Barnrätt

Det blir ingen ny skola i Jordbro om Liberalerna får som de vill

Sevim Celepli, kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet, tog en interpellationsdebatt med Tobias Hammarström, Liberalerna och ordförande i grund- och förskolenämnden.

Den styrande alliansen i Haninge, med S, L, C & KD, lovade när de tillträdde 2019:

Haninge kommun ska ha fullständiga grundskolor i alla kommundelar

Styrande alliansens politiska plattform 2019-2022

 

På en direkt fråga från Vänsterpartiet om de kommer byggas en ny skola i Jordbro svarade Tobias Hammarberg att det inte är aktuellt.

Trots att allianskollegan Petri Salonen, Centerpartiet och ordförande i stadsbyggnadsnämnden, går ut i Mitt i Haninge där det påstås:

Tillsammans med det ökade antalet bostäder i området planeras en naturnära F-9-skola i en del av Hurtigs park

Mitt i Haninge 2021-04-26

 

För alla i Jordbro är det väsentligt att veta att det här är bara luftslott från den nuvarande kommunledningen. Utställda löften 2019 är ingenting värda 2021.

Det är val 2022 och vi vet att Jordbrobornas minnen är goda.

Läs mer om Sevim Celeplis interpellation och Tobias Hammarberg svar här.

Huvudargumentet från Tobias Hammarberg att det finns gott om skollokaler i övriga delar av Haninge, och att det är jordbroelevernas ansvar att fylla dem, håller inte.

Om det i realiteten finns gott om skollokaler skulle man kunna minska klasserna och höja lärartätheten.

Nuvarande kommunlednings satsningar på lärarkåren lyser uppenbarligen med sin frånvaro genom allt färre behöriga lärare, som bl a Mitt i Haninge rapporterat om.

 

 

 

Kopiera länk