Kommunfullmäktige

En längre rapport från kommunfullmäktige 8 december

 En längre rapport från kommunfullmäktige 8:de december

Kommunfullmäktige Haninge, bilden från i våras

 

Sista fullmäktige för i år och det första med de nya ledarmötena. Fokus på mötet var att anta  en budget för kommande år, Budgeten antogs egentligen redan i våras men i och med den nya koalitionen (som består av S, mp och c) ville man ha igenom vissa förändringar. Med Vänsterpartiets hjälp gick det igenom som nämnts tidigare, med endast en röst.

Vi fick se en avgående Allians som nu saknar Centerpartiet. En opposition om säger sig vara oroliga och rädda för Haninges framtid. Som menade på att den nya koalitionen inte kan prioritera och ger allt åt alla. Medan vi menar att om alla ger kan också alla få. Genom att betala skatt får man en subventionerad och kvalitativ välfärd. Bra skolor, mindre barngrupper i förskolan, sommarjobb åt alla gymnasieelever och ett ökad satsning på miljö och klimat. En budget som vi i Vänsterpartiet självklart ställer oss bakom, även om vi hellre hade sett vår egna som innehåller 103 miljoner mer än den som nu lagts.

Någonting som jag tänkt på sedan mötet är resonemanget kring ”allt åt alla”. Otaliga gånger får vi höra att en inte kan hjälpa alla, att det alltid kommer finnas arbetslöshet eller människor som far illa. Att vi inte tror på människan som en varelse som kan ta ansvar. Men en gång för alla, vi både tror och vet att så är fallet, människan är fantastisk och unik. Vi ser ingen motsättning i att människan tar ansvar men även kan få hjälp. För oss är målet att alla skall få sina behov och rättigheter uppfyllda. Då behöver vi också satsa och inte premiera de med högst inkomst.

Vårdnadsbidraget blev en het potatis under debatterna i fullmäktige. Vi är glada för att man inte budgeterat för denna kvinnofälla. För 3000 spänn i månaden får du inte mycket, än mindre kan  du betala en hyra och ge ditt barn mat. Vårdnadsbidraget förutsätter alltså att det finns en partner som kan försörja hela familjen eller en väldig massa sparade pengar. Vi lägger igen värdering i hur länge en är hemma med sitt barn, men vårdnadsbidraget i sig är ingen möjlighet utan vänder sig endast till de med starkt ekonomiskt kapital. Eftersom det till största delen är kvinnor som tar ut vårdnadsbidraget är det också de som halkar efter på arbetsmarknaden både i position och ekonomiskt i med lön och pension. Därför ser vi ingen mening med att en kommun skall ha vårdnadsbidraget som ett alternativ när det är en sådan liten del som faktiskt kan ta ut det.. Konstigt också att borgarna helt plötsligt är så förtjusta i ett bidrag, de som annars är så återhållsamma.

En annan fråga som debatterades från höger var skatten. Vi håller helt med koalitionen i den frågan, att skatten inte är ett mål i sig utan ett verktyg för att säkerställa en bra och kvalitativ välfärd för Haninges invånare. Svårare än så är det inte, tycker vi.

Det var kort om vad som skedde på fullmäktige och nästa möte kommer äga rum den 9 februari. Den som vill får gärna komma och lyssna då mötet är öppet för allmänheten.

/ Tove

Kopiera länk