Okategoriserade

Haninge Bostäder snart utan lägenheter i Vendelsö

Haninge Bostäder begär att få sälja ytterligare hyreslägenheter i Vendelsö, den här gången till bostadsrättsföreningen Vendelsömasten

När den nuvarande moderatstyrda kommunledningen tillträde år 2007 så ändrades det kommunala bostadsföretagets ägardirektiv så att det nu är möjligt för hyresgäster att köpa loss sin bostad. Ombildningen ska prövas av kommunfullmäktige. 

Försäljningen av Vendelsömasten har, liksom tidigare Nyängen, hanterats i Kommunfullmäktige där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gemensam begärde återremiss för att få belyst hur en försäljning av fastigheten samverkar med företagets vision och affärsidé, bolagets framtida möjligheter samt hur andelen hyreslägenheter i kommunen kommer att påverkas.
Området Vendelsömasten omfattar de sista lägenheter Haninge Bostäder äger i Vendelsö. Vi anser att Haninge Bostäder ska ha hyresbostäder i alla kommundelar. Det är dessutom ett attraktivt område som ger goda intäkter åt det kommunala bolaget.

Med dessa båda utförsäljningar så minskar bolagets totala antal lägenheter och det när närmare 20 000 personer köar i Haninge Bostäders bostadskö.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Nafi Cilgin
Gruppledare

  1. […] Om man ser till hur högern har agerat så är det tydligt att de inte vill ha hyresrätter och absolut inte i de rikare områdena. De få hyresrätterna som fanns i Vendelsö såldes ut till stor del under högerns styre vilket vi var väldigt kritiska till. […]

Skriv en kommentar