Artiklar

Det här prioriterar Vänsterpartiet Haninge!

Det har blivit dags att sätta upp ramarna inför 2013 och 2014 års arbete i framtidens Haninge. Under de senaste årens budgetdebatter har Vänsterpartiet pekat på den oroande utvecklingen för Haninge kommuns gemensamma välfärd. Inte heller i år ser vi några tecken på förändring. Tvärtom. Flera tendenser pekar på att situationen har blivit allt mer allvarlig, och vi har kunnat se hur majoritetens budgetförslag har fått skarp kritik från flera remissinstanser. till exempel skriver Lärarförbundet att majoritetens budgetförslag innebär att 19 lärartjänster på gymnasiet försvinner samtidigt som flera gymnasieprogram behöver fasas ut, och lärartätheten förblir under målet på riksnivå. Vårdnadsbidraget är ett direkt bakslag mot arbetet för jämställdhet ska inte beviljas från och med januari 2013. Dessa pengar ska istället överföras till kommunala förskolor.

 

I Rädda barnens årsrapport för 2012 konstateras att 2 713 barn i Haninge per definition lever i fattigdom. Utöver barnfattigdomen är även skolsituationen i Haninge alarmerande. Cirka 20 % av alla niondeklassare avslutar högstadiet utan gymnasiebehörighet, nästan 10 % under riksgenomsnittet. För att komma tillrätta med problem som dessa krävs insatser på bred front. Några av de områden som direkt berörs tillhör välfärdssamhällets grundpelare. Därför väljer Vänsterpartiet att prioritera skolfrågor, bostadsfrågor, sociala och arbetsmarknadspolitiska frågor.

 

För stora problem krävs stora insatser. Barnfattigdomen ska utrotas och alla elever ska gå ut högstadiet med gymnasiebehörighet. Därför anser Vänsterpartiet att det är nödvändigt att behålla 2010 års skattesats, samtidigt som överskottsmålet reduceras från två till en procent. På det här viset tillfaller ytterligare 80 miljoner kronor Haninge kommuns budget. I majoritetens budgetförslag förekommer begreppen rättvisa, solidaritet och jämlikhet inte en endaste gång. Begreppet valfrihet är däremot flitigt förekommande. Frågan är vems valfrihet de väljer att ta fasta på? Barn till arbetslösa, föräldralediga och sjukskrivna diskrimineras konsekvent genom att de hindras gå full tid på förskola. Uppenbarligen saknar både barnen och föräldrarna valfrihet. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att förskolan är till för barnen i första hand. Därför ska föräldrarnas situation inte påverka barnens. För Vänsterpartiet är rättvisa, solidaritet och jämlikhet ledstjärnor i vårt arbete för framtidens Haninge.

 

Med en offensiv politik för byggande av bostäder strävar Vänsterpartiet efter att kunna råda bot på den rådande bostadsbristen. Därför är byggandet av hyresrätter en viktig prioritering för Vänsterpartiet. Tusentals människor står i Haninge bostäders kö. Därför finns inget utrymme för ytterligare ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, inte minst eftersom det ökar segregeringen mellan olika kommundelar. Friheten att välja sitt boende ska inte vara beroende av ens ekonomiska situation. Valfriheten ska gälla alla Haninges invånare. Vänsterpartiet föreslår därför att det upprättas en bostadsförmedling i kommunen som tillhandahåller minst hälften av alla hyresrätter så att dessa kan fördelas till de behövande.

 

Majoriteten saknar också visioner om hur man ska komma tillrätta med den höga arbetslösheten, som särskilt slår mot unga och utrikesfödda. Därför prioriterar Vänsterpartiet att den bekämpas. Ett sätt är att erbjuda ungdomar en sommarjobbsgaranti likt den lyckade modell som exempelvis finns i Nynäshamns kommun. Och för kommunanställda, framför allt inom äldrenämnden, ska en tjänst på heltid vara en rättighet, på deltid en frihet.

Anförande av Nafi Cilgin i kommunfullmäktige

Kopiera länk