Vänsterpartiet Haninge

Fredrika Bremergymnasiet i topp!

Glädjande nyheter!

Vi är stolta över att ett av Haninges kommunala gymnasium, Fredrika Bremergymnasiet, ligger på topp bland gymnasier i Stockholms län!

I GyRanks jämförelse placerar sig Fredrika Bremergymnasiet i topp fem för flera av de yrkesförberedande programmen; Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och Industritekniska programmet, och på första plats för Vård- och Omsorgsprogrammet! 

Undersökningen är en sammanställning av bland annat resultat från nationella prov, betygsinflation, andel behöriga lärare, elevnöjdhet, andel som tar examen och arbetsmarknadsutfall. När man utgår ifrån flera olika parametrar för vad en bra skola är så lyckas alltså kommunala Fredrika Bremer mycket bra. Detta på en gymnasiemarknad med 210 skolor i Stockholms län, varav 134 är fristående.

Glädjebetyg

Elever på fristående gymnasieskolor får högre betyg och studerar oftare vidare än elever på kommunala gymnasieskolor. Enligt en rapport av SNS från 2022 hänger detta dock inte samman med faktiska kunskaper. Vinstdrivande friskolor lockar med särskilt nischade linjer och ger ofta glädjebetyg, vilket gör dem till ett populärt val. Men när det kommer till den faktiska kunskapsnivån levererar de inte. När vinstmarginaler ska breddas sker det på bekostnad av något, ofta behöriga lärare, studiematerial, skolmiljö och utbildningens kvalitet.

Den kommunala skolan vinner på de områden som faktiskt styr hur väl elever lyckas. Fredrika Bremergymnasiets framgång är ett tydligt exempel på detta.

Nedskärningar

Ändå vill partierna i Haningealliansen skära ner i Haninges skola, och bredda vägen för fler fristående skolor att etablera sig i kommunen. Så sent som på kommunfullmäktige 27/3 2023 ville man, på grund av “bristande elevunderlag”, ta bort fyra tjänster i elevhälsan på just Fredrika Bremer. Vi vet att bristande elevunderlag bara är andra ord för att man tycker att skolan kostar för mycket, som när man lade ner Båtsmansskolan.

Lärande och hälsa- två delar i en helhet

En fungerande elevhälsa är otroligt viktig för elevernas välmående och inlärning. Särskilt eftersom gymnasieelever ofta är under enorm press idag, och olika former av psykisk ohälsa är utbrett. Lärande och hälsa är två delar i en helhet som behövs för att skapa en skola som fungerar för alla.
En rapport från Folkhälsomyndigheten visar att det råder ett
ömsesidigt samband mellan skolresultat och psykisk ohälsa bland elever. Låga skolresultat både är en orsak till, och en följd av psykisk ohälsa. Välmående elever och goda resultat är alltså tätt sammanlänkade. Om elevernas psykiska hälsa inte är skäl nog för kommunledningen att satsa på en fungerande elevhälsa kommer också skolresultaten att tala sitt tydliga språk framöver.

Låt inte högern förstöra de skolformer som fungerar bäst. Låt dem inte ge våra barn och unga sämre förutsättningar att lyckas i skolan!

Stoppa nedskärningarna i våra kommunala skolor!

Kopiera länk