artikel

Humanitär katastrof för papperslösa – Sverige sämst i klassen

Det som pågår är en humanitär katastrof. Allt fagert tal från regeringen om en human och generös politik visar sig i verkligheten betyda ingenting. Papperslösa behandlas som andra klassens människor och Sverige ligger i botten i Europa, säger Kalle Larsson, flyktingpolitisk talesman för Vänsterpartiet.

Bara sex procent av papperslösa invandrare säger att de sökt sig till Europa av hälsoskäl, enligt en rapport från organisationen Läkare i världen som presenteras idag. Inget tyder heller på att Frankrike och Spanien, där papperslösa har bäst tillgång till vård, har tagit emot fler vårdbehövande än Sverige. Sverige och Grekland pekas i rapporten ut som de länder där det är svårast för papperslösa att få sjukvård. 

– Argumentet att det skulle ge en signal till fler att komma hit om man gav vård på lika villkor avslöjas ännu en gång som grundfalskt. Att papperslösa inte har rätt till vård på samma villkor som alla andra är en kränkning av deras mänskliga rättigheter, som hela den borgerliga majoriteten gör sig skyldig till. Kristdemokraterna, som nu låtsas ömma för de papperslösa, gråter krokodiltårar, eftersom de flera år i rad i riksdagen aktivt har röstat emot att papperslösa skall få rätt till vård, avslutar Kalle Larsson.

Vår senaste motion: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GW02Sf332 

För mer information kontakta mig gärna. 

Kalle Larsson, flyktingpolitisk talesman (V) 070-343 96 74 

Kopiera länk