Vänsterpartiet Haninge

Antirasistmöte med Barbro Sörman

Några noteringar från träffen med Barbro Sörman angående Antirasism den 11:e december 2014

• Rasistiska åsikter kan uppkomma när människor känner sig hotade på olika sätt

• Ogynnsamma maktstrukturer är alltid en förutsättning för rasismen – jämlikhet och jämställdhet en avgörande motkraft

• Vänsterpartiet har två huvudstrategier mot rasismen:
1. Att driva vänsterpolitik
2. Att konsekvent bemöta rasistiska attityder och aldrig hålla med

• Man kan inte vara antirasist och t ex antisemit samtidigt. Rasismen är inte selektiv som attityd utan består av ett ’vi – dom’ perspektiv

• Begreppen assimilation – integration – inkludering är viktiga att känna till. (Vi återkommer i vår förening till att diskutera dessa begrepp vid ett senare tillfälle)

• Integration vs inkludering (där integration kräver villkorslös anpassning till rådande normer medan inkludering innebär att individen omsluts av och bidrar till samhället)

• Skilj på att antirasism är ett slags förhållningssätt. Medan migrationspolitik och flyktingmottagning betonar andra aspekter av invandringsfrågan

• Fokusera på relevanta debattämnen med SD, t ex skola, miljö, arbetsrätt, sjukförsäkring, pensioner mm – d.v.s. gå inte in på flyktingfrågor! SD tar t.ex. endast upp muslimska kvinnors problem och är blinda för feministiska krav i övrigt

• Vi bör fråga SD vilka delar av den lagstadgade rätten att söka asyl som de vill plocka bort: HBTQ, religion, etc

• Tänk på den strukturella rasismen, t ex hur en jobbansökan hanteras

• Ställ pensionärer mot riskkapitalister!

• Minoriteter kan omöjligen förtrycka majoriteter!

• Bemöt diskussionen om flyktingmottagandets kostnader med att ingen kan med säkerhet säga vad det kostar. Och jämför med vad vi som redan bor här har kostat samhället upp till arbetsför ålder, i samband med studier, etc

• Vänsterpartiet vill att det ska vara möjligt att söka asyl direkt på de svenska ambassaderna i olika länder för att förhindra människosmuggling och farliga resor över t.ex. Medelhavet

Hur ska vi fårhålla oss under lördagens ”Röd lördag”? – Även om vi delar ut ett flygblad med antirasistisk betoning kan vi med fördel lyfta vår politik i övrigt, med bl a följande utgångspunkter:

• Lyft den politik som framgår av den nedröstade budgeten i riksdagen – även om Löfvén nu inte längre står för den i sin helhet. Anknyt till V:s politik som ju drev på regeringens budget i rätt riktning i frågor som vinster i välfärden, friskolor och etableringsrätten för vårdcentraler, den höjda A-kassan, bort med stupstocken i sjukförsäkringen, äldreomsorgen och dess bemanning, mm

2014-11-12/Göran

Kopiera länk