artikel

Stopp för vinst i friskolor från 2013

Vänsterpartiet vill förhindra att skattepengar tas ut som vinst av privata företag som driver fristående skolor. Det ska ske genom att bara icke-vinstdrivande företag tillåts driva skolor. Partiet räknar med att de nya reglerna ska träda i kraft 2013.

Vänsterpartiet vill förhindra att skattepengar tas ut som vinst av privata företag som driver fristående skolor. Det ska ske genom att bara icke-vinstdrivande företag tillåts driva skolor. Partiet räknar med att de nya reglerna ska träda i kraft 2013.

– Skolan behöver mer pengar och jag är beredd att satsa. Men jag vill ha en garanti för att pengarna går till att anställa fler lärare och förstärka skolhälsovården. Vinsterna hotar alla barns rätt till en likvärdig utbildning. En rödgrön utbildningsminister måste stänga dörren för det kortsiktiga vinstintresset. Pengarna ska stanna i klassrummen, säger Lars Ohly, partiordförande (V).

Partiledaren Lars Ohly presenterade förslaget i samband med sitt sommartal i Gnesta. Ohly gick i sitt tal till hårt angrepp på de privata vård- och utbildningsföretagen som han kallade ”välfärdens fiender”.

– Om vi ska bygga världens bästa välfärd måste vi stoppa läckaget av skattepengar från välfärden till privata företag. Pengarna behövs i välfärden, säger Lars Ohly.

Vänsterpartiets förslag består av tre delar:
Riksdagen beslutar om vilka icke-vinstdrivande driftsformer som är lämpliga för fristående skolor och om begränsning av antalet skolor som en huvudman kan driva.
Riksdagen beslutar om ett system för att fördela pengar som inte gynnar de fristående skolorna. Idag överkompenseras friskolor ekonomiskt.
Riksdagen beslutar att införa en särskild avgift för att begränsa antalet ansökningar om att starta friskolor.

Vänsterpartiets tidplan för reformen:
2010 Den rödgröna utbildningsministern ger en särskild utredare uppdrag att lämna förslag på driftsformer och begränsning av antalet friskolor som huvudman kan driva.
2011 Utredaren presenterar sitt betänkande och det går på remiss.
2012 Den rödgröna utbildningsministern presenterar en proposition.
2012 Riksdagen fattar beslut om stopp för vinst i friskolor.
2013 Beslutet träder i kraft.

Läs också debattartikeln ”Skolan är en sedelpress för aggressiva aktiebolag” på dn.se.

Kopiera länk