Artiklar

Mensskydd ska vara gratis

Viktig insändare

I Mitt i Haninge nr 40, 2022  finns en viktig insändare skriven av Nina i 6A på Svartbäcksskolan.
Nina skriver om att mensskydd borde vara gratis och att det finns personer som inte vågar gå till skolan när de har mens, eftersom de saknar mensskydd.

Vi i Vänsterpartiet Haninge håller med dig, Nina.
Mensskydd ska inte vara en klassfråga. Ditt kön ska inte påverka din ekonomi, eller d
ina möjligheter!
Forskning  visar att, oavsett orsak till skolfrånvaro så kan den leda till försämrade skolresultat, och långvarig psykisk och fysisk ohälsa. Om mens är en anledning till ökad frånvaro i skolorna är det självklart att det ska finnas gratis mensskyd där!

Lika självklart som toalettpapper

Vänsterpartiet i Haninge vill att mensskydd ska vara lika självklart som toalettpapper, och delas ut gratis.
Vi lade en motion till kommunen 2018 om kostnadsfria mensskydd i skolor och på ungdomsmottagningar. Efter en lång tid besvarades denna av Haninge kommun i två delar.
Socialförvaltningen angav att de inte ansåg att det var kommuners ansvar att tillhandahålla hygienartiklar till allmänheten. De menade att detta vore en ”otillbörlig påverkan på den lokala handeln”. De ansåg att socialtjänstlagen gav tillräckligt med verktyg för att säkra en skälig levnadsnivå för Haningebor.

Orimlig arbetsbörda

Grund- och förskolenämnden,  gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen svarade att kommunens skolsköterskor har bindor och tamponger att dela ut till de som har glömt hemma. De skrev att skolorna också kan dela ut menskopp till alla som behöver i en årskurs, exemeplvis vid hälsosamtal med skolsköterskan. Då finns också möjlighet att visa hur menskoppen ska användas.
Utbildningsförvaltningen svarade dock också, att förutom den ekonomiska kostnaden, så skulle det vara en orimlig arbetsbörda för skolsköterskorna om de ska dela ut alla mensskydd som skolornas elever behöver.

Svaren får oss att tro, att de inte gärna sprider informationen om att det finns mensskydd att hämta. De anser ju inte att det är deras ansvar, egentligen.

Svar på insändaren

I ett svar på insändaren i Mitti Haninge nr 43, 2022  skriver centerstundenternas Anthon Gyllensten att han håller med Nina. Han beskriver sin bestörtning över att  kommunfullmäktige röstat nej när motionen var uppe 2018. Det intressanta är att han själv var tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige när motionen om gratis mensskydd var uppe för beslut, och alltså deltog i det nekande beslutet. Om detta nämner han inget i sitt svar.

Undrar såklart vad som hänt

Vi Vänsterpartiet Haninge undrar såklart vad som har hänt i frågan? Har skolorna slutat dela ut mensskydd, eller är de bara dåliga på att informera eleverna?

Vi har varit i kontakt med Haninge kommuns verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser (EMI) som beskriver att skolsköterskorna ska ha mensskydd att dela ut till alla som behöver. Skolorna får också ibland gratisutskick av mensskydd från tillverkare som ser det som bra reklam, och behöver inte alltid stå för kostnaden själva.

Ett större ansvar att informera

Vänsterpartiet Haninge tycker att kommunen och skolorna framöver ska ta ett större ansvar för att informera om att det finns gratis mensskydd, så att alla elever ska känna sig trygga att komma till skolan, och att mens inte ska utgöra ett hinder.

Ingen ska kännas sig tvungen att stanna hemma från skolan för att de inte har mensskydd!
Det ska vara enkelt, gratis och lättillgängligt för elever att kunna få tillgång till mensskydd vid behov.

Åsa Levin (V)
Ledamot i äldrenämnden, deltidsengagerad förtoendevald Vänsterpartiet Haninge

 

Kopiera länk