Kommunfullmäktige

Vad är sanningen bakom partiernas skolpolitik?

Nu i valrörelsen kommer många partier här i Haninge kommun gå fram med många vallöften om vad de skulle vilja göra. Idéer råder det ingen brist på, men har partierna backat upp sina förslag med pengar så det finns någon reell chans att genomföra förslagen? Ta skolan. Vad hade respektive parti för budget när det kommer till skolan? På kommunens ekonomikonferens 2018-03-06 äskade Utbildningsförvaltningen på en budget om 1 965 692 tkr för Grund- och förskolenämndens ansvarsområde. Dessa pengar skulle innebära att verksamheten skulle kunna bedrivas med på samma sätt 2019, som 2018, och skulle kompensera för pris- och lönehöjningar....

Vänsterpartiet pressar på för parkeringstillstånd för hemtjänstpersonalen

Vänsterpartiet har vid flera tillfällen uppmärksammat arbetssituationen för kommunens hemtjänstpersonal. Just nu har vi en motion inne till Haninge kommunfullmäktige där vi vill att Haninge tecknar avtal med bostadsrättsföreningar och andra ägare av parkeringsplatser så att personal kan använda parkeringsplatserna utan att betala för parkeringstid och att uppdatera relevanta dokument och riktlinjer så att det framgår att personal aldrig ska behöva betala p-böter som uppstår som en konsekvens av jobbet. T ex kan det ju vara så att ett ärende hos en av våra seniorer kan ta längre tid än beräknat. För att läsa mera om bakgrunden finns dessa artiklar: Åsa Bååth...

Kommunens program mot våldsbejakande extremism stannar bara vid ord

På kommunfullmäktige 2018-06-11 antogs ett program mot våldsbejakande extremism. Vänsterpartiet röstade för det. Det är ganska tunt och bristfälligt, men det är bättre än ingenting. Vänsterpartiet valde att lägga ett särskilt yttrande till kommunfullmäktiges protokoll. Programmet skulle ha varit på plats redan 2017, men arbetet förhalades av de borgerliga partierna. Genom att ständigt yrka på återremiss har man försenat arbetet mot våldsbejakande extremism med cirka ett år. Borgerligheten har en liten annan uppfattning hur hotbilden ser ut. Inom borgerligheten cirkulerar det nästan uteslutande om muslimer och papperslösa. Detta trots att i undersökningar bland Sveriges kommuner så anger kommunerna själva att högerextremism är...

Vänsterpartiet kraftsamlar för kommunal verksamhet i budget 2019-2020

Vänsterpartiet lägger egen budget i Haninge kommun! Denna budget kommer föredras av på Haninge kommunfullmäktige 2018-06-11 kl 13:00. Budget finns i sin helhet finns på vår hemsida här. Vill du ha en PDF (3 MB) kan du ladda ner den här. Ekonomiska basfakta  Alla nämnder får full kompensation för löne- och prisökningar Inga nedskärningar någonstans, utom politikerarvoden Inga skattehöjningar Budgetöverskott på 38 milj kr Ekonomiska besparingar Om kommunalrådslönen i Haninge skulle, som första steg, justeras ned till en riksdagsledamotslön skulle kommunen spara 1,4 milj. Vänsterpartiet vill dock gå längre. Vänsterpartiet vill lägga ned Haninge Holding AB. En gång i tiden...

Massiva nedskärningar riskerar drabba socialnämnden

Socialnämnden har under lång tid gått med underskott som en effekt av att ha fått för lite resurser i budget trots ökade volymer. Skattesänkningar och en kärlek till stora överskottsmål har varit två viktiga anledningar till att socialnämnden inte har fått de pengar de så väl behöver. Socialnämnden fortsätter gå med underskott utan att få mer pengar. I morgon är det möte för socialnämnden. På mötet så finns det en punkt med titeln Förslag till åtgärder för att hantera det prognostiserade...