Anti-rasism

Papperslösa

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet anordnar en manifestation för papperslösas rätt till sjukvård i Sverige.

Rätt till vård på lika villkor!!!

SÖNDAG 18 maj, KL14.00 MYNTTORGET

Kan vi acceptera att Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna?
Är det rätt att det i vår demokrati finns tusentals människor som nekas
vård? På söndag anordnar Humanistiska föreningen vid Stockholms
universitet en manifestation till stöd för asylsökandes och papperslösas
rätt till vård.

Talar gör bland andra:
– Magnus Andersson, ordförande Centerpartiets ungdomsförbund (CUF)
– Gunvor G Ericson, riksdagsledamot (Mp)
– Ingrid Frisk, vice ordförande i Vårdförbundet
– Cecilia Modig, chef Rädda barnens center för barn och ungdomar i kris
– Frida Johansson Metso, ordförande Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Förutom Humanistiska föreningen vid SU stöds manifestationen även
av alla organisationer från Rätt till vård-initiativet.

Se även www.ratttillvard.blogspot.com
Facebookevent: http://www.facebook.com/event.php?eid=15071102684
Facebookgrupp: http://www.facebook.com/group.php?gid=51889200176.
Rätt till vård-initiativet: www.vardforpapperslosa.se

Ytterligare information:

Lina Rydén Reynols, styrelseledamot Humanistiska föreningen vid
Stockholms universitet: 073 025 13 77

Robert Höglund, samordnare: 073 727 16 60

Flygblad

Kopiera länk