Allmännyttan

Stoppa Haninge bostäders planerade chockhöjning

Haninge bostäder, det allmännyttiga hyresbolaget i Haninge vill höja hyrorna med 6,3% för 2023. En så stor höjning riskerar att slå hårdast mot de som redan kämpar mest!
Att bo i hyresrätt är redan den dyraste boendeformen. Samtidigt har hyresgäster de lägsta inkomsterna i genomsnitt. Inflation, höjda priser i butikerna, höjda räntor och höga elpriser har redan skapat en svår situation för många, där pengarna inte räcker till. 

Fler kan behöva söka stöd

Haninge bostäders hyreshöjning sätter även märket för hyreshöjningar hos privata hyresvärdar i kommunen. De privata värdarnas hyror är ofta redan mycket höga. En procentuell höjning innebär alltså en större höjning sett i kronor. Det är inte rimligt att det allmännyttiga bolaget driver på hyresökningar, som ökar vinster hos privata aktörer på bekostnad av Haninges invånare! Haninge bostäder ska arbeta för social hållbarhet och trygghet. Höga hyreshöjningar riskerar att orsaka motsatsen, eftersom fler kan behöva söka stöd från kommunen för att inte riskera att bli utan bostad eller andra förnödenheter. 

Goda marginaler

Haninge bostäder går bra ekonomiskt. Förra året redovisade bolaget en vinst på närmare 50 miljoner kronor, precis som flera år tidigare. Haninge bostäder menar att höjda hyror ska täcka höjda omkostnader, men enligt deras årsredovisningar har omkostnaderna per kvadratmeter sjunkit stadigt de senaste åren.

Att inte ta ut någon hyreshöjning innebär cirka 13,5 miljoner lägre inkomst för Haninge bostäder 2023. Det finns alltså goda marginaler för dem att driva sin verksamhet, trots ökade omkostnader även om de inte höjer hyrorna!

Vi i Vänsterpartiet Haninge har varit i samtal med Hyresgästföreningen som är mycket oroade för den stora hyreshöjningen, och hur den kan påverka hyresgästerna. Vi vill, precis som Hyresgästföreningen att Haninge bostäder håller ner sina krav på hyreshöjningar för att inte orsaka ökad ekonomisk och social utsatthet.

Ökade boendemöjligheter för Haningebor

Vänsterpartiet Haninge vill också att Haninge bostäders ägardirektiv ändras på flera punkter. Exempelvis har Haninge bostäder höga krav på vinst och avkastning, och får inte kommunal borgen för banklån. De måste själva låna från bankerna, med sämre villkor och högre räntor som följd.
Vi vill se att Haninge bostäder har möjlighet att ta mer fördelaktiga lån genom kommunal borgen, och att avkastningskraven sänks.  Detta kan möjliggöra för bolaget att göra investeringar istället för utbetalningar av vinst.

Vi vill också att Haninge bostäder ska tillåtas växa och öka sitt bostadsbestånd med 1000 bostäder under mandatperioden. Detta är en god investering för lokalsamhället och ger ökade boendemöjligheter för Haningebor, utan att förlita sig på privata aktörers kostsamma alternativ.

Kopiera länk