ordförande för grund- och förskolenämnden, informerade han att han tagit ett ordförandebeslut dagen innan att förlänga beslutet till 2020-12-31. Ett mycket nonchalant bemötande mot föräldrar och personal. Väldigt kort tid för föräldrar och verksamhet att ställa om efter nya beslutet.

Åsa Bååth (V) har varit i kontakt med grund- och förskolenämndens ordförande

Nu går Tobias Hammarberg (L) ut och vädjar till föräldrar att ha sina barn hemma pga pandemin och höga sjuktal. Men det är inte något lokalt utbrott av Coronan som skett i Haninge utan en viss höjning av framförallt två orsaker. Det kommer en förkylningsperiod vid skolstarten på hösten och VAB ökar därför för personalen. Den andra orsaken är att personalen är slitna för man tar inte in vikarier vid sjukdom. Eftersom mycket aktivitet sker utomhus får ibland fyra personal ha 70 barn att ta hand om. Det finns vikarier att ta in så man kan återgå till normaltid för barnen med 30 timmar/vecka.

Barnets perspektiv tas inte alls hänsyn till. De kommer efter i den pedagogiska utvecklingen och får inte ta del av hela den pedagogiska läroplanen som förskolan bedriver. Barnen kommer utanför i barngrupperna och i kamratskapen med de andra barnen. Även mycket svårt vid inskolning. Det hemmavarande barnet påverkas när det äldre barnet, som annars  är på förskolan, inte får vara med på bebisgrupper.

Kranskommunerna har återgått till normaltider för barnen.. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn med förkylningssymtom ska provtas efter ett par dagar för att inte behöva vara hemma extra länge.

Man tar fortfarande ut samma taxa som för normaltid för barnen. De här föräldrarna som berörs är redan lågavlönade, arbetslösa och har redan en sänkt inkomst. Att ett kommunalråd med en månadslön på cirka 78 000 kr/månad tycker att denna grupp ska sponsra kommunens besparingar på förskolan är illa.

Vänsterpartiet anser att man ska ändra beslutet och låta barnen gå normaltid igen. Barnens utveckling får inte begränsas av att den politiska minoriteten lägger stora besparingar på förskoleverksamheten. Vikarier ska tas in vid sjukdom hos förskolepersonalen.

Vänsterpartiet har lyssnat på föräldrar som upplevt för stora barngrupper och för lite personal och har därför i vårt senaste budgetförslag satsat 58,5 miljoner kronor på förskolan. Det ger en minskning med ett barn per avdelning.

Åsa Bååth (V)
Ledamot i Kommunfullmäktige

Kopiera länk