artikel

Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor

I dag presenterar vi vår gemensamma budget. Det är en ny färdriktning för hela Sverige. Vårt budskap är tydligt: full sysselsättning, välfärd före nya stora skattesänkningar och starka offentliga finanser. Tillsammans presenterar vi en budget för fler jobb, en grön omställning och mindre klyftor – för hela Sverige.

– Sverige ska tillbaka till överskott och starka offentliga finanser. Sveriges konkurrenskraft måste stärkas, vi föreslår omfattande satsningar på nya jobb, praktik och utbildningsplatser. Bland annat vill vi bygga ut högskolan, förstärka arbetsmarknadsutbildningarna och sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag, säger Thomas Östros.

– Vi vill fortsätta ställa om Sverige till ett modernt grönt land, vi föreslår därför omfattande gröna investeringar bland annat infrastruktur och bostäder på sammanlagt 11,6 miljarder kronor. Vi föreslår också skärpta klimatskatter för att miljö- och energimålen ska kunna nås på ett effektivt sätt, säger Mikaela Valtersson.

– Sverige måste bli tryggare och rättvisare. Vi föreslår höjda statsbidrag till kommunerna vilket skapar förutsättningar för höjd kvalitet i bland annat skola och barnomsorg. Vi vill också öka tryggheten och föreslår därför förbättringar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, säger Ulla Andersson.

– – – – –

Ladda hem och läs den rödgröna budgetmotionen (pdf-fil)

Kopiera länk