Artiklar

Godtyckliga betyg dåligt för eleverna

Rossana Dinamarca, utbildningspolitisk talesperson V, kommenterar uppgörelsen mellan den borgerliga regeringen och Socialdemokraterna om betygskriterierna:

– Jag beklagar att Socialdemokraterna släpper kravet på rättvisa betyg och väljer att göra upp med regeringen och Jan Björklund. Men mest beklagar jag att eleverna gått miste om möjligheten till en rättvis och rättssäker bedömning av sina kunskaper, säger Rossana Dinamarca.

– Vi är oroliga för att detta godtyckliga betygssystem snart kommer behövas göras om igen på samma sätt som man fick göra med det nuvarande. Man borde lära av misstagen så vi slipper kaos i skolan. Betygskriterier från A till E finns redan på universitet och högskolor, jag förstår inte varför elever i grundskolan och gymnasiet sk nöja sig med ett godtyckligt system, säger Dinamarca.

– Vi har på senare år sett en betygsinflation, då betygen varit ett marknadsföringsinstrument för främst fristående skolor för att skapa sig större vinster. Ett godtyckligt betygssystem som detta kommer inte att stävja den inflationen, säger Dinamarca.

Kontakt: Rossana Dinamarca 070-2542415

Vänsterpartiets presstjänst 070-6200064

Kopiera länk