skolfrågor

Sämre villkor för lärarna ger inte bättre undervisning

Vi vill från Vänsterpartiet uttala vårt förtroende för lärarna och anser att arbetsgivarnas väg är fel. Vi anser istället att vi som politiker måste visa vårt förtroende för en kår som har fått ett allt svårare uppdrag. Det skriver Rossana Dinamarca, Emil Broberg och Lars Ohly i en debattartikel på Newsmill.

Under senare tid har vi blivit kontaktade av många oroliga lärare, ofta kvinnor, och vi har också i pressen kunnat följa en alltmer absurd förhandling.

Sveriges Kommuners och Landstings förhandlingsdelegation har mitt under brinnande avtalsrörelse valt att i massmedia publicera en artikel som i praktiken underkänner det jobb en redan ansträngd lärarkår gör. Lärarkåren utgörs till stor del av kvinnor och kan därför jämföras med andra kvinnodominerade grupper inom Kommunal och Handels.

Vi vill från Vänsterpartiet uttala vårt förtroende för lärarna och anser att den inslagna vägen är felaktig. Vi anser istället att vi som politiker måste visa vårt förtroende för en kår som har fått ett allt svårare uppdrag.

Läs artikeln i sin helhet på Newsmill.

Kopiera länk