Kultur och fritid

Låt oss bevara Handens museum och smedja!

 

William Friström
Ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i Kultur- och demokratinämnden
Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
Ombud till folkets husförening

 

Handens Museum och smedja i norra folkparken är hotad av flytt. Med de nya detaljplanerna som just nu arbetas fram för Norra folkparken så är tanken att Handens museum och smedja, som har sin verksamhet där, inte ska få vara kvar. Museet står för en rad event varje år och ligger just nu i en gammaldags oas bland moderna höghus och shoppingcenter (Haninge centrum gallerian och Port 73). Här finns bl.a. en gammal byggnad från 20-talet du inte längre kan finna någon annanstans i gamla Handen. Haninge centralt har snabbt utvecklats till ett stort centrum till en kommun som snart blir stad. Då är dessa kulturella oaserna än viktigare att bevara och förvalta. När det väl är raserat så finns det ingen återvändo.

 

Vad innebär en flytt?

Förutom att området i sig är värt att bevara så är vi likt museet självt oroliga för vad en flytt skulle innebära. Tidigare erfarenheter säger oss att den kommer att rivas innan nytt kan tänkas byggas upp igen. Men var skulle den hamna? Hur lång tid skulle det ta? När Jordbro kultur och föreningshus revs så gav vissa föreningar upp. Kommer en dåligt planerad flytt i praktiken innebära museets och smedjans nedläggning? Eller som Handens museum och smedja själva uttrycker det i sin namnlista:

 

“Att försöka flytta verksamheten inom Handen är konstaterat förenat med stora svårigheter. (Är det ö.h.t. möjligt?) Smedjan ligger ett stenkast från den gamla smedjan som ursprungligen bar namnet ”Handen”, att riva detta vore som att döda en del av orten Handens själ.”

 

Vad vill Vänsterpartiet Haninge?

Vi i Vänsterpartiet förstår att platser måste utvecklas. Fler människor kommer till och vi kan inte konservera tid och rum överallt. Men, vi menar också på att utvecklingen måste ske med invånarnas och föreningarnas samtycke och menar vidare på att Handen centralt inte lider av för mycket kulturhistoria och föreningsliv, utan snarare tvärtom. Vi vill inte riva upp planerna för norra folkparken utan vi vill förändra dem en smula så att Handens museum och smedja kan få vara kvar. Låt delar av vår dåtid vara med oss i vår nutid. Bevara Handens museum och smedja!

 

Glöm inte att skriva under deras namnlista för att bevara platsen: https://www.skrivunder.com/lat_handens_museum_och_smedja_leva

Kopiera länk