• Hem
  • Sevim Celepli
sida

Sevim Celepli

Jag har varit en Haningebo under hela mitt liv och bor idag i Vendelsömalm med min familj. Jag har genom åren funnit min egen roll i det samhälle jag lever i. Det har alltid funnits en passion och en strävan inom mig att jobba med frågor som berör välfärden och som kan ge mening till människors livskvalité. Därför har jag också valt att arbeta inom yrken som arbetsförmedlare och nu senast socialsekreterare inom försörjningsstöd. I dessa roller har jag träffat på människor i livskriser, nyanlända med hopp om en ljusare framtid här i Sverige, arbetslösa ungdomar som mår psykiskt dåligt och barn i fattigdom. Inifrån verksamheterna har jag fått se hur klassklyftorna alltmer ökar i vårt samhälle och att det blir allt svårare för den enskilda individen att ta sig fram. Med denna insikt beslutade jag mig för att engagera mig politiskt, med hopp om att via politiken kunna påverka det samhälle vi lever i till det bättre – för alla.

Jag representerar Vänsterpartiet i kommunfullmäktige och i kommunens grund- och förskolenämnd. En av mina största hjärtefrågor är barns rättigheter och välmående. Den samhällsgrupp som är mest företrädd av andra och minst av sig själv. De frågor som jag brinner för är barn och ungas välmående och goda förutsättningar till ett livslångt lärande. Jag tycker att det är viktigt att varje elev får det stöd som eleven har rätt till och behöver för att kunna klara av sin skolutbildning och känna att skolan är en rolig plats att komma till. Jag tycker att det är viktigt att förskolebarn har rätt till lika mycket tid i förskolan som sina lekkamrater oavsett vårdnadshavarens sysselsättning eller medborgarstatus. Framförallt är det viktigt för mig att alla kommunens organ arbetar utifrån ett barnrättsperspektiv och att barnets bästa beaktas i alla beslut som tas där barn och unga berörs.

Därför känner jag att jag hör hemma i den politik som Vänsterpartiet för, en kommun för alla där alla är lika viktiga. Partiet som värnar om de som oftast hamnar mellan stolarna hos myndigheter och som oftast lever utifrån tuffa livsförhållanden. Vänsterpartiet vill minska klyftorna och öka jämställdheten och jämlikheten i kommunen, och det vill jag med.

Kopiera länk