Vänsterpartiet Haninge

Medlemsmöte med webbsänt tal och fika

Syntolkning: Foto på Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson med Vänsterpartiets logga i mitten.

Syntolkning: Foto på Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson med Vänsterpartiets logga i mitten.

 

Nu på tisdag den 20 september presenterar regeringen sin budget och på kvällen håller Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson ett webbsänt tal om vad Vänsterpartiet fått med i budgeten. Vissa reformer har redan presenterats men det förhandlas för fullt in i det sista. Det är bra om föreningen får en samlad bild av den politik vi varit med och förhandla fram, då kan vi på ett bra sätt argumentera för reformerna och sprida dem genom vårat opinionsarbete. De reformer som redan presenterats visar hur viktiga Vänsterpartiet är – vi hjälper Socialdemokraterna att minnas att de är socialister.

Före sändningen går vi igenom de nya texter som arbetats fram till vår politiska plattform. Ett formellt beslut tas om texterna är klara att publiceras. Alla medlemmar är välkomna. Vi ses i Haninge Kulturhus klockan 18, tisdag 20 september 2016. Självklart har vi fika!

Höstens kalendarium är nästan klart, då de sista bokningarna är klara kommer utskick med alla detaljer. Men redan nu kan du skriva in några datum i kalendern:

18 oktober – fokusmöte om skolan, Haninge kulturhus kl 18

11 november – kurdernas situation, politik, mat, dans. Haninge kommunhus kl 18

19 november – Halvdag om feminism, Jordbro kultur- och föreningshus, kl 14

11 december – julbord. kl 14, lokal meddelas senare

Välkomna!

 

PS. Vår ordinarie mejl för Vänsterpartiet Haninge fungerar inte som den ska för tillfället. Vill ni kontakta oss så mejla ordförande [email protected] DS.

Nattvandrare efterfrågar allaktivitetshus

Peter Lehtinen är uppvuxen i Brandbergen och har tillsammans med andra föräldrar anordnat nattvandring i Brandbergen och Svartbäcken genom en facebookgrupp.

– Peter, du har engagerat dig själv för nattvandring i Brandbergen. Berätta mer om det.

– Vi vill göra Brandbergen tryggare igen. Våra barn ska vara trygga. De ska kunna gå till centrum utan att behöva akta sig. Vi vill fånga upp ungdomar redan nu. De ska kunna ha ett ställe att vara på där de kan dansa, plugga, spela, umgås, lyssna på musik eller vara med på träningsaktivitetr. Unmgås. Det är inte alla som har möjlighet att vara hemma. Det är inte alla som trivs med att vara hemma. Jag kommer själv från en familj där det dracks mycket. Jag ville inte vara hemma. Jag var på biljardstället, Leffes som fanns på den tiden. Jag var en av världens bästa biljardspelare på den tiden. Det var min trygghet. Där träffades vi, vi som nattvandrar idag.

– Vad skulle du önska i Branbergen

– Ett allaktivitetshus. Det är det viktigaste som behövs.
När vi frågar ungdomarna varför de är ute och ränner säger de att de har ingenstans att vara och att de inte får tillräckligt med stöd från oss vuxna

– Vad skulle ett sånt allaktivitetshus ha för funktion?

– Erbjuda ett ställe att vara på, där de kan umgås, lyssna på musik, kan vara med på danskurser, skapa cv, spel, olika aktiviteter, nattfotboll.

– Vilka skulle vara där?

– Vi vill gärna ta ungdomar mellan 14 och 19 år, som ett komplement till fritidsgården. Det är där man får fånga upp.

– När jag var ung så blev ens kompis antingen heroinist, eller satt de på kåken för mord eller så skärpte man till sig.

– Hur har det varit att vara ute och nattvandra. Vad säger ungdomarna?

– De blir förvånade. De undrar vilka vi är. Vi säger att vi är förädrar som bara är där för att se till att de har det bra. Jag vill att tjejerna ska vara trygga och även killarna. Vi vill bara skapa trygghet. “Får ni betalt för det” frågar ungdomarna. Nä, vi gör det bara för er skull. De uppskattar det!

– Vad får ni för respons från folk?

– Folk tycker det är jättekul, wow vilken härlig feeedback! “Vad kul att ni gör det här” säger de. Jag har fått så mycket mail på facebook så jag hinner inte läsa igenom. En massa tack och folk som vill att de ska nattvandra i deras områden. Nyfikenheten finns där.

Peter Lehtinen

Vänsterpartiet ser också ett behov av ett allaktivitetshus, ett ställe för ungdomar att få vara på, för att umgås, spela musik, utöva kreativa aktiviteter och en plats att få känna sig trygga på. Ett allaktivitetshus kan användas av flera grupper och också kunna erbjuda lokaler till föreningar att nyttja. Det skulle vara en behövlig mötesplats som skulle stärka gemenskapen i Brandbergen.

Vänsterpartiet är glada över nattvandrarnas arbete och håller med om att Brandbergen behöver mer aktiviteter.

Brandbergsfestivalen 2016!

Den årliga Brandbergsfestivalen ägde rum igår på nationaldagen och självklart var Vänsterpartiet i Haninge närvarande. Det är ett bra tillfälle att träffa Borensbergsbor och prata politik. Igår kampanjade vi framförallt för ”låt kolet ligga!” Vi vill inte att Vattenfall ska sälja brunkol, det vore en oroligt dålig affär, inte minst för klimatet och miljön.

Igår bjöd vädret på sol och många ville ta del av flygblad och diskutera hur Haninges framtid ska se ut. Nu när det snart är dags för budgetdebatten i kommunfullmäktige blir skillnaderna mellan partierna både tydlig och stor. Fös oss i Vänsterpartiet är det självklart, en annan värld en denna är möjlig.

Brbfestivalen 2016

Nafi Cilgin, gruppledare för Vänsterpartiet i Haninge.

En annan ständigt aktuell fråga är skola och utbildning. Haninge växer och fler skolor behöver byggas och många av dem som redan finns behöver renoveras.  Vänsterpartiet tycker det är viktigt att skolorna i Haninge drivs av kommunen, eftersom skattepengar ska gå till vår gemensamma välfärd och inte till privata aktörer och deras riskkapitalbolag. Kommunen är också den aktör som har huvudansvaret för att alla barn ska få en plats i den närmsta skolan, detta blir svårt att garantera om skolan drivs av en privat aktör. Eftersom den privata aktören inte är skyldig att ta emot barnen utifrån närhetsprincipen. Därför vill Vänsterpartiet ha minst en kommunal grundskola i varje kommundel.  Vi kommer arbeta för en utbyggd och utvecklande utbildning i Haninge, där elevers behov och personalens arbetsmiljö ska prioriteras framför enskilda personer och företags vinst.

Brb festivalen 2016

Här kan ni se Hasse, Vänsterpartiets representant i grund och förskolenämnden i Haninge kommun, diskutera skolfrågor med besökande i vårt tält.

Vänsterpartiets mål och budget för 2017-2018

Snart är det dags att rösta fram den budget som ska råda för Haninge kommun under 2017-2018. Vänsterpartiet i Haninge lägger ett budgetförslag. Likaså samarbetskoalitionen (S,MP, C), Sverigedemokraterna, KD, M och L som lägger ett gemensamt förslag samt Rättvisepartiet socialisterna. Det är således 5 olika förslag till kommunfullmäktige den 13 juni.

Vänsterpartiet jobbar för en kommun som är inkluderande och öppen för alla. Idag ser det inte ut så. Idag är överskottsmål och låg skatt vad det flesta partier anser ska prioriteras istället för utbyggd välfärd och ökade möjligheter för medborgarna. Vi vill ha en kommun som genomsyras av jämlikhet och likvärdighet. En kommun där det utanförskap som borgerligheten skapat för att peka ut misslyckade medborgare och istället ta vara på människors resurser.

När borgerligheten säger att bostadsbristen beror på strandskydd och krångliga byggregler, menar vi att det saknas politisk vilja att bygga åt alla. När borgerligheten säger att lägre löner och otrygga anställningar kommer minska arbetslösheten, menar vi att en trygg arbetsmarknad är grunden för att människor ska orka och kunna arbeta. När borgerligheten menar att riskkapitalbolag ska driva skolor, menar vi att skattepengar ska gå tillbaka till skattebetalarna genom utbyggs välfärd. Detta, kamrater bygger vår budget på. En satsning på vår gemensamma välfärd.

En kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige (KF) där alla partiet är representerade. Det är där som beslut om budget tas. Utöver KF finns olika politiska nämnder. Grund och förskolenämnden, gymnasie och vuxennämnden, Kultur och fritidsnämnden, socialnämnden, äldrenämden och stadsbyggnadsnämnden. Sedan finns det också olika beredningar som Hållbarhetsberedningen och beredningen för mänskliga rättigheter. Dessa nämnder har sedan en förvaltning som arbetar med att förverkliga dem politiska mål som beslutas om. Vänsterpartiet vill ge nämnderna ökade resurser för att förvaltningarna ska kunna utveckla och öka kvalitet i dem olika verksamheterna som används av Haninges invånare. Därför skiljer sig vår budget mycket från de andra partiernas budgetar. Vi vill se mer pengar till verksamheter och mindre som sparas på hög. Självklart kan det finnas relevanta orsaker till att kommunen har ekonomiska reserver, men det kan inte gå före en utveckling av verksamheterna när det är tydligt att detta behövs.

Med hänvisning till detta är Vänsterpartiets förslag att kommunen endast ska spara 1 % i överskottsmål, istället för 2,5% som resterande förslag. bortsett från Rättvisepartiet socialisterna som föreslås 0 %. Detta för att vi ändå tycker att ett visst behov att besparing är bra för att minska upplåning till investeringar och för eventuella behov som uppstår under året. Detta gör att Vänsterpartiet kan öka dem ekonomiska medlen med 64 miljoner kronor. Vi anser också att dem skattesänkningar som gjorts 2010 och 2014 i kommunen är orimliga. Om vi alla ger, kan också alla få. En välutvecklad, fungerande välfärd är otroligt viktig för en jämlik och fungerande kommun. Därför har Vänsterpartiet valt att återgå till den skattesats som var 2010, dvs. en höjning med 40 öre. Detta ger en ökning med 42 miljoner kronor. Detta ger Vänsterpartiet 136 miljoner kronor mer att fördela ut till nämnderna och som kommer kunna höja kvalitén i många av kommunens verksamheter.

Vi kommer särskilt vilja satsa på: 

  • äldres inflytande och delaktighet i hemtjänsten. Hemtjänsten ska inte vara detaljstyrd utan svara mot den äldres behov och önskemål. Vi vill införa ramtid istället för minutstyrd hemtjänst.
  • Avskaffa lagen om valfrihet(LOV)
  • Alla barn ska ha rätt till heltid i förskolan. Föräldrarnas situation ska inte vara avhängt barnens rätt till pedagogisk lek och utveckling på förskolan.
  • En ökning av komvuxplatser
  • Kommunen som arbetsgivare med särskild fokus på socialarbetarnas situation och rätten till att arbeta heltid, deltid ska endast vara en möjlighet. Vi vill också se ett försök till 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen.
  • hbtq certifiera Torvalla simhall och kommunens fritidsgårdar för att öka kunskapen och möjliggöra för alla att använda kommunala verksamheter.
  • Utredning om ett allaktivitetshus i Brandbergen.
  • Skolan likvärdighet ska öka och skolans resurser ska avgöras av behov
  • kommunen ska aktivt arbeta för att vid upphandlingar ställa krav på kollektivavtal.
  • fortbildning för förskolans personal med fokus på genus och normkritiskt tänkande

Detta är några punkter där vi på många sätt skiljer oss från resterande partier och deras budgetar. Vår budget kan leverera en välfärd där medborgarna kan räkna med kvalitetshöjningar och utveckling istället för nedskärningar och privatiseringar. Med den investeringsbudget som vi har med i vårt förslag kommer kommunen kunna bygga och driva förskolor och skolor i kommunal regi. Detta innebär att privata aktörer inte kan tjäna pengar på barnens skolgång. Vi menar också att all form av privatiseringar av välfärden inte är för medborgarnas skull, snarare för riskkapitalisterna. Den valfrihet som ofta används som argument för att privatisera och införa kundval handlar om att avsäga sig ansvar och förlita sig på att marknaden sköter jobbet. Det bidrar till att de som är allra störst behov av hjälp och stöd inte får det som behövs. Kommunen har ett ansvar att samordna, utveckla och förvalta det vi äger tillsammans. Vi tar det ansvaret på allvar.

Välfärd är mer än skola, social och äldreomsorg. Det är utbyggd kulturskola till barn och unga oavsett föräldrars ekonomiska situation. Det är trygghet i det offentliga rummet och möjlighet till att besöka bibliotek och fritidsgårdar. Det är helt enkelt att du ska oavsett förutsättningar kunna skapa dig ett gott liv. Vi hoppas du vill göra vår kamp till din, för ett jämlikt och solidariskt Haninge.

Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten den 13 juni med start kl 13:00.

 

 

 

Rapport från kongressen, del 1

13174101_610521212436135_1852705819122013400_n

Syntolkning: Delegationen från Storstockholm på kongressens scen, på skärmen bakom vit text på röd bakgrund ”Tillsammans gör vi skillnad. Vänsterpartiets 41:a kongress”. Saknas: Veronica Kallander.

5 till 8 maj 2016 höll Vänsterpartiet sin 41:a kongress i Örebro.  Det som beslutades på kongressen kommer presenteras i flera inlägg där vi redogör i stora drag vad som beslutades. Vänsterpartiet Haninges representanter var Samuel Skånberg, ledamot i kommunfullmäktige,  och jag, Carina Wellton, ordförande för föreningen i Haninge. Vi delade på uppdraget som föreningens representanter genom ett planerat byte halvvägs i programmet. Samuel hade ansvar för motioner till ekoeko-programmet och motioner till det nya partiprogrammet. Jag ansvarade för de allmänna motionerna och organisations- och stadgemotioner. Inför kongressen hämtade vi på ett medlemsmöte in medlemmarnas synpunkter för hur föreningen skulle förhålla sig i olika frågor. Vi var även på ett flertal förträffar som distriktet anordnade. Då kongressen behandlade runt 700 motioner blir inläggen om kongressen här sammanfattningar av det som beslutades. Vill ni veta exakt vilka beslut som togs under kongressen så går ni in här.

Förutom det sedvanliga ombudsuppgifterna, följa debatten och rösta, tog både Samuel och jag chansen att plädera för personval och för motioner i talarstolen. Utöver det så har vi båda haft träffar inom våra respektive nätverk – Miljönätverket och Funkisnätverket. Båda nätverken har varit mycket aktiva inför och under kongressen och fick igenom många bra beslut. Mer om det i senare inlägg.

Kongressen var mycket intensiv och bjöd på många bra debatter i kamratlig ton. Även om vi inte alltid tycker likadant så upplevde vi att det var en mycket respektfull stämning och att partiet därför har högt i tak. En kan inte vinna alla strider men vi sluter upp bakom och accepterar de majoritetsbeslut som tas. Vissa frågor kanske tycks irrelevanta, några driver vi redan och andra var inte mogna att tas vidare just nu.

Syntolkning: Foto på ledamöterna i sina bänkar i kongresshallen och predidiet på scenen.

Syntolkning: Foto på ledamöterna i sina bänkar i kongresshallen plus precidiet och talarstolen på scenen. Foto: Samuel Stollentuna

Nedan följer de personval som kongressen gjorde:

Jonas Sjöstedt omvaldes som partiorförande. Se hans avslutningstal där han sammanfattar kongressen och partiets väg framåt här.

 

Ny Partistyrelse:

Ordinarie ledamöter
Ulla Andersson
Brittis Benzler
Pål Brunnström
Rossana Dinamarca
Aron Etzler
Ida Gabrielsson
Hanna Gedin
Christina Höj Larsen
Birger Lahti
Kaj Raving
Karin Rågsjö
Mia Sydow Mölleby

Tidigare ersättare, nu ordinarie ledamöter
Madeleine Nyvall
Xamuel Gonzalez Westling
Emma Wallrup
Nooshi Dadgostar
Veronica Kallander

Nya ordinarie ledamöter
Marta Aguirre
Susanne Björkenheim
Johanna Eliasson
Sara Högelius
Nicklas Lundström

Ersättare

Deniz Tütüncü (nyval)
Jessika Svensson (nyval)
Carolina Gustafsson (nyval)
Kajsa Bysell (nyval)
Babak Khosravi (nyval)
Linn Wegemo (omval)
Christin Löfstrand (nyval)
Marjan Garmroudi (nyval)
Arijan Kan (nyval)
Eva-Lena Öman (nyval)

Valda till Vänsterparitets programkommission:
Lisa Ahlqvist, Hanna Cederin, Javiera Cifuentes, Feline Flodin, Susanna Göransdotter, Anders Neergaard, Mats Olsson, Stefan Schedin samt Christina Snell-Lumio

Valda till Vänsterpartiets valberedning:
Ingrid Burman, Håkan Eriksson, Mohibul Ezdani Khan, Grith Fjeldmose, Åsa Gyberg-Karlsson, Anna Hövenmark, Lotta Lagnander, Nisse Sandqvist, Martina Skrak, Morgan Svensson samt Jeanette Velander.

 

/ Carina Wellton

 

1 2 3 44

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv