• Hem
  • Göran Johansson...
sida

Göran Johansson

40-talist som efter tekniskt gymnasium och lumpen var med och byggde och projekterade vägar i Bohuslän. Flera vistelser i Latinamerika under 60-talet, bl a med lantmätarjobb i Colombia, ledde också till engagemang i antiimperialistiskt solidaritetsarbete för Kuba, Chile med flera länder i LA.

Miljöintresset vaknade på allvar med Rachel Carsons bok ”Tyst vår” i början av 60-talet, med medlemskap i Naturskyddsföreningen. På 70-talet aktiv i stödorganisationer för gruvstrejken, fackliga rättigheter, alternativ produktion som i början av 80-talet övergick i ett intensivt arbete i Folkkampanjen mot kärnkraft.

Har jobbat inom många områden: hamnarbetare, brevbärare, mentalskötare, vårdare och därvid också med organisationer som RSMH och KRUM. Så småningom utbildning till verktygsfilare och anställd inom verkstadsindustrin där jag efter att ha blivit vald till huvudskyddsombud också fungerade som regionalt skyddsombud för Metall-Ettan.

Efter en utbildning till skyddsingenjör 84/85 har jag jobbat inom företagshälsovården under ett tiotal år. Därefter har jag bedrivit utbildning inom arbetsmiljöområdet för chefer och skyddsombud inom olika branscher.

Frågor som engagerat mej under senare år har varit globaliseringens effekter, skatteparadisens roll och behovet av en skatt på finansiella transaktioner, via medlemskap i Attac. Varit med i Klimataktion sedan starten 2008 och inser att klimatet är en fråga av överordnad betydelse. Andra prioriteringar är arbetsmiljö och arbetsrätt, vinster i välfärden och internationell solidaritet.

Vardagen upptas till avsevärd del av ett antal härliga barnbarn i förskoleåldern. Men också en hel del jobb med hantering av dagvattnet, inte minst i samband med utbyggnaden av kommunalt VA i vårt område. Emellanåt blir det också en tur med kanoten på Hårsfjärden eller en runda på MTB i skogen.

Kopiera länk