Aktivitet

Privatisering är avdemokratisering

Ett problem vi sett från vänsterhåll länge är att privatiseringar också är avdemokratiseringar. Insynen försämras. Istället för att förändra och förbättra dåligt fungerande verksamheter så ombeds vi att byta t ex skola, förskola eller sjukhus.

Vem har ansvaret? “Inte jag” blir svaret vare sig du frågar politiker, ägare eller chefer. Kvar blir den personal längst ner som går på knäna för att kunna maximera vinsterna, att ta ansvaret. Det håller inte. 

Sevim Celepli, Vänsterpartiets representant i Grund- och förskolenämnden, var tillsammans med William Friström, Vänsterpartiets representant i Kultur- och demokratinämnden, besökte Nattugglan.

För idag vill jag ta exemplet nattverksamheten i Haninge kommun för barn mellan ett och tretton år. Fram till 2018 så hade vi ingen demokratiskt (kommunalt) ägd nattverksamhet i kommunen. Då startades Nattugglan så att folk inte skulle behöva ta sina barn till Stockholm för att utnyttja obekväma timmar. Verksamheten har dock, till synes, motarbetats hela vägen. De har mig veterligen inte fått göra någon reklam för verksamheten utöver de första månadernas uppstartsnyheter. Föräldrar har vittnat om att de inte ens känt till verksamheten.

När de sedan ansökt så har det hänt att de fått avslag med argument att Nattugglan varit full, men att den privata verksamheten Ekobarn har plats istället. Detta fick personalen att tro att taket för dem var fjorton barn men frågar du Åsa Harge, verksamhetschef för förskolan i Haninge, så finns inget sådant tak.

Har tjänstepersoner här favoriserat de privata alternativen? Jag vet inte, men med tanke på att ledningen slog igenom ett beslut i år (alltså efter denna händelse) om att lägga ner verksamheten bl a med argumentet att den inte får in nog med pengar, så är det inte orimligt.

Vi har sett förut hur politiker attackerat våra gemensamt ägda verksamheter för att sedan säga att de inte är bra och ge ansvaret till privat alternativ. Men är privata och odemokratiska verksamheter verkligen bättre? 

Ekobarn (som har både dag och nattverksamhet) har åkt dit för skattefusk och har därför förlorat sin inkomst från kommunen.  Kommunen själva säger; “vi har från kommunens sida försökt att vara tydliga med information till berörda vårdnadshavare om att verksamheten efter årsskiftet inte längre har rätt till bidrag från kommunen.” Detta med en skatteskuld på 2.8 miljoner och utan F-skattesedel så är det svårt att se verksamheten fortsätta.

Kommunen har gjort sig redo att ta emot de 54 barnen i kommunal regi. Något som inte gått, om ledningen fått igenom sin nedläggning av nattugglan. Ett beslut som nu endast har skjutits upp istället för rivits upp. Trots detta så säger Ekobarn själva att de kommer fortsätta som vanligt, vilket skapar otrygghet hos föräldrar som inte vet vad de ska göra samt otrygghet för de anställda på nattugglan, som inte vet hur mycket jobb de kommer ha och där personal slutat just p g a  den osäkerheten.

Det här med missvisande kommunikation när skolor och förskolor inte ägs och styrs demokratiskt såg vi även av vid coronans start där privata skolor kunde komma ut med annan information än stat, region och kommun. Föräldrar har även vittnat om att vi om natten endast har en personal hos Ekobarn,  medan vi har två på Nattugglan. Det är så effektiviseringarna ser ut i välfärden. Färre personer gör mer jobb.

Det finns flera problem med våra förskolor i kommunen och privatiseringarna är en. Vi i Vänsterpartiet menar på att förskolan är något vi behöver. Därför så ska det ägas och ledas av folket med ett styre från de som påverkas; alltså personalen, i dialog med föräldrar och barn.

Idén att verksamheterna ska finnas för kapitalister att tjäna mer pengar är inte bara absurt utan direkt skadligt. Vad skulle hända med barnen om Nattugglan hann läggas ner innan Ekobarn föll? Är vi redo att ta emot alla de andra barnen från de andra förskolorna om deras ägare anser att de tjänar för lite eller åker dit för fusk av olika slag?

Ett första steg måste vara att riva upp beslutet att stänga Nattugglan. Efter det borde vi återta kontrollen över förskolorna i kommunen. Är det en förskola som inte fungera som den ska, då ska folk veta vilka som bär ansvaret; politikerna!

När vi röstar för en politik i vår kommunen så måste politikerna ha makten att utföra den och ansvaret för när det inte görs eller går fel. Vi ska inte behöva hoppas på att en kapitalist bryr sig nog om de pengar de kan ta från oss för att göra en förändring. Vi i Vänsterpartiet vill att folket ska kunna styra sitt samhälle med sin röst, inte med sin plånbok.

William Friström

Ledamot i kommunfullmäktige

Kopiera länk