Anti-rasism

Upprop mot rasism och intolerans

I efterdyningarna av de bilder på profeten Mohammed som publicerades i Jyllandsposten, går nu representanter för olika organisationer samman bakom ett upprop mot rasism och intolerans.

2006-02-09

Upprop mot rasism och intolerans

I efterdyningarna av de bilder på profeten Mohammed som publicerades i Jyllandsposten, går nu representanter för olika organisationer samman bakom ett upprop mot rasism och intolerans.

I uppropet står det bland annat: ”vi tar avstånd från alla krafter – såväl främlingsfientliga som våldsförhärligande – som exploaterar den situation som uppkommit. Försoning kan nås genom att

vi använder våra demokratiska och fri- och rättigheter till att bekämpa rasism och intolerans.”

Undertecknarna anordnar en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm, klockan 12.00 på lördag 11 februari .

Bland undertecknarna finns bland andra representanter för Sveriges unga muslimer, Svenska kyrkans unga, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

Uppropet kan läsas i sin helhet på vänsterpartiets hemsida.

http://www.vansterpartiet.se/vp/30904.cs

Kopiera länk