Vänsterpartiet Haninge

Haninge Bostäder måste bygga fler hyresrätter

Vänsterpartiet har många gånger påtalat behovet av hyresrätter i Haninge. Det är viktigt att det finns ordentligt med hyresrätter till rimliga hyror så att alla ska kunna få en bostad. Sådana bostäder är väldigt viktiga ur ett socialt perspektiv, inte minst för att motverka framväxten av segregerade kommundelar där bara välbeställda har möjlighet att bo.

Det är extra viktigt att det allmännyttiga bostadsbolaget Haninge Bostäder har ett stort bestånd av hyresrättslägenheter. Dels för att det är det säkraste sättet att säkerställa att det finns tillräckligt med hyresrätter i kommunen men också för att se till att det finns en bra spridning i kommunen, det vill säga att det ska finnas hyresrätter i princip alla kommundelar. Och det ska ligga i kommunens intresse att kunna erbjuda så billigt och bra boende som möjligt, inte att vinstmaximera. Att kommunen har tillgång till bostäder är också viktigt för att kunna tillhandahålla boende för de som inte har en chans att slå sig in på bostadsmarknaden, som personer som har kontakt med socialtjänsten eller nyanlända.

Vi i Vänsterpartiet la i april en interpellation (skriftlig fråga) om hur det ser ut med byggandet av hyresrätter. Den fick vi ett skriftligt svar på från Göran Svensson (S), ordförande för stadsbyggnadsnämnden. Och vi diskuterade också frågan vid kommunfullmäktige 2017-11-06 som man kan se i klippet nedan

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson (S) tar upp i interpellationsdebatten några saker vi kan göra för att få till en bättre mix av upplåtelseformer:

 • Kommunen gör affärer med de vi vet bygger hyresrätter, t.ex. Haninge Bostäder
 • Sätta markvillkor, som vi gjorde vid Örnens väg i Handen där vi satte villkor på att en viss del av de bygga lägenheterna skulle vara hyresrätter

Marietta de-Pourbaix Lundin (M) gick upp i egenskap av styrelseledamot i Haninge Bostäder. Hon tog faktiskt upp ett viktigt hinder för att bygga billigt:

Det är inte så lätt att bygga billigt idag hur man än vänder och vrider på det och och göra det för att de ska gå ihop enligt de ägardirektiv vi har, vilken avkastning vi ska ha, vilken soliditet vi ska ha, så kan ju inte Haninge Bostäder bete sig hur som helst

Marietta de-Purbaix Lundin (M) efterfrågade också vilket trollspö Vänsterpartiet har för att bygga billiga bostäder och ifrågasatte vår ambition eftersom hon tyckte att hon i egenskap av styrelseledamot för Haninge Bostäder redan gjorde vad hon kunde:

Det går inte att bygga billigare än vad vi gör

Några saker vi i Vänsterpartiet lyfte för att få billigare hyresrätter:

 • Ha en politisk vilja för att faktiskt vilja bygga fler och billiga hyresrätter. Och att faktiskt ha ett kommunalt bostadsbolag, något som flertalet moderata kommuner inte har
 • Bygga i olika standarder. Alla lägenheter behöver inte ha kaklade badrum
 • Bygga i olika storlekar
 • Söka investeringsstöd från staten
 • Använda sig av de låga lånen från Kommuninvest
 • Använda Sabos kombohus

Hur ligger Haninge till jämfört med andra kommuner?

Trots att det byggs mycket i Haninge så ligger vi i bottnen i länet när det gäller antalet allmännyttiga hyresrätter per person.

I Haninge var det (år 2016) 25 lägenheter per 1000 invånare. Snittet i länet var 77 lägenheter per 1000 invånare.

Antal allmännyttiga bostäder per 1000 invånare. Haninge ligger i bottenligan

Som man kan se på bilden ligger Haninge i botten. I princip alla under Haninge är kommuner som inte har ett kommunalt bostadsbolag. Våra grannkommuner ligger mycket bättre till. Huddinge ligger t.ex. snäppet över snittet i länet, Tyresö ligger strax under snittet och Botkyrka ligger i toppen av listan.

Även om man räknar in privata värdar och deras hyresrättslägenheter så har vi en brist på hyresrätter i Haninge och det är flera kommundelar som har noll procent (eller nära noll procent) hyresrätter i kommundelen. Det är en väldigt stor skillnad på hur stor tillgången på hyresrätter ser ut. I vissa kommundelar är det en god tillgång och i andra kommundelar är den väldigt dålig. I Vega som nu byggs ut ordentligt så är ambitionen från kommunledningen att runt hälften av de 3400 bostäderna ska bli hyresrätter. Tyvärr verkar inte ambitionen vara så hög att Haninge Bostäder ska utöka sitt bestånd i Vega speciellt mycket. Och bolagen försöker först och främst att sälja som bostadsrätter och i andra hand förmedla som hyresrätter.

I t.ex. Vendelsö, Vendelsömalm, Gudö och Norrby så fanns det noll eller nära noll procent hyresrätter år 2016 enligt kommunledningen.

Vänsterpartiet vill bygga fler hyresrätter – högern vill sälja ut dem

Vänsterpartiet vill att det ska byggas fler hyresrätter med en hyra som folk har råd med. Vi tycker det är bäst att vårt kommunala bostadsbolag står för merparten av de hyresrätterna för då kan vi se till att hyrorna går till det de ska: möjliggöra bra boende för alla som behöver det istället för vinstmaximerande företag som bygger dyrt och gör onödiga renoveringar med hyreshöjningar som omöjliggör för vanligt folk att ha råd med hyran.

Vi tycker det är viktigt att det finns en god tillgång av hyresrätter i hela kommunen, även i de områdena där de mer välbärgade bor. Segregationen som uppstår när bara rika människor kan bo i en kommundel är skadlig för samhället. Det är viktigt att folk från olika delar av samhället möts och att deras barn möts.

Högern pratar bara om blandade upplåtelseformer när det handlar om att sälja ut allmännyttans hyreslägenheter eller att bygga nya bostadsrätter. Då kan de prata engagerat om att motverka segregation. Men de pratar aldrig om segregationen som uppstår i de rika områdena. Det tycker vi är hyckleri.

Om man ser till hur högern har agerat så är det tydligt att de inte vill ha hyresrätter och absolut inte i de rikare områdena. De få hyresrätterna som fanns i Vendelsö såldes ut till stor del under högerns styre vilket vi var väldigt kritiska till.

Högern låtsas att alla har råd med att köpa sin bostad

När vi i Vänsterpartiet gång på gång har tagit upp problemet med bristen av hyresrätter och att det är oansvarigt att sälja ut hyresrätter så säger högern ”när man ombildar hyresrätter så finns de ju kvar”.

Max Gustafson

Det som hänt över hela riket, och speciellt i Stockholm, är att högern har sålt ut allmännyttans hyresrätter till underpris. Det är inte jättekonstigt om människor som har en hygglig inkomst och har råd med ett bolån väljer att tacka ja till erbjudandet att köpa sin lägenhet till ett underpris. Och det är klart, för just de personerna så blev det en bra affär. De gjorde en så kallad ”bostadskarriär”. Men det är ju att lotta ut de allmännas rikedomar till några lyckliga få. Och när de personer flyttar från sina lägenheter (numera bostadsrätter) så är det svårare för nästa person att ta över lägenheter. Det är bara de som har råd att ta ett lån och köpa sin bostad som har en chans att bo där.

I Jordbro har högern velat ombilda Haninge Bostäders hyresrätter men hyresgästerna ville inte det. De kanske inte hade råd att ens köpa till underpris eller så tyckte dem att det var bättre att bo som hyresgäst hos Haninge Bostäder.

Att Moderaterna inte förstår, eller låtsas inte förstå, att olika människor har olika möjligheter är pinsamt. Alla har inte råd att köpa sin bostad eller har föräldrar som kan vara borgenärer för dem. Just därför är det viktigt att det finns hyresrätter med rimliga hyror. Men det är nog mer sannolikt att Moderaterna inte vill att vi ska ha kommunala bostadsbolag eftersom de kommuner i Stockholms län som inte har kommunala bostadsbolag är just högerkommuner. De tycker väl att det förstör marknaden.

Vi måste ha rimliga inkomstkrav som vanligt folk kan betala

Även om en hyresvärd har en rimlig hyra så kan det vara så att man inte blir kvalificerad för ett kontrakt om hyresvärden har för högt inkomstkrav. Tidigare hade Haninge Bostäder väldigt höga inkomstkrav som betydde att man var tvungen att tjäna ungefär tre gånger hyran.

Nu har inkomstkravet äntligen sänkts vilket innebär att fler personer blir kvaliciferade för ett kontrakt. Detta hände för att Vänsterpartiet tog initiativ till det:

– Bostad är en social rättighet och att sänka inkomstkravet är ett sätt att göra bostadsmarknaden tillgänglig för fler människor. Det var också anledningen till att vi tog det här initiativet och vi är glada att det nu blir verklighet. Vi hoppas att privata hyresvärdar i Haninge och andra kommuner väljer att ta efter, säger Nafi Cilgin (V) gruppledare för Vänsterpartiet.

De nya kraven innebär att när hyran är betald ska den sökande ha minst ett bestämt nettobelopp kvar per månad. För 2017 är beloppen:

 • 4 734 kronor för en ensamstående vuxen
 • 7 820 kronor för sammanlevande makar eller sambor

Med andra ord är det många fler som blir kvalificerade för hyreskontrakt.

Förhoppningen är att de privata hyresvärdarna följer efter men det ser inte ut som att de gör det vilket återigen visar vikten av att det kommunala bostadsbolaget har många lägenheter som vanligt folk kan ha råd till.

Ägardirektiven – ett av de stora problemen

Något som vi i Vänsterpartiet gång på gång har påtalat i samtal med andra partier är att vi måste ändra ägardirektiven för Haninge Bostäder. Så som ägardirektiven ser ut nu så hindrar de en utveckling för vårt kommunala bostadsbolag och gör att vi inte kan bygga i den takt som vi behöver för att kunna erbjuda hyresrätter till rimliga hyror i kommunens olika delar.

Vissa saker i ägardirektiven låter onekligen bra:

Tillgången till bra och ändamålsenliga bostäder i olika upplåtelseformer är viktig för Haninge kommun. Människor söker sig till platser med god miljö, service, trygghet, bra bostäder och utvecklad infrastruktur. I sådana miljöer skapas långsiktig hållbar tillväxt. Haninge kommun ska ha en balanserad tillväxt som gynnar alla Haningebor och som stärker kommunens fortsatta utveckling. Haninge Bostäder ska genom innovativ och föredömlig förvaltning, investeringsaktivitet, hyressättning m.m. verka på en bostadsmarknad på ett sätt som gynnar en sådan utveckling. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är viktiga delar för verksamheten.

 

[…]

 

Bolaget ska bidra till att det i Haninge kommun som helhet och i kommundelarna finns bostäder med olika upplåtelseformer.

Det låter ju rätt så bra med blandade upplåtelseformer, gynna en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Speciellt det här med att det ska finnas bostäder med olika upplåtelseformer i kommundelarna och kommunen som helhet tycker vi låter bra.

Men Haninge kommun och Haninge Bostäder lyckas ju inte med att leva upp till det här! Det är otroligt stor brist på hyresrätter i flera kommundelar som vi redan visat på. Det driver på segregationen i kommunen och hindrar möten mellan människor. Bristen på hyresrätter gör att unga vuxna inte kan flytta ut och få sin första bostad, det måste bo kvar hos föräldrarna eller hanka sig runt på andrahandskontrakt (eller kanske oftare på tredje- eller fjärdehandskontrakt) och leva i stor otrygghet.

Hur kommer sig det här? Varför ligger Haninge i botten när det gäller antalet allmännyttiga hyresrätter i länet? En stor del av svaret kan hittas redan i ägardirektiven:

10. Ekonomiska mål

Bolagets verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer med iakttagande av de särskilda regler som gäller för allmännyttiga bostadsföretag. Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 %. Bolagets verksamhet ska bedrivas så att minst en förräntning uppnås på det egna kapitalet med 5 % före dispositioner och skatt, baserat på en kapitalbas som motsvarar en soliditet om 25 %. Bolaget ska inte åläggas något avkastningskrav till ägaren i annan omfattning än vad som kan krävas för att täcka förekommande kostnader för ägandet av bolaget.

Alltså, en soliditet på 25% och avkastningskrav (vinstkrav) på 5%. (Soliditet är ett mått som används för att visa på hur stor del av ett bolags tillgångar är finansierat med eget kapital).

Hyresgästföreningen har givit stark kritik mot Haninge Bostäder och andra kommunala bostadsbolag för deras höga vinstkrav.

Hur ser det då ut med andra kommunala bostadsbolag? Vad har de för soliditetskrav och vinstkrav?

Nynäshamn

Ägardirektiven till Nynäshamnsbostäder är mycket mer tillåtande för att bolaget ska kunna expandera med fler lägenheter. Avkastningskravet ligger på 1% + statslåneräntan, alltså runt 1,52%. (Medelvärdet på statslåneräntan ligger på 0,52% för 2017 fram till 2017-12-08). Soliditetskravet ligger på 20%.

Mikael Gustafsson, som är stadsbyggnadschef i Nynäshamn, deltog på vårt bostadspolitiska seminarium för att dela med sig om hur Nynäshamn arbetar med bostadsbyggande. Nynäshamn ligger i toppen av listan när det gäller antalet allmännyttiga hyresrätter per person i länet.

Tyresö Bostäder AB

Ägardirektiven slår fast att avkastningskravet är 0,5% över den internränta Tyresö kommun har. Internränta är den ränta kommunen tar av en verksamhet som behöver låna pengar av kommunen till någon investering eller liknande. Tyresö följer SKL:s rekommenderade internränta; 2016 – 2,4% och 2017 – 1,75%.

Soliditeten ska uppgå till minst 15%, beräknat på traditionellt sätt.

Tyvärr sålde man ut bostäder 2016 för 75 miljoner kronor och betalde av skulder så soliditeten gick upp från 24% till 30%, d v s dubbelt så mycket som ägardirektivet kräver. Dessa 75 miljoner hade kunnat användas till nya bostäder.

Vad blir nästa steg?

Det finns väldigt mycket att säga om bostadssituationen i Haninge. Några viktiga saker att ta med sig i den här diskussionen:

 • Det är en brist på hyresrätter i Haninge
 • Haninge ligger i botten i listan när det gäller antal allmännyttiga (kommunala) hyresrätter per 1000 invånare
 • Flera av de mer välbärgade kommundelarna i Haninge är starkt segregerade, det finns noll eller nära noll procent hyresrätter i kommundelarna
 • Det behövs en bostadsstrategi för att Haninges kommundelar ska bli mindre segregerade och att alla kommundelar ska kunna tillhandahålla hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i
 • Soliditetskraven och vinstkraven i Haninge Bostäders ägardirektiv är ett stort hinder för att Haninge Bostäder ska kunna expandera i den takt som behövs
 • Det måste finnas tillräckligt många hyresrätter med hyror som vanligt folk har råd med
 • Inkomstkraven på hyresrätterna måste vara rimliga så att vanligt folk kvalificeras för att kunna hyra
 • Bygg nu när det är bostadsbrist och låg ränta
 • Sök de investeringsstöd som finns
 • Våga tänk i nya banor! (Som t.ex. att bygga kollektivhus som vi föreslagit i en motion)
 • Det behövs politisk vilja för att få fler hyresrätter

Hur kan vi då bygga billigt? Moderaterna ville ha tips på hur man kan bygga billigt. Det tillhandahåller vi gärna!

Som ett positivt exempel kan vi nämna att Tyresö Bostäder har lyckats bygga relativt billigt. Flera saker gjorde att de kunde få ner hyran. Ett av skälen var att de ägde en stor del av marken själv, att de använde det färdiga typhuset ”Kombohus Mini” från SABO och att de sökte och fick det statliga investeringsstödet.

Kombohus Mini

Frihamnen i Göteborg är ett annat positivt exempel på hur det går att bygga hyresrätter som vanligt folk har råd med. Göteborg har flera projekt för att bygga billigt, något som Johan Zandin från Vänsterpartiet i Göteborg berättade om på vårt bostadspolitiska seminarium 2015. 2035 beräknar man att området består av c:a 15.000 bostäder – (50% hyresrätt, 50 % bostadsrätt) och c:a 15.000 arbetsplatser. Hyresnivåerna som är uppdelade på tre nivåer kommer i nuläget att ligga på: A. 1.000:-/m2 = 3.000:-/mån för 36 m2 , 5.000:-/mån för 60 m2. B. 1.400:-/m2 = 4.200:-/mån för 36 m2, 7.000:-/mån för 60m2. C. 1.850:-/m2 = 5.550:-/mån för 36 m2, 9.250:-/mån för 60 m2. Läs mer om det här och här.

Frihamnen. Illustration av Maria Kask

Andra exempel runt om i landet är Perstorp Bostäder som bygger hyresrätter i små hus till en billig hyra.

Det gäller också att motverka den skadliga vinstjakten hos vissa byggbolag som köper upp marken, hamstrar den och inväntar värdestregring i spekulationssyfte, något som vår bostadspolitiska talesperson Nooshi Dadgostar tagit upp.

VD:n för SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) tar upp exempel på hur man kan bygga billigt. Dels kan man göra som Växjö och ställa krav på att det byggs till rätt pris. Ett annat exempel är att sporra byggföretag att bygga billigare. I en upphandling till SABOs kombohus så fick de tävla om att leverera ett punkthus till ett maxpris per kvadratmeter. Han avslutar med orden:

Kombohuset står för ännu en viktig lärdom: Byggföretagen kan bygga effektivare och samtidigt leverera hus av hög kvalitet, med låg energiförbrukning och smarta planlösningar. Den framgången grundar sig i att vi som beställare ställer tuffa krav och dessutom erbjuder långa avtal med stora volymer och på så sätt säkrar ordertillströmningen för byggföretagen.

 

Jag är övertygad om att byggföretagen väsentligt kan minska sina kostnader och därmed pressa sina priser. Därför kommer också de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen att fortsätta ta sitt ansvar och vässa sin beställarkompetens. Tillsammans kan vi skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att bygga fler bostäder.

Det som Moderaterna säger, att vi redan bygger så billigt vi kan och att vi inte kan göra på annat sätt, står i stark kontrast till vad VD:n för SABO säger.

Men det är klart, om man som Moderaterna och Sverigedemokraterna bara vill att det ska bo välbärgade människor i Haninge, då är det inte så förvånande att man hellre vill sälja ut de hyreslägenheter som finns och inte bygga fler (om de inte så pass dyra att arbetarklassen inte har råd att bo där). Och då är det rimligt att fortsätta vilja ha höga soliditetskrav och avkastningskrav så att Haninge Bostäder får svårt att expandera. Det finns inte heller något intresse över att hitta sätt att bygga billigare, då avfärdar man hellre konstruktiva förslag och idéer som önsketänkande.

Men om vi verkligen vill att Haninge ska vara en öppen kommun för alla, då måste vi se till att det finns möjlighet till bostad för alla oavsett deras livssituation. I den visionen är hyresrätter, och speciellt allmännyttiga hyresrätter, en central del. Vänsterpartiet kommer fortsätta kämpa för att alla människor ska ha en trygg bostad de har råd till.

Det är hög tid att satsa på Jordbro

I torsdags var det stormöte i Jordbro för att öka tryggheten. Det var nätverket Rusta upp Jordbro som anordnade mötet. Vi var några aktiva från Vänsterpartiet som var med på mötet och mötet dessförinnan. Det var ett 30-tal personer på plats som slöt upp en mörk novemberkväll för att de vill få till ett tryggare Jordbro som får mer uppmärksamhet från kommunen.

Till mötet var förvaltningschefer, tjänstemän och politiker inbjudna. Till mötet kom det tjänstemän från socialförvaltningen som jobbar inom trygghetsteamet. Det kom ett antal politiker men tyvärr inte från så många partier. Det kom personer som var engagerade i civilsamhället också. Representanter från bl.a. Hyresgästföreningen var på plats.

Problembeskrivningen från de samlade var samlad, man hade ungefär samma bild på vilka problem och utmaningar som finns i Jordbro. Några av sakerna som nämndes på mötet var:

 • Jordbro centrum är en otrygg plats
 • Fixa bättre och mer belysning
 • Det måste finnas en F-9-skola i Jordbro
 • Narkotikahandeln har ökat
 • Kommunen bryr sig inte om Jordbro
 • Man behöver ta ett helhetsgrepp för att utveckla Jordbro
 • Fritidsgårdarna måste vara öppet alla dagar och även på kvällarna
 • Det behövs fler vuxna ute på kvällen
 • Det behövs fältassistenter

Jordbro centrum är en otrygg plats

Jordbro centrum är det enda centrum som man inte kan komma till med kollektivtrafik. Vilket från Vänsterpartiets sida inneburit att vid åtminstone ett tillfälle personer lämnat återbud till våra evenemang pga bristande tillgänglighet. Det är inte lika mycket en mötesplats för Jordbrobor som det skulle kunna vara. Många har börjat handla på andra ställen, inte minst för att det är bristande tillgänglighet. Många känner sig otrygga att gå i centrum på kvällen när det är mörkt. Det är bristande belysning och inte genomströmning av folk.

Fixa bättre och mer belysning

Något som återkommer gång på gång när vi i Vänsterpartiet pratar med kommuninvånare när det gäller otrygghet är belysning. Belysning är otroligt viktigt när det gäller känslan av trygghet. På mötet i torsdags så återkom bristen på belysning i Jordbro (och specifiellt i Jordbro centrum) som ett stort problem.

Det måste finnas en F-9-skola i Jordbro

Många var upprörda att Jordbro är den enda kommundelen som inte har en F-9-skola. Carina Wellton, ordförande från Vänsterpartiet, tog upp det skeva i att för Jordbros barn så har det så kallade fria skolvalet redan tagits åt dem, de måste söka en annan skola. De kan inte välja en kommunal skola i Jordbro. Om detta hade skett i andra kommundelar så hade det blivit ett ramaskri. Vi kan inte ha olika måttstockar.

Vi i Vänsterpartiet håller helt med om det här och har fått igenom att det ska göras en utredning om förutsättningar för att bygga en F-9-skola i Jordbro.

Narkotikahandeln har ökat

Tjänstemännen från socialförvaltningen berättade om hur de uppfattar situationen i Jordbro. Enligt dem så har konsumtionen av alkohol bland unga minskat men narkotika ökat.

Socialförvaltningen jobbar förebyggande mot droger. De jobbar både på gruppnivå och på individnivå. De jobbar med skola, polis, fritidsgårdar och kyrkan genom samverkansmöten.

Många tog upp problemet med belysning, Jordbros centrums läge och bristande trygghetskänsla, dålig genomströmning av folk och att fritidsgårdarna stänger tidigt. Det gör att narkotikahandeln kan ske mer öppet.

Kommunen bryr sig inte om Jordbro

Något som togs upp av flera personer var känslan av att kommunen inte bryr sig om Jordbro. Kritiken var riktad både mot förvaltningar och politiker. Det här är något vi i Vänsterpartiet har hört på andra håll. Kritiken är att man kommer utifrån och berättar för Jordbroborna hur de ska engagera sig men att man inte vill lyssna på de idéer som faktiskt lyfts upp. Känslan av att inte bli lyssnad på och att man struntar i Jordbro återkommer flera gånger i samtal med Jordbrobor.

Man behöver ta ett helhetsgrepp för att utveckla Jordbro

Något som lyftes var att verkligen ta ett helhetsgrepp kring att utveckla Jordbro. Om man ser till utvecklingsprogram i Haninge så verkar den bilden stämma. Utvecklingsprogram för Jordbro antogs 2006. Det finns ett detaljprogram för Jordbro centrum som innebär att centrumägaren ska vidareutveckla centrum och bygga bostäder. Exakt vad det innebär återstår att se.

Att riva Jordbro centrum och bygga ett nytt vid pendeltågsstationen var något som lyftes av flera personer. Det är också något vi i Vänsterpartiet har hört som förslag från engagerade Jordbrobor på annat håll. Fördelen med det skulle vara att Jordbro då skulle få ett centrum som var tillgängligt och som skulle få en naturlig genomströmning av folk.

Vi i Vänsterpartiet håller med om att man behöver ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av Jordbro. F-9-skola är av stor vikt och det är centrum också. Det är viktigt att centrum (vare sig det nuvarande eller om det byggs ett nytt vid pendeltågsstationen) är tryggt och tillgängligt. Kvinnor ska känna sig lika trygga som män. Därför är det viktigt att ha ett feministiskt perspektiv när man jobbar fram ett utvecklingprogram.

Fritidsgårdarna måste vara öppet alla dagar och även på kvällarna

Många lyfte problemet med öppettiderna på fritidsgårdarna. När fritidsgårdarna stänger så har barnen och de unga ingenstans att gå. Samma sak gäller de äldre unga, upp till 25 år. De får en mer meningsfull fritid och löper mindre risk att rekryteras av kriminella gäng.

Det behövs fler vuxna ute på kvällen

Tjänstemännen från socialförvaltningen berättade om hur de samverkar med nattvandrare i Jordbro. Det visade sig att det fanns individer som nattvandrade som inte hade vetskap om den nattvandrargruppen som trygghetsteamet hade kontakt med. Det var en väldigt konkret positiv effekt av mötet, att nu kunde kontaktuppgifter bytas och att nattvandrare blir fler i sina grupper.

Trygghetsteamet vill stärka nattvandrarna och på så sätt få mer vuxna att röra sig ute på kvällarna.

Det behövs fältassistenter

Trygghetsteamets arbete berömdes och deras närvaro gladde alla deltagare. Men några personer lyfte att det är bra med nattvandrare men det räcker inte. Det behövs fortfarande uppsökande verksamhet i form av fältassistenter. Det behövs professionell kunskap.

Haninge kommun har slutat att använda sig av fältassistenter. Istället vill man lägga fokus på att stödja civilsamhället. Därför har man kommunen inga fältassistenter längre.

Vi i Vänsterpartiet tror dock att det behövs fältassistenter. Att civilsamhället kan hjälpa till med nattvandring och synas på stan är jättebra. Men det räcker inte med det. Man måste söka upp ungdomarna där de är också. Och det går inte att skyffla över allt ansvar på civilsamhället. Det är viktigt med utbildad personal.

Det är bra att tjänstemän från flera olika förvaltningar har kontakt med ungdomar, vare sig det är socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen eller så klart från utbildningsförvaltningarna. Att söka upp ungdomarna där de är av stor vikt.

Kontakta oss om fler tankar

Vi som deltog på mötet från Vänsterpartiet var väldigt nöjda över uppslutningen på mötet och de många bra tankarna som togs upp. Vi driver redan flera av de saker som togs upp på mötet och vi fortsätter att lyssna på vad Jordbroborna tycker är viktiga frågor. Ni kan alltid höra av er direkt till styrelsen eller till våra förtroendevalda kommunpolitiker.

 

Stormöte ikväll om Jordbro

Syntolkning: Foto på Elelta Elnam, Jordbro som läser sin spoken Word då Jonas Sjöstedt nyligen var på besök i Jordbro.

Ikväll är alla som är intresserade av Jordbros utveckling välkomna på ett möte i Jordbro Nya Kulturhus (gamla Jordbromalmsskolan). Tid 18.30 – 20.00. Flera från Vänsterpartiet Haninge kommer vara med på mötet. Vi står i stort bakom nedanstående förslag och kan glädjande meddela att Vänsterpartiet har i förhandlingarna med Socialdemokraterna fått igenom att byggandet av ny högstadieskola i Jordbro ska utredas. Vi vet att underlaget finns i Jordbro som har 11 500 invånare. Och fler kommer de bli i och med den nybyggnation som är planerad. Så det första steget mot en högstadieskola i Jordbro är nu taget tack vare Vänsterpartiet. Utöver kvällens möte kommer vi den 26 november , kl 13 träffas vid pendeltågsstationen och gå en promenad genom Jordbro. De av oss som inte bor där kommer visas runt av Jordbrobor för att lära oss mer om området av dem. Vänsterpartiet har ett antal medlemmar i Jordbro men ingen som nu är aktiv i kommunfullmäktige eller någon nämnd. Det är något vi verkligen önskar ändra på inför nästa val, så om du är medlem häng gärna med ikväll eller den 26:e så pratar vi mer om det.
Såhär låter inbjudan för kvällen:
Vi har bjudit in stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden m fl till stormöte om tryggheten i Jordbro. Alla Jordbrobor och föreningar välkomna att säga sin mening.
Kom till Jordbro kultur- och föreningshus torsdag 16 november kl 18.30
Exempel på förebyggande krav till Haninge kommun att diskutera på mötet:
• Återta Jordbro centrum i kommunal regi – riv centrumet & bygg nytt med öppen & ljus planläggning
• Anställ trygghetsvärdar & fältassistenter för ökad trygghet vid centrumet, pendel m fl platser sena kvällar
• Stor satsning på ett ljusare Jordbro; gatu- & parkbelysning samt upprustade & nattbelysta bollplaner
• Ställ krav på bovärdar att rusta upp nedslitna bostäder & bostadsområden – hota med tvångsförvaltning
• Mer resurser till socialtjänsten & insatser till föräldrar med barn i behov av stöd
• Fritidsgården ska vara kvällsöppen sju dagar i veckan med uttökad bemanning – satsning på lovaktiviteter som badbussar & möjliggör för fler barn & unga att kunna åka på längre sommarkollo
• Mer resurser till idrotts & föreningslivet för ökad organiseringsgrad – fler möteslokaler tillgängliga för alla
• Fler lärare och elevvårdande personal i skolan samt satsning på läxhjälp – bygg ny högstadieskola!
Initiativtagare för mötet är Rättvisepartiet Socialisterna.

Vänsterpartiet har fått igenom viktigt mål om minskad köttkonsumtion

Vi i Vänsterpartiet har längre drivit frågan om minskad köttkonsumtion. Dels i riksdag och dels på kommunal nivå. Vi har tidigare här på hemsidan skrivit att Vänsterpartiet som parti jobbar för en minskad köttkonsumtion. Att Vänsterpartiet tycker att det är av största vikt att minska köttkonsumtionen framgår tydligt både av partiprogrammet och från ekoeko-rapporten.

Vänsterpartiet har i riksdagen lagt en motion om att minska köttkonsumtionen med 25% till 2025.

I Haninge har vi i flera år drivit frågan om minskad köttkonsumtion. Nu har vi äntligen fått igenom ett mål för minskad köttkonsumtion! Målet är att minska köttkonsumtionen i kommunens verksamhet med 25% till 2022 (jämfört med 2017) i Haninge. Det är inte riktigt hela vägen fram till den rekommenderade halveringen av köttkonsumtionen som WWF föreslår men en bit på vägen.

Det finns många skäl att jobba för en minskning av köttkonsumtion. De vanligaste är:

Eftersom det var ett klimat- och miljöpolitiskt program vi tog fram ligger tonvikten på miljö- och klimatpåverkan.

För oss i Vänsterpartiet så är det viktigt att lyssna på vetenskapen och forskningen och låta den påverka politiken. Det gäller tyvärr inte alla partier. Moderaterna och Kristdemokraterna ville inte att vi skulle ha ett mål om minskad köttkonsumtion. Men det var tydligt i debatten att de inte kunde argumentera för sin sak och inte kunde avfärda de studier och rapporter som vi hänvisade till. Här följer lista med rapporter och utdrag som belyser köttkonsumtionens negativa miljö- och klimatpåverkan. (Alla fetmarkeringar är våra egna).

Köttkonsumtionens andel av utsläppen från livsmedel är betydande. Vegetabilier har generellt sett en betydligt mindre klimatpåverkan än kött. Den totala årliga konsumtionen av kött från gris, nöt och kyckling i Sverige ökade med mer än 50 procent under perioden 1990–2005 vilket lett till ökade utsläpp av växthusgaser. Potentialen att minska köttets klimatpåverkan är större via minskad konsumtion än via ändringar i den svenska köttproduktionen och studier visar att matens klimatpåverkan kan halveras genom klimatsmarta val. Den rekommenderade veckomatsedel för Haninge kommuns skolor innehåller en laktovegetarisk dag, men tillämpas inte i alla kommunens skolor. Enligt Haninge kommuns kostpolicy ska skolrestaurangerna sträva efter att erbjuda skoleleverna minst två lunchrätter att välja mellan, gärna ett laktovegetariskt alternativ, varje dag

Haninge kommuns Klimat- och energistrategi

Matens klimatpåverkan uppgår idag till omkring 1,8 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Scenarier med minskad nötköttskonsumtion skulle kunna minska utsläppen till omkring ett ton år 2050 medan en helt vegetabilisk kost skulle ge utsläpp på ner mot 0,3 ton

Hållbara konsumtionsmönster, Naturvårdsverket

Vi i västvärlden behöver äta mindre kött för att utsläppen av växthusgaser från livsmedelsproduktionen ska minska. I synnerhet nötkött bidrar med stora utsläpp av växthusgaser. Vi behöver också äta mindre kött för att jordens resurser ska räcka till att producera mat åt alla. Det gäller alla köttslag. Köttkonsumtionen kan minskas genom att i första hand slänga mindre mat men även genom att äta mindre köttportioner eller kött mer sällan. Ur hälsosynpunkt behöver vi inte äta så mycket kött som vi i genomsnitt gör i Sverige i dag. I stället kan vi ur såväl hälso- som miljösynpunkt öka intaget av vegetabilier. Dessutom går det åt mindre resurser om vi äter mer vegetabilier i stället för kött.

Hållbar köttkonsumtion, Jordbruksverket

Om utrymmet för utsläpp av växthusgaser fördelas per person behöver vi till år 2050 komma ner på en nivå under två ton per person och år för vår totala konsumtion av mat, resor, boende med mera. Utsläppen från produktionen av kött kan minska en del genom förändrade produktionsmetoder, men det räcker inte för att vi ska komma ner till en nivå under två ton.Ur ett hållbarhetsperspektiv behöver därför vår konsumtion av kött minska om det också ska finnas något utrymme för de utsläpp som våra andra behov ger upphov till.

Jordbruksverket hemsida (hämtad 2017-10-09).

Vi svenskar äter långt mer animaliskt protein än vi behöver och den konsumtionen bidrar till utökad algblomning, döda havsbottnar och andra störningar i havets ekosystem. Många fler aktörer i samhället än bara jordbruket bör ändra beteende visar Havsmiljöinstitutets senaste rapport.

Havsmiljöinstitutet

Samtidigt är kött det livsmedel som påverkar miljön mest. Därför kan det få stor effekt om man minskar på köttportionerna eller byter ut några rätter av nöt, lamm, gris eller kyckling i veckan mot vegetariska alternativ.

Livsmedelsverket

På 70-talet åt vi här i Sverige hälften så mycket kött som vi äter idag. Den nivån behöver vi hitta igen. Om alla på jorden levde som vi gör nu, skulle vi behöva nästan fyra jordklot för att naturens resurser skulle räcka

WWFs Köttguide (2017-10-09)

Det är forskare från universiteten i Cambridge och Aberdeen som i en studie kommit fram till att växthusgaser från livsmedelsproduktion kommer att öka med 80 procent om människans konsumtion av kött och mejeriprodukter fortsätter att öka i samma takt som nu.

Dagens Nyheter, ”Forskare: Därför måste vi äta mindre kött”, publicerad 2014-09-01, hämtad 2017-10-09

En tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från maten och största delen av utsläppen kommer från konsumtionen av animaliska livsmedel som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter. Vad vi väljer att äta har störst betydelse för hur stor matens klimatpåverkan blir. Det har större betydelse än hur långt maten transporterats. Att välja mer vegetabilier är det enklaste, och viktigaste, man kan göra för att äta mer klimatvänligt. Men det är även viktigt för klimat och miljö att välja kött från djur som bidragit till miljönyttor.

Naturskyddsföreningen

[…] vi äter en fjärdedel mer kött än vad Livsmedelsverket rekommenderar, säger Elinor Hallström, doktorand i energi- och miljösystem vid Lunds Tekniska Högskola (LTH), som genomfört studien tillsammans med Elin Röös, Sveriges Lantbruksuniversitet och Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem vid LTH.

[…]

– Bara en minskningen på 25 procent skulle kunna frigöra 35-65 procent av den mark som idag används för produktion av kött till svensk konsumtion, mark som skulle kunna användas för annan näringsproduktion än kött, säger Elinor Hallstöm.

Dagens Nyheter, ”Svenskar äter mer kött än vad som rekommenderas”, publicerad 2013-11-28, hämtad 2017-10-09

Visst har kyckling lägre klimatpåverkan än gris. Och gris har lägre påverkan än kor. Men både höns och grisar får foder som konkurrerar med annan produktion. Om markerna istället skulle användas för att göra vegetabilisk mat till fler, istället för kött och mejerier till färre, skulle vi kunna använda resurserna mer effektivt. Då räcker marken till mer – både mat, bioenergi och natur.

En frisk planet innebär också att flera aspekter måste vägas in, inte enbart klimatpåverkan. Det som genererar minst utsläpp behöver inte vara det som även gynnar den biologiska mångfalden, minskar övergödningen i haven eller sprider minst gifter. Till exempel importerar vi besprutad soja från Brasilien som foder till svenska kycklingar. Soja som dessutom producerats på mark där regnskog har skövlats, vilket är negativt för den biologiska mångfalden. När all miljö- och klimatpåverkan slås samman är det tydligt att kött och mejerier generellt har betydligt större negativ påverkan på planetens hälsa, än vegetabilisk mat.

Naturskyddsföreningen, Frågor och svar om kött och miljö

Om Moderaterna och Kristdemokraterna behöver mer forskningsrapporter är det bara att höra av sig! Vi i Vänsterpartiet vill gärna dela med oss med så många forskningsrapporter som möjligt om det får fler att ta klimatfrågorna på allvar. I slutändan så var det bara Moderaterna som reserverade sig i beslutet om att anta det klimat- och miljöpolitiska programmet. Vi hoppas och tror att Kristdemokraterna tog till sig av att vi uppmärksammade dem på att deras partikamrater i Örebro jobbar aktivt för minskad köttkonsumtion.

Några ord om näring och vegetarisk mat

Vi blev en aning förvånade över att Moderaterna och Kristdemokraterna uttryckte oro för att barnen inte skulle i få sig tillräckligt med näring om vi skulle minska köttkonsumtionen. Kristdemokraterna tog också upp den vanliga föreställningen att vegetarianer och veganer löper stor risk för att få proteinbrist. Vi blev förvånade eftersom målet om att minska köttkonsumtionen med 25% knappast är en fråga om att det kommer bli helvegansk mat i kommunens verksamheter. Om vi skulle halvera köttkonsumtionen skulle man komma ner på nivåer som fanns på 1970-talet, då näringsbrist till följd av för mycket växtbaserad kost knappast var ett problem. Men eftersom det även bland politiker verkar finnas en utbredd föreställning om att växtbaserad mat inte skulle innehålla tillräckligt mycket näring så går vi igenom några studier.

Om man ska sammanfatta kan man säga att det är nyttigt att äta mer frukt och grönt och mindre kött.

Till att börja med så är vår köttkonsumtion direkt ohälsosam. Den kan bidra till cancer:

Charkuteriprodukter orsakar cancer, slår WHO fast […] När det gäller övrigt rött kött — det vill säga kött från nöt, gris och lamm — är bevisen inte lika entydiga. Därför nöjer sig organisationen med formuleringen att dessa livsmedel ”troligen orsakar cancer”.

Kött listas som cancerframkallande, Dagens medicin (hämtad 2017-11-03)

För hälsan är det bra att dra ner på rött kött och chark. Med rött kött menas kött från nöt, gris, lamm, ren och vilt. Det är alltså inte om köttet är genomstekt eller rött i bemärkelsen blodig som har betydelse.

 

Äter man mindre än 500 gram i veckan (motsvarar 600-750 gram rått kött) minskar risken för tjock- och ändtarmscancer. Det gäller särskilt om man drar ner på charkprodukterna. Det går inte att ange någon exakt gräns för hur mycket chark man bör äta, men helst bör bara en mindre del av 500 gram vara charkprodukter. Det beror på att chark ökar cancerrisken mer än motsvarande mängd rent kött.

Livsmedelsverket

Som många har hört från barnsben så mår vi bra av att äta mycket frukt och grönsaker och det är vanligt att man inte får i sig tillräckligt med frukt och grönt.

Väldigt många studier visar att frukt och grönsaker bidrar till att skydda mot olika typer av cancer, högt blodtryck, höga nivåer av det onda kolesterolet LDL i blodet, hjärt- och kärlsjukdom och typ 2-diabetes.

Livsmedelsverket

Äter man mycket grönsaker och frukt minskar risken för bland annat fetma, hjärt- och kärlsjukdom och vissa typer av cancer.

Livsmedelsverket

En del är rädda för att proteinintaget ska bli för lågt med vegetarisk mat, men det är sällan något bekymmer. Protein är visserligen viktigt: det är kroppens byggstenar och behövs i allt från små enzymer till att bygga muskler. Men i den vegetariska maten finns alla proteiner man behöver få i sig. Förutsättningen för att kroppen ska kunna använda proteinet ordentligt är att man får i sig tillräckligt med energi. Annars används proteinet som bränsle i stället.

Livsmedelsverket

En kost med mycket grönsaker, rotfrukter, baljväxter och fullkorn är bra både för hälsan och miljön. Därför är det bra om barn lär sig tycka om sådan mat i unga år, det ökar chansen för att de ska fortsätta med de vanorna även senare i livet.

 

En helt vegetarisk kost till barn kräver, precis som till vuxna, goda kunskaper om mat och näringsämnen och noggrann planering. Om den vegetariska kosten är väl sammansatt, innehåller berikade produkter och ger tillräckligt med energi kan även barn äta helt vegetarisk mat – veganmat.

Livsmedelsverket

Eftersom Livsmedelsverket vilar sig på vetenskap och forskning så rekommenderar andra organisationer också mer växtbaserad mat.

Is it Safe for Someone With Diabetes to Follow a Vegetarian Diet?

 

Yes! A vegetarian diet is a healthy option, even if you have diabetes. Research supports that following this type of diet can help prevent and manage diabetes. In fact, research on vegan diets has found that carbohydrate and calorie restrictions were not necessary and still promoted weight loss and lowered participants’ A1C.

 

Vegan diets are naturally higher in fiber, much lower in saturated fat, and cholesterol-free when compared to a traditional American diet. The high fiber in this diet may help you feel full for a longer time after eating and may help you eat less over all. When fiber intake is greater than 50 grams per day on a vegan diet, it may help lower blood glucose levels.

 

This diet also tends to cost less. Meat, poultry, and fish are usually the most expensive foods we eat.

American Diabetes Association

Vi har dessutom en koststrateg som jobbar i kommunen med god kompetens kring mat.

Vad blir nästa steg?

Att vi nu har ett tydligt politiskt mål om att minska köttkonsumtionen är jättebra! Nu gäller det att vi börjar jobba för att uppnå målet.

I Örebro kommun jobbar de med ett koncept som de kallar Smartare mat. Som en del i det har de också satsat på utbildning i vegetarisk matlagning.

Vi har tidigare i Haninge lagt en motion för minskad köttkonsumtion där vi också föreslår satsningar på vegetarisk och vegansk matlagning. Det blir aktuellt igen att säkerställa att all kökspersonal har bra kunskaper om vegetarisk och vegansk matlagning.

Att det ska finnas god och nyttig vegomat är viktigt. Men det går också att påverka folk att äta mer frukt och grönt genom hur man planerar upplägget, något som kallas nudging. Det kan handla om så enkla saker att sätta det vegetariska alternativet högst upp på menyn och att exponera den vegetariska rätten i disken genom att flytta fram den. Och det kan ge avsevärd effekt med metoder som inte kostar något. Linköping jobbar med nudging på olika sätt för att främja hållbara val.

Så med satsningar på vegomatlagning och nudging så kan vi i Haninge komma långt i att uppnå målet på minskad köttkonsumtion.

Inspirerande tal och intressanta frågor då Jonas Sjöstedt besökte Jordbro

 

Syntolkning: Foto på Jonas Sjöstedt. Han står på en scen. Bakom honom en banderoll med texten ”Fred, demokrati, välstånd. Haninge. Vänsterpartiet 100 år”.

 

Förra veckan höll Vänsterpartiet Haninge ett öppet möte i Jordbro Nya Kulturhus. Inbjudna gäster var partiordförande Jonas Sjöstedt och spoken word-artisten Elelta Elnam från Jordbro. Efter fikat hälsade föreningens ordförande Carina Wellton alla välkomna. Hon berättade kort om några av de förslag som Vänsterpartiet Haninge fått igenom i förhandlingarna med Socialdemokraterna. Bl.a. de 200 klimatsmarta och billiga hyreslägenheter som nu varje år ska byggas i Haninge. Det byggs på många ställen i Haninge och det byggs mycket, men vi i Vänsterpartiet anser att det till stor del är fel sorts bostäder som produceras. Det är bostadsrätter och hyresrätter med väldigt höga hyror vilket utestänger många i kommunen från att skaffa egen bostad. Behovet av hyreslägenheter med rimliga hyror är enormt och som kommun är det vår skyldighet att främst se till medborgarnas behov – inte bara låta byggherrarna bygga det som de kan tjäna mest på. Vår ambition är att dessa 200 lägenheter ska bli många, många fler kommande år och det kan bara bli verklighet om Vänsterpartiet är med och driver på. Övriga frågor vi fått igenom kan ni läsa om i flygbladet nederst i inlägget.

 

Syntolkning: Elelta Elnam läser sin spoken word

Som kulturinslag denna kväll var Jordbro-bon Elelta Elnam inbjuden. Hon skriver själv och framför sin spoken word (ordbaserad scenkonst) om en rad olika ämnen. Solidaritet, antirasism och feminism är återkommande ämnen. Elelta fick boken Ett kollektiv av röster – 100 år av systerskap av föreningen. Boken är framtagen till Vänsterpartiets 100-årsjubileum och innehåller många texter och bilder om kvinnorna i partiet. Boken går att beställa på Leopard Förlag för 250 kr plus frakt. Elelta fick även ett presentkort till en bokhandel. Vi tackar för ett bra framträdande och texter som berörde.

Syntolkning: Foto på flertal exemplar av boken ”Ett kollektiv av röster – 100 år av systerskap”

 

Jonas Sjöstedts tal innehöll ett stort spektrum av ämnen. Allt från en välfärd utan privata vinstintressen och en skola för alla till arbetsvillkor och bostäder. Vänsterpartiets paroll, nu ett år innan valet i september 2018, är En ekonomi för alla – inte bara några få. I det ryms det som är själva kärnan med Vänsterpartiets politik, att kämpa emot klassklyftorna som på senare år bara blivit större. Från att ha varit det ledande landet i hela världen gällande jämlikhet har Sverige gått till ett samhälle där klyftorna ökar för varje år som går. De rika blir rikare och de fattigare blir fattigare. Därför spelar Vänsterpartiet en helt avgörande roll i svensk politik, vi är det enda parti som på riktigt vill ta itu med klyftorna. Vi har fått igenom stora och små reformer i förhandlingarna med Socialdemokraterna. Det är satsningar på vård, förlossning och psykiatri. Det är gratis glasögon till barn och avdrag på fackavgiften. Det är skattelättnader för de med de lägsta pensionerna och de med sjuk- och aktivitetsersättning. Det är satsningar på sommarjobb och tryggare jobb. Listan kan göras lång på reformer som Vänsterpartiet fått igenom. Något som Socialdemokraterna däremot alltid vägrar att ens diskutera är att de få procenten som tjänar allra mest ska vara med och bidra mer. Det är frustrerande och säger en del om hur ovilliga Socialdemokraterna är att stöta sig med de rikaste. Därför är nästa val oerhört viktigt – bara med ett större Vänsterparti kan klyftorna jämnas ut.

 

Syntolkning: Närbild på Jonas Sjöstedt

 

 

Efter Jonas tal blev det en lång frågestund. Frågorna var väldigt varierade och rörde bl.a. lågt valdeltagande, hedersvåld, det fria skolvalet, arbetsvillkor och trygghetsfrågor. Jordbro är på många sätt en vital kommundel med mycket kultur, idrott och närhet till skog men har sina problem. Jo, vi politiker kan faktiskt kalla saker för vad de är istället för att linda in det i ”utmaningar” eller svartmåla vissa områden. Dels så är avsaknaden av en högstadieskola resultatet av att den nedlagda skolan inte fick rätt stöd i kombination med det fria skolvalet. Som det är nu är det fria skolvalet för Jordbros högstadieelever redan beslutat av andra, valet att gå i en skola nära hemmet finns inte utan de måste åka till andra kommundelar. Det vill vi i Vänsterpartiet ändra på och har till slut fått igenom att kommunen ska se över möjligheten att bygga en ny högstadieskola i Jordbro. Nu bor ca 11 500 i Jordbro och inflyttningen kommer vara stor då de planerade bostäderna står klara. Underlag för en skola finns redan nu.

Trygghetsfrågan i Jordbro är också en aktuell fråga. Veckan innan Jonas kom mördades en ung man i Jordbro, ett av flera våldsdåd de senaste åren. Utbrända bilar som inte forslas bort och ett centrum som av många inte anses tryggt spär på känslan av att Jordbro är en eftersatt kommundel. Vi hoppas att många kommer på mötet för ett tryggare Jordbro kl 18 den 14 november i Jordbro nya Kulturhus. Då samlas Jordbrobor, föreningsaktiva och politiker för att lyssna på varandra och komma med lösningsförslag. För såsom Palme en gång sa: ”Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det.”

Välkommen att aktivera dig med oss för ett rättvist och solidariskt Haninge! Bli medlem och aktivera dig i valrörelsen, vi behöver all hjälp vi kan få för att bli större. Du kan göra allt från enstaka flygbladsutdelning till att fota, filma, skriva, ingå i valledningen… DU behövs!

Stort tack till Jonas Sjöstedt som kom ut till oss i Jordbro, till Elelta som läste för oss och alla ni som kom för att lyssna och diskutera!

 

1 2 3 54

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv